Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Ders Notu

resmin alt tagı

OSMANLI DEVLETİ ( YÜKSELME DÖNEMİ)

1- Osmanlı devleti Belgrat’ın fethi ile orta Avrupa’nın kalbini ele geçirmiş ve sonucunda Avrupa fetihleri için bir askeri üs elde etmiştir.
2- Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hindistan’ı işgal ederek bölgedeki Müslümanlara zarar veren ve Baharat Yolu ticaretini engelleyen Avrupa devleti Portekiz’dir.
3- Sokullu Mehmet Paşa döneminde geliştirilen Süveyş Kanalı Projesi ile Osmanlı vergi gelirlerini arttırmak, Baharat Yolu ticaretini canlandırmak, Akdeniz ve Kızıldeniz’i birleştirmek, Portekiz’in Müslümanlar üzerindeki baskısına son vermek istemiştir.
4- 2. Bayezid dönemi, Osmanlı’da yükselme dönemi içinde bir duraklama sürecidir. Bunun nedeni bu dönemde fetihlerden çok iç isyanların yaşanmasıdır.
5- 2. Mehmet’in son seferi Otranto seferidir.
6- 2. Bayezid’in kardeşiyle yaşadığı iktidar mücadelesi tarihe Cem Sultan Olayı olarak geçmiştir.
7- 2. Bayezid İspanya’da yaşayan Müslümanların Kuzey Afrika’ya, Yahudilerin ise İstanbul’a yerleşmelerine yardımcı olmuştur.
8- İstanbul’un fethi öncesi Fatih Sultan Mehmet’in aldığın önlemlerden birisi de bazı beylik ve devletler ile dostluk antlaşması imzalamasıdır. Bu devletler: Sırbistan, Macaristan, Venedik, Karamanoğullarıdır.
9- Osmanlıyı Tuna Nehrinin öteki yakasına geçiren padişah Kanuni Sultan Süleyman’dır.
10- Halifelik Osmanlı’ya geçince devletin teokratik yapısı güçlenmiş ve Osmanlı padişahları İslam’ın lideri olmuştur.
11- Kanuni Sultan Süleyman’ın katıldığı son savaş Zigetvar savaşıdır.
12- 2. Mehmet İstanbul’u fethetmiş ama Ortodoks kilisesinin varlığını korumuştur. Aynı şekilde Kanuni Sultan Süleyman Müslümanların halifesi olduğu halde Avrupa’da ortaya çıkan yeni mezhepleri desteklemiştir. Bunların sebebi Hıristiyan birliğini parçalamak ve Katoliklere karşı güç oluşturmaktır.
13- Osmanlı devleti İstanbul’u fethetmeden önce Bizans halkının gönlünü fethetmiştir diyen bir araştırmacı İstimalet politikasından bahsetmektedir.
14- Kanuni döneminde çıkan Canberdi Gazali isyanı Memluk Devletini tekrar canlandırmayı amaçlamıştır.
15- Anadolu’da celali isyanlarına başlangıç oluşturan Bozoklu Celal Ayaklanması 1. Selim(Yavuz) döneminde oldu.
16- Kanuni döneminde Malta Adasının alınmasının ve Trabusgarp’ın ele geçirilmesinin sebebi Akdeniz’de üstünlük sağlama isteğindendir.
17- Kanuni döneminde Fransa’ya kapitülasyon verilmesinin sebebi Akdeniz ticaretini canlandırmak ve Avrupa’daki Hıristiyan birliğini parçalamaktır.
18- Osmanlıda balyos adı verilen sürekli elçi bulundurma hakkını ilk kez Venedik elde etmiştir.
19- Osmanlı Gedik Ahmet Paşa döneminde Kırım’ı alarak Karadeniz’i Türk gölü haline getirmiştir.
20- Rumeli Hisarı(Boğazkesen Hisarı) 2. Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
21- Osmanlının İran’la imzaladığı ilk antlaşma Amasya Antlaşmasıdır.
22- Cülus bahşişini ilk kez yasallaştıran Kanuname-i Ali-i Osman 2. Mehmet (Fatih) döneminde hazırlanmıştır.
23- 2.Bayezid döneminde Safavi devletinin Şiiliği yayma amacıyla başlattığı kışkırtmalar sonucu Şahkulu ayaklanması çıkmıştır.
24- İnebahtı deniz savaşında Venedik elçisine ‘’Biz Kıbrısı almakla sizin kolunuzu kestik, siz ise inebahtı’da bizi yenmekle sakalımızı tıraş ettini’’ cevabını veren kişi Sokullu Mehmet paşa’dır ( Laf sok(ullu)muş).
25- Sokullu Mehmet Paşa 3. Murat ve 1. Selim(Kanuni)’ye sadrazamlık yapmıştır.
26- Kanuni Dönemi’nde donanmanın başarıları: Rodos’un fethi, Cerbe Deniz savaşı, Trablusgarp’ın alınması, Preveze deniz savaşı.
27- Sokullu Mehmet Paşa döneminde Kıbrıs alınmıştır.
28- 2. Mehmet döneminde Otlukbeli savaşında Akkoyunlu mağlup edilerek Doğu Anadolu’nun güvenliği sağlandı.
29- Osmanlı topraklarının Kırım ile karadan birleşmesini sağlayan Killi ve Akkerman kalelerinin fethi 2. Bayezid zamanında olmuştur.
30- Günümüzde Türk Denizcilik Günü olarak kutlanan Preveze deniz savaşının kaptanı Barbaros Hayrettin Paşadır.
31- Hint deniz savaşına Piri Reis ve Seydi Ali Reis katılmıştır.
32- Ridaniye savaşı sonrası Yavuz Sultan Selim’e Mekke ve Medine’nin anahtarı teslim edilmiştir.
33- Sokullu Mehmet Paşa döneminde Kıbrıs’ın fethinden sonra Haçlılar İnebahtı’da donanmamızı yaktılar.
34- Yükselme döneminde Fransa ve Venedik’e ticari alanda imtiyazlar tanınmıştır.
35- Cem Sultan ve Şahkulu isyanları 2. Bayezid zamanında çıkmıştır ver dışarıdan desteklenmişlerdir.
36- Sokullu Mehmet Paşa zamanında tasarlanan Don-Volga Kanal Projesi ile Osmanlı Rusya’nın Karadenize inmesini engellemek istemiştir.
37- Irakeyn Seferi, Belgrat Fethi, Mohaç Meydan Muharebesi 1. Süleyman (kanuni) döneminde olmuştur.

Emre YILDIRIM

Benzer Yazılar:

Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir