KPSS Tarih Şifreleri-Kodlamaları

resmin alt tagı

KPSS TARİH KODLAMALAR…

 

Tarih Müthiş Kısa Kodlamalarla Öğreneceksiniz
SADABAT PAKTI na katılan ülkeler 1937 …………………A.İ.I.T(Atatürk ilke inkılap tarihi) AFGANİSTAN İRAN IRAK TÜRKİYE

Balkan Antantı 1934………………… TaYYaR Türkiye Yunanistan Yugoslavya Romanya

TERAKKİ PERVER CUMHURIYET FIRKASI KURUCULARI …………..KARaR Kazım Karabekir Ali Fuat Cebesoy Rauf Orbay Refet Bele

HALK PARTİSİ…………………. (27 CeMiL 31 HaDİ)

27 YILINDA PARTİ PROGRAMINA Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Laiklik 31 YILINDA PARTİ PROGRAMINA Halkçılık Devletçilik İnkılapçılık

Misakı milli        kararlar……………….. KABSAR Kapitülasyonlar Azınlıklar Boğazlar Sınırlar Araplar Refarandum

Not: MISAK-I MILLI de ulusal egemenlık yoktur.Ulusal bagımsızlık vardır

DIŞ POLİTİKA…………….. MaBed-MeSiH

M-MİLLETLER CEM. B:BALKAN ANTANTI M:MONTRÖ S:SADABAT P. H:HATAYIN ANAVATANA K.

TBMM’Yİ TANIYAN DEVLETLER ve ANTLAŞMALAR ……………..antlaşmalar:GAMA İlk devlet: ERMENİSTAN ant………GÜMRÜ İlk islam devleti: AFGANİSTAN ant……….ANKARA İlk büyük Avrupalı devlet: RUSYA ant………….MOSKOVA İlk itilaf devleti: FRANSA ant………………………ANKARA

Anayasaya giren ve korunmakta olan kanunlar …………..BuGuMuŞYaSayıTuT Borçlar Giysi Medeni Şapka Yeni Türk Harfleri Soyadı Tekke ve Zaviye Tevhid-i Tedrisat

Eğitim ve Kültür Alanında yapılan İnkılaplar………………TeMeL TuT Tevhıd-ı Tedrısat Kanunu Medreselerin Kaldırılması Latin Alfabesinin Kabulü Türk Tarih Kurumu Türk Dili Kurumu

Mondrosta karışıklık çıkan 6 vilayeti …………….BESDEV Bitlis -Erzurum -Sivas-Diyarbakır-Elazığ-Van

SAKARYA SAVAŞI SONRASI GELİŞMELER………… sakaryanın ilk 3 harfi SAK dan Sakarya savaşı Ankara antlaşması(fransa ile) Kars antlaşması

Milli mücadele karşıtı yayın yapan basın yayın adları………….. PÜ TALAt Peyam-ı sabah Ümit dergisi Türkçe İstanbul Alemdar Aydede

İNÖNÜ ŞAVAŞINDAN SONRA OLAN OLAYLAR …………….MİLAT Moskova antlaşması    İstiklal marsı   Londra konferansı Afganistan dostluk antlaşması Teşkilatı esasi

Kadınların Belediye,Muhtar ve Vekil seçimlerine katılma sırası …………….BMV 1930 Belediye 1933 Muhtar 1934 Vekil(milletvekili)

VILAYET-I SELASE…………… BAK B :BATUM A :ARDAHAN K: KARS

93 Harbinden sonra imzalanan Berlin Antlaşması’yla bağımsızlığını ilan edenler……….. SaKaR Sırbistan Karadağ Romanya

I.Meşrutiyet Cemiyet Aydınları………….. ZAMAN Ziya Paşa Ahmet Mitat Mustafa Fazıl Paşa Ali Suavi Namık Kemal

I. YAYIN ORGANLARI………………. MUHİT Muhbir Ulum Hürriyet İbret Tercümai AhvalII. MEŞRUTIYET CEMİYET AYDINLARI……………… HATİCE Hasan Tosun Abdullah Cevdet Talat Paşa İsmail Canpolat Cemal Paşa Enver Paşa

I.Dünya savası bitiş antlaşmaları…………………. VANBaSATMıSO Versay-Almanya ile Noyyı-Bulgaristan ile Sen germen-Avusturya ile Trıanon-Macaristan ile Sevr-Osmanlı ile bas harfleri VA-NB-a-SA-TM-ı-SO

Yasalar ve alınan ülkeler……………… CaYİT MaYiSta TaYİN(A) istedi. Ceza Yasası İTalyadan Medenı Yasa İSviçreden Ticaret Yasası İngiltere ve Almanyadan

I.Balkan savaşına katılanlar BAKS (Bulgaristan,Arnavutluk,Karadağ,Sırbistan)

II.balkan savaşına katılanlar………………. BAKSıR Bulgaristan,Arnavutluk,Karadağ,Sırbistan,Romanya

Halkçılıkla ilgili inkılaplar………………. ASK aşar vergisinin kaldırılması soyadı kanunu kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi

1909 kanun ı esasi değişiklikleri : Padişah, mecliste, tutuklandı, sansürlendi, sürgüne gönderildi, haberleşemedi, toplanamadı, dernek kuramadı. 1925 olayları sırası ile: ŞEYH SAİT TEKKE de ŞAPKA sını ve KIYAFET ini düzeltirken TAKVİM deki AŞARI ve TAKRİR İ SÜKUN u görmedi

OSMANLI DEVLETİNDE DURAKLAMANIN İÇ NEDENLERİ ………….Duraklarda HEPÇAY içtik Haremlerin ülke yönetimine katılması Eğitim sisteminin Bozulması Padişahların kişiliklerinde meydana gelen değişiklikler Çift bozanların artması Ağır vergiler nedeniyle iç isyanların çıkması Yeniçerilerin zorbalıkları : Devlet adamı seçiminde liyakatin gözetilmemesi : Devşirme ve tımar sisteminin bozulması

Kpss Rehber’in düzenlediği Kısa kodlarla hatırlaması zor inkılap tarihi daha kolay
1.İnönü bizim için MİLAT oldu…  Moskova ant, İstiklal marşı kabulü, Londra konferansı Afganistanla Dostluk ant,Teşkilatı esasiye
Balkan Antantı Devletleri: TaYYaR (büyük harfler)Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya,Romanya
Vilayet-i Sitte : SEV DEB…Sivas ,Erzurum,Van,Diyarbakır ,Elazığ,Bitlis
FBli HALİ (feberbahçeli hali)…Fransa,Belçika,Hollanda,Almanya,Lüksemburg İtalya
Berlin Antlaşmasıyla Bağımsız olan ülkeler: SaKaR…Sırbistan,Karadağ,Romanya
Berlin Anlaşmasıyla Rusya ya verilenler :KAByani SAKAR KAB şeklinde kodlayın Kars,Ardahan,Batum
Lozan Ant da Çözümlenemeyen Sorunlar: HIRBO….Hatay Sorunu,Irak Sınırı,Rum Patrikhanesi,Boğazlar,Osmanlı Borçları.
Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler :WİSTKoN Wilson Prensipleri Cemiyetiİngiliz Muhipler CemiyetiTeali İslam CemiyetiSulh ve Selâmet-i Osmaniye CemiyetiKürt Teali Cemiyeti
1 Meşrutiyet dönemi Aydınları :ZAMAN..Ziya paşa,Ahmet Mithat,Mustafa fazıl paşa,Ali suavi,Namık kemal
Dogu Sınırımızın çizildiği antlaşmalar sırasıyla aşama aşama olarak: Gazi Mustafa Kemal in baş harfleri GMK:…GÜMRÜ,MOSKOVA VE KARS ANT.
Balkan Harbi : BüYüSeK…Bulgaristan ,Yunanistan ,Sırp Karadağ =) Osmanlı
2.Balkan Harbi :ROKSY…Romanya,Osmanlı,Karadağ,Sırp,Yunan =)Bulgaristan
Misakı Milli Maddeleri: KABSAR….Kapitülasyon ,Araplar,Bogazlar, Sınırlar,Azınlık Refarandum
Erzurum Kong. Katılan Doğu İlleri:BEST-VAN…Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon,Van
Erzurum Kong Katılmayanlar:MED…Mardin, Elazığ,Diyarbakır
Milli Güvenlik Kuruluna Katılan Bakanlar :SAİD….Savunma ,Adalet, İçişleri, dışişleri
Suriye Sınır Kapılarımız :CCANeY Cilvegözü,Ceylanpınar,Akçakale,Nusaybin,Yayladağ
dünya savaşından sonra yapılan Ateşkeslerin kronolajik sıralaması :SeMaVeR….Selanik antlaşması(bulgaristan) Mondros(osmanlı)Villa Queste(avusturya macaristan)Rethendes(almanya)
Milli mücadele Yanlısı Basın (HAYATİ ABİ VE VAKİT)…Hakimiyet-i Milliye Albayrak,Yenigün,Açıkgöz,Tasvir-i efkari ,İstikbal ve İrade-i milliye ve AA(anadolu ajansı) B İkdam ,Vakit
dünya savaşı barış antlaşmaları kronolojisi: SeNTeS Versay(almanya) Senjermen(avusturya) Nöyyi(bulgaristan) Trianon(macaristan) Sevr(osmanlı)
Kullandıımız Takvimler: 12HACERİM ) 12 (hayvanlı Türk takvimi) H (hicri) a C (celali) e, R (rumi)i,M (miladi)
İlk Türk beylikleri: SAÇDıM…Saltulalar, Artuklar ,Çakabeyliği,Danişentler Mengücekler
İran ile savaşlarımız; KaFeSiN…Kasrı Şirin, Ferhat paşa anl, Serav anl, Nasuh paşa anl
G8 ülkeleri: AFRİKAJİ…Abd,Fransa, Rusya,İngiltere,Kanada,Almanya,Japonya, -son katılan-,İtalya
G-5 ülkeleri:FAJİAFransa,Almanya,Japonya,İngiltere,ABD
Atatürk’ün 1. dünya savaşında savaştığı cepheler SaÇaK….Suriye,Çanakkale,Kafkas
Atatürkün savaştığı cepheler;CAKASConk bayırı,Anafartalar,Kireçtepe,Arıburnu, Sedülbahr
Osm Duraklama dönemi siyasi ilişkileri :VARİL…Venedik,Avusturya,Rusya,İran,Lehistan
Lozanda Atatürkün asla taviz verilmemesi gereken konular:KEM…Kapitülasyonlar,Ermeni sorunu,Misakı Milli sınırları..
haçlılarla yapılan savaşlar :SINAV II….S ırpsındığı,I. Kosova,N iğbolu,A-,V arna,II.kosova
AB kurucu ülkeleriBİ LAF…….Belçika, İtalya, Lüksemburg,Hollanda,Almanya, Fransa
D-8 Ülkeleri Gelişmekte Olanlar: BENİM PoTaM……BANGLADEŞ,ENDONEZYA,NİJERYA,İRAN, MISIR,PAKİSTAN,TÜRKİYE. Malezya,
Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla:GU SAKaL….g-göktürk alfabesi,Uygur,Sogd,Arap,Kiril,Latin, not:Göktürk ve Uygur milli alfabesidir…
Nabucco Projesine Ortak Olan Ülkeler: TAMBAR DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ…..TÜRKİYE, AVUSTURYA, MACARİSTAN, BULGARİSTAN, ALMANYA,ROMANYA
Lozan antlaşması için GARANTÖR devletler = FİJİ….FRANSA,İNG,JAPON,İTALYA
kadınların sıyası hak sırası: B.M.VB..eledıye,M..uhtar,V..ekil
Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyinde bulunan daimi üyeler FİRÇA…..Fransa, İngiltere, Rusya ,Çin,ABD
Lozan da lehimize çözülen meseleler:ASKİ….Azınlık,Savaş tazminatı,Kapitilasyonlar,İstanbulun durumu
Osmanlıda kapıkulu atlı birlikler hepsiSharfiyle başlıyor:…..S-İPAHİLER,S-İLAHTARLAR,S-OL ULEFECİ, S-AĞ ULAFESİ,S-AĞ GARİPLER,S-OL GARPLEER
2.Mahnut dönemi askeri alanda yapılan ıslahatlar:S-E-V-D-A-MS ekbanı cedit,E şkinci ocağı,V akayi Hayriye, Daruşurayı askeriye,A sakiri muhammediye,M ızıkayı hümayun
II. Mahmut İdare Alanındaki Yenilikler.PİSNEDİMMP asaport uygulamasını başlatmıştır.İ çişleri-dış işleri Bakanlıkları açmıştır.S adrazamlığı kaldırmıştır. N azırlıklar kuruldu.E ncümen-i Danişme kuruldu.(tercüme odaları.) D ivan kaldırıldı.İ lk nüfus sayımı yapıldı.M eclis-i ahkam-ı Adliye kuruldu. M uhtarlıklar açıldı
Euro Kullanmayan Ülkeler: İDİ …..İsveç,Danimarka, ingitere
DEMOKRAT PARTİYİ KURANLAR:CAFeR….Celal Bayar,Adnan menderes,Fuat köprülü,e,Refik koraltan
Sosyal Ve Ekonomik Haklar :SAKlan ve GEÇya da GEÇ ve SAKlan…AYRICA..karıştırmayın;konut hakkı…..sosyal ve ekonomik hak konut dokunulmazlığı……temel hak ve özgürlüklerde düzenlenmiştir..Sendika kurma,Aile korunması,Konut hakkı,Grev ve lokavt hakkı,Eğtim ve öğretim hakkı,Çalışma hakkı
Tanzimatla Yapılan Islahatlar: TİMHA….Tanzimat, İdare,Maliye,Hukuk,AskeriyeSALınan HA-ŞERat MEDRESEde KIYAFETini giyip,TEKKEde MAARİF bey ile MEDENİ İSLAMın LAİKLİK ile ters düştüğünü görüştü
Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması Şerriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, Tevhid-i tedrisat kanunu, Medreselerin kapatılması, Kılık kıyafet kanunu, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Maarif teşkilatı kanunu, Türk medeni kanunu, Devletin dini islamdır maddesinin anayasadan çıkarılması, Laiklik ilkesinin kabulü.
Osmanlı Devletinin Donanmalarının Yakıldığı Yerler Sırası İleİnebahtıÇeşmeiNavariniS….inop
Güney Çephesinde İllerin Kurtuluş Sırası : MUAMaraşUrfaAntep
Mısırda Kurulan Türk İslam Dev. TEMAT olunoğullarıE yubilerM emlüklerA kşitler
Denızcı Beylıkler..: CAM KıSC andarogulalrıA ydınogulalrıM enteseogullarıK aresıogullarıS aruhanogullarıkutadgu Bİlig-yusuf has hacİB (İkisindede İ VE B HARFİ VAR)A tabetül hakayık-A hmet yüknaki (ikiside A harfiyle başlıyo)divan-I lügatit türk-kaşgarl-I mahmut (I harfi ikisindede var)
MEBA Balkan Savaşlarında kaybettiğimiz yerler:Makedonya, Ege Adaları, Batı Trakya, Arnavutluk
BİD Milletvekilinin düşmesinde meclis kakarı gereken haller:Bağdaşmazlık, istifa, devamsızlık
ilk özel matbaa (Sait E.-İbrahim M.): lale devri ilk devlet matbaası (Matba-ı Amire) : III. Selim ilk resmi gazete (Takvim-i Vekayi) :II. mahmut ilk özel gazete ( Tercuman-ı Ahval): Tanzimat dönemi
Sevr antlaşmasındaki başlıklar ==SIKBoğazDOYS ınırlarI stanbulK apitülasyonlarBOĞAZ lar (komisyonu)D uyunu umumiye (borçlar)O rdunun terhisiY abancı okullar
Atatürk Döneminde Kurulan Siyasi PartilerCiToSc-umhuriyet halk partisi,it-erakki perver cumhuriyet fırkası,os-erbest cumhuriyet fırkası
LALE DEVRİ ISLAHATLARI
ÇİMMEÇKÇ Çiçek aşısı (ilk)İ İtfaiye örgütü (ilk)M Mimari alanda (Avrupa mimarisi örnek alındı) M Matbaa (ilk ÖZEL)E Elçilikler açıldı (geçici)Ç Çini imalatıK Kağıt fabrikası kuruldu
l.MAHMUT HKHH endesehaneK apitülasyonlar (Fransaya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi)H umbaracıocağı
osmanlı kuruluş dönemi savaşlarışifre:KMS SINAVI II1.Koyunhisar savaşı:ilk osmanlı bizans savaşı.2.Maltepe savaşı:palekanon savaşıda denilir.3.Sazlıdere savaşı:haçlı yenilir edirne alınır.4.Sırpsındığı savaşı:balkan kapıları türklere açılır.5.I.Kosova savaşı:ilkkez top kullanılır.6.Niğbolu savaşı:anadolu hisarı yaptırıldı.7.Ankara savaşı:anadoluda siyasi birlık bozuldu.8.Varna savaşı:2.murat tekrar tahta cıkar.9.II.Kosova savaşı:balkanlar kesin olarak türk yurdu halina gelir.taarruz dönemi başlar.
İlk Türk Beylikleri Sakın Maça Çıkma Dayak Atarlar(S, M, Ç ,D, A) S:Saltulalar M:Mengücekler Ç:Çakabeyliği D anişentler A:Artuklar
Anadolu Beylikleri——–(GEMiCi HAKKO)• G.germiyanoğulları• E..Eretma devleti • M..menteşeoğulları • C..candaroğulları • H..HAMİTOĞULLARI • A..Aydınoğulları • K..karamanoğuları • K..karesi oğulları • O..Osmanoğulları
Demokrat Partiyi Kuranlar: CAFeR• Celal bayar• Adnan menderes• Fuat köprülü• e• Refik koraltan
Anadolu selçuklu devletine başkentlik yapan şehirler KİN• KAYSERİ• İZNİK• NİĞDE
Osmanlıda Salyaneli (ÖZEL YÖNETİMLİ):= (MUHABBETTE CAY)• M= MISIR• H= HABEŞ• B= BASRA• B= BAGDAT• T= TUNUS• T= TARABLUSGARP• C= CEZAYİR• Y= YEMEN
Batı Cephesi Savaşları Sırası: BİR İKİ KaSaB• I. İNÖNÜ• II. İNÖNÜ, • KÜTAHYA -ESK,• SAKARYA,• BÜYÜK TAARRUZ
*Atatürk’ün Kuruluşunda Rol Oynadığı Yayınlar AHİMAnadolu AjansıHakimiyet-i Milliyeİrade-i MilliyeMinber
1.Dünya Savaşında Kurulan Yeni Uluslar:PALYaÇoMPolonyaAvusturya
LetonyaYogoslavyaÇekoslovakyaMacaristan

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir