KPSS-Osmanlı Devleti Siyasi Tarih ile ilgili çıkabilecek bazı sorular

resmin alt tagı

KPSS – OSMANLI DEVLETİ SİYASİ TARİHLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK BAZI BİLGİLER:

Osmanlı Devleti’nin haçlılarla ilk savaşı Sırpsındığı
Rumeli Beylerbeyliği I. Murat
Savaşta şehit olan tek padişah I. Murat
İlk cülus bahşişini veren Yıldırım Bayezid
Osmanlının ikinci kurcusu Çelebi Mehmed
İlk dini ve siyasi isyan Şeyh Bedrettin
İstanbulu ilk kuşatan Yıldırım
Sultanı İklimi Rum Yıldrım
Anadoluda kısmen ilk siyasi birlik Yıldırım
Anadolu Beylerbeyliği Yıldırım
İlk tahttan çekilen II. Murat
Avni mahlası kullanan Fatih
Kayzeri Rum ünvanı Fatih
İlk kez tahttan indirilen II. Bayezid
Hadimül Haremeyn Yavuz
İlk Türk halife Yavuz
Akdenizin Türk gölü olması Preveze Kanuni
Muhibbi mahlası kanuni
Avusturya ile ilk anlaşma İst. Ant. Kanuni
İranla ilk anlaşma Amasya Ant. Kanuni
Doğuda en geniş sınırlar Ferhatpaşa Ant. 17. yüzyıl
Batıda en geniş sınırlar Bucaş Ant. 17. yüzyıl
Bugünki Türkiye İran sınırı Kasrı Şirin Ant. 17. yüzyıl
Gerilemenin başlangıcı Karlofça Ant
Osmanlının batıda üstünlüğünü kaybettiği Lale Devrinin başlangıcı olan Anlaşma Pasarofça ant. 18. yüzyıl
Ortodoksların koruyuculuğunun Rusyaya bırakıldığı Anlaşma Küçük Kaynarca Ant. 18. yüzyıl
Halifeliğin ilk kez kullanıldığı anlaşma Küçük Kaynarca 18. yüzyıl
Osmanlı devletine ilk isyan eden ve ilk imtiyaz alan Sırplar 19. yüzyıl
Osmanlı Devletinden ilk ayrılan Yunanistan 19. yy
Boğazlar sorunun ortaya çıkması Hünkar İskelesi 19. Yy
Osmanlı Devletinin Avrupanın açık pazarı olması Balta Limanı Ant. 19. yy
Osmanlının Avrupa Devleti sayılması Paris Ant. 19.yy
Ermeni meselesinin ortaya çıkması Berlin Ant. 19. yy
Parçalanmanın başlaması Berlin Ant. 19. yy
İstibdad döneminin başlaması Berlin Ant. 19. yy
Osmanlıcılık yerini İslamcılık alması Berlin Ant. 19. yy

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir