KPSS-Osmanlı Devleti Kültürü ile ilgili çıkabilecek bazı sorular

resmin alt tagı

KPSS – OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜRLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK BAZI BİLGİLER:

Divan kararlarının yazıldığı defterlere Mühimme Defterleri denir.
Arazi kayıtlarının tutulduğu defterlere Tahrir Defterleri denir.
Sadrazam orduyu yönetirse serdarı ekrem denir.
Şeyhülislam makamına Babı Meşihat denir.
Mahkeme kayıtlarına kadı sicilleri denir.
Garimüslimlere uygulanan hukuka zımmi hukuk denir.
Tımarlı sipahinin beslediği askere cebelü denir.
Geliri iltizamla toplanan ve doğrudan hazineye giden topraklara mukataa denir.
Olağanüstü durumlarda alınan vergilere Avarız denir.
Küçükbaş hayvanlardan alınan vergilere Ağnam denir.
Yönetici sınıfta en güçlüsü seyfiye yani yönetici sınıftır.
İlmiye sınıfında kadıasker, şeyhülislam, müderris, kadı ve nakibüleşraf vardır.
Nakibüleşraf Hz. Peygamber soyundan gelenlerin kayıtlarını tutar.
İlk resim sergisini Şeker Ahmed Paşa açmıştır.
Huzur, Cami Önü, Şark Halı pazarı gibi resimler Osman Hamdi Beye aittir.
Ayın bir yüzüne NASA, Ali Kuşçunun adını vermiştir.
Davudı Kayseri mederesesi Orhan Bey döneminde İznik’te açılmıştır. Osmanlının ilk medresesidir.
Sahnı Seman medreselerini Fatih açmıştır. Medrese bölümlerine Sahn denir.
Darülkurra hafız yetiştiren okuldur.
Darülelhan müzik okuludur

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir