KPSS-İnkılap Tarihi ile ilgili çıkabilecek bazı sorular

resmin alt tagı

KPSS – İNKILAP TARİHİ İLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK BAZI BİLGİLER

 

Kuzey Afrikada kaybettiğimiz son toprak parçası Trablusgarbdır.
Mustafa Kemal’in emperyalizme karşı ilk savaşı Trablusgarbdır.
Mustafa Kemal Trablusgarbda Derne ve Tobrukta başarılı mücadeleler vermiştir.
Mustafa Kemal Trablusgarb’a Şerif Bey takma adıyla Tanin Gazetesi yazarı olarak gitmiştir.

Balkan Savaşları sırasında Hamidiye Kahramanı Rauf Orbaydır.
Balkan Savaşları sırasında Edirne Müdafii Şükrü Paşadır.
Necati Cumalı’nın Balkan Savaşlarını anlattığı eseri Viran Dağlardır.
Balkan Savaşlarında kaybedilen yerler; Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Ege adaları fiilen Girit resmen kaybedildi.
Balkanlarda kaybedilen son toprak Arnavutluk.
Türkler ilk defa Balkan savaşlarından sonra Balkanlarda azınlık durumuna düştüler.
I. Dünya Savaşı’nda tek taraf değiştiren devlet İtalyadır.
Birinci Dünya Savaşına en son katılan devlet Yunanistan’dır.
Osmanlının savaşa girmesine sebep olan gemiler Goben ve Breslav gemileridir.
Kafkas cephesi ve kanal cephesi taarruz cepheleridir.
Turancılık fikrinin yürümeyeceği Kafkas Cephesinde anlaşılmıştır.
1915 Tehcir Kanunu Kafkas cephesi sırasında çıkarılmıştır.
En uzun süren cephe Kafkas Cephesidir.
Mustafa Kemal 16. Kolordu Komutanı olarak Kafkas Cephesinde Muş ve Bitlisi almıştır.
Hicaz Yemen Cephesinde Feridun Kandemir, Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa’yı Medine Müdaafası eserinde anlatır.
Irak Cephesinde Kutül Amare kahramanı Halil Kut Paşa’dır.
Mustafa Kemal’in en son görev yaptığı cephe Suriye Cephesidir. Burada Yıldırım Orduları Grup Komutanıdır.
Mustafa Kemal Çanakkalede Anafartalar Kahramanı olarak tanınmıştır.
Kazım Karabekir Çanakkalede Alçıtepe Kahramanı olarak tanınmıştır.
Çanakkale cephesi ilk kapanan ve tek kazandığımız cephedir.
18 Mart kahramanı olarak bilinen kişi Cevat Çobanlıdır.
Savaş sırasında imzalanan en kapsamlı gizli anlaşma Sykes Picottur.
ABD başkanı Wilson savaş sonunda yapılacak anlaşmanın prensiplerini Wilson İlkelerinde ortaya koymuştur.
Osmanlı Devleti adına Monros’u Rauf Orbay imzalamıştır.
Mondros imzalandığı sırada Osmanlı Hükümeti başkanı Ahmet İzzet Paşadır.
Rauf Orbay Cehennem Değirmeni eserinde Mondrosu anlatır.
Mondrostan sonra ilk işgal edilen yer Musuldur.
İşgale ilk tepki Hatay Dörtyolda olmuştur.
İşgallere karşı kurulan ilk cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyetidir.
İşgale ilk tepki gösteren cemiyet Kilikyalılar Cemiyetidir.
Sadece basın yayın mücadelesi veren ulusal olan cemiyet Milli Kongre Cemiyetidir.
İstanbuldan Anadoluya silah kaçıran Gizli Karakol ve Mim Mim Cemiyetidir.

Mustafa Kemal Mondros imzalanırken en son Suriye cephesindeydi.
İstanbula dönerek Pembe Köşkte Gizli Karakol Cemiyetinin organize ettiği toplantılara katıldı.
Fethi Okyar ile beraber Minber Gazetesi’ni çıkarmaya başladı.
9. Ordu müfettişi olarak Samsuna gönderildi.
Samsun Raporunu yazarak İstanbula gönderdi. Bu raporda işgallere tepki gösterdi.
Havza Bildirisi düşmana karşı millete Mustafa Kemal’in ilk direniş çağrısıdır.
Amasya Genelgesinde kurtuluş savaşının sebebi amacı ve yöntemi açıkça belirtilmiştir.
Amasya Genelgesinde Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuad Cebesoyunda imzası vardır. ***
Mustafa Kemal Amasya Genelgesinden sonra askerlik ve müfettişlik görevlerinden istifa etti.
İstifa ederken rütbesi Korgeneraldir.
Erzurum Kongresi bölgesel kararları ulusaldır.
Mustafa Kemal halkın oyuyla ilk defa burada seçilmiştir.
Manda ve himaye ilk defa Erzurumda reddedildi.
Misakı milli sınırlarından ilk kez Erzurumda sözedildi.
Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde milli egemenlik savunulmamıştır.
Alaşehir Kongresinde tam bağımsızlıkta savunulmamış, manda savunulmuştur.
Sivas Kongresi ulusal bir kongredir.
Başkanlık ve manda himaye konularında tartışma yaşanmıştır.
Ya İstiklal Ya Ölüm parolası Sivasta söylendi.
Bütün cemiyetler Sivasta birleştirildi.
Sivas Kongresinden sonra Temsil Heyeti İradei Milliye Gazetesini çıkardı.
İstanbul hükümetinin istifa etmesi temsil heyetinin ilk başarısıdır.
Ali Fuad Paşanın batı cephesi komutanlığına atanması temsil heyetinin ilk yürütme yetkisidir.
Milli Mücadelenin ilk yayın organı İradei Milliye Gazetesi
TBMM’nin yarı resmi yayın organı Hakimiyeti Milliye
Anadolu Ajansını Halide Edip ve Yunus Nadi kurdular.
İstiklal Marşı ilk defa Açıksöz Gazetesinde yayınlandı.
Albayrak Gazetesi Erzurumda çıkarılmıştır.
Amasya görüşmelerine İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa katıldı.
Amasya görüşmelerinde İstanbul Hükümeti Temsil Heyetini ve Anadolu Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetini resmen tanıdı.
Amasya Görüşmelerinde Mustafa Kemal ve Salih Paşa meclisin toplanacağı yer konusunda anlaşamadılar.
Osmanlı mebusan meclisi seçimlerinde Mustafa Kemal Erzurum Milletvekili seçildi.
Osmanlı Mebusan Meclisi Başkanlığına Reşat Hikmet Bey seçildi. (Celaleddin Arif değill)
Misakımilli Osmanlı Mebusan Meclisinin kabul ettiği son kararlardır.
Misakımillide Milli bağımsızlıktan söz eder. Kesinlikle milli egemenlik yoktur.
İstanbulun işgalini Mustafa Kemale telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey haber verdi.
İstanbulun işgaline karşı temsil heyeti önlem aldı Geyve ve Ulukışla demiryollarını tahrip etti.
I. TBMM kurucu, milli bir meclisdir.
I. TBMM’nin aldığı ilk karar Ağnam vergisini dört katına çıkarmıştır.
I. TBMM’nin yaptığı tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır.
I. TBMM’deki en güçlü grup Milli müdafaa grubudur.
I. TBMM’ye karşı çıkan Koçgiri isyanını yeni ordu bastırmıştır.
I. TBMM’ye karşı çıkan Anzavur isyanını Çerkez Ethem bastırmıştır.
I. TBMM’ye karşı çıkan isyanlara karşı Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarılmıştır.
Bu kanunla ilk defa istiklal mahkemeleri kurulmuştur.-
Sevr Anlaşması Osmanlının son anlaşmasıdır.
Gümrü Anlaşması TBMM’nin ilk siyasi başarısıdır.
Gümrü Anlaşmasını Kazım Karabekir imzalamıştır.
Bilecik Görüşmesi Mustafa Kemal’in TBMM başkanı olarak İstanbul hükümeti ile yaptığı görüşmedir.
İlk istiklal madalyası alan 1924’te İneboludur.
İneboludan Ankaraya gelen yola İstiklal yolu denir.
1925’te Kahramanmaraş İstiklal Madalyası Aldı
1921’de Gaziantep Gazi Ünvanını Almıştır
1973’te Kahramanmaraş -Kahraman Ünvanını Almıştır
1984’te Şanlıurfa Şanlı Ünvanını Almıştır
2016’da Kahramankazan’a ünvan verilmiştir.********
Adana’yı kurtarmak için yapılan Pozantı Kongresi’ne Mustafa Kemal’de katılmıştır.
Güney cephesinde sadece kuvayimilliye mücadele etmiştir.
Batı cephesinde Yunanlılara karşı ilk Cephe Balıkesir Kongresinde Ayvalık’ta açılmıştır.
Yeni kurulan düzenli ordunun ilk başarısı I. İnönü muharebesidir.
Yeni kurulan ordunun komutanı İsmet İnönü, Yardımcısı Refet Beledir.
I. İnönü’nün sonuçlarını TALİBİM diye kodyalabiliriz.
Teşkilatı Esasiye Kanunu Türkiyenin ilk Anayasasıdır.
Afganistan Türkiyeyi tanıyan ilk müslüman devlettir.
Londra Konferansında Misakımilli ilk defa dünyaya tanıtılmıştır.
İnönü general olmuştur.
Batum Anlaşmasını Kazım Karabekir imzalamıştır.
İstikal marşı ilk defa Açıksöz gazetesinde yayınlanmıştır.
Moskova Anlaşmasıyla Türkiyeyi tanıyan ilk büyük devlet ve Avrupa devleti Rusya olmuştur.
İstikal marşının ilk bestecisi Ali Rıfat Çağataydır.
İtilaf Devletleri I. İnönü ve Sakarya Savaşlarından sonra TBMM’ye anlaşma teklif etmişlerdir.
Aslıhanlar muharebesinin sonunda batı cephesi birleştirilmiştir.
Kütahya Eskişehir Savaşları tek yenilgidir.
Kütahya Eskişehirden sonra Genel Kurmay Başkanılığına Fevzi Çakmak atanmıştır.
Kütahya Eskişehirden sonra Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisi verilmiştir.
Maarif (Eğitim ) Kongresi Kütahya Eskişehir sırasında toplanmıştır.
Sakarya Savaşı 1683’ten beri son savunma savaşıdır.
Mustafa Kemal Sakarya Savaşı için Melhamei Kübra (Büyük yıkım) demiştir.
Türkiyeyi tanıyan ilk İtilaf devleti Ankara Anlaşmasıyla Fransadır.
Kars anlaşmasıyla kuzeydoğu sınırı kesin olarak çizilmiştir.
1921-23 arası Dış işleri bakanı Yusuf Kemal Tengrişektir.
Mustafa Kemal’e Sakarya Savaşından sonra Gazi ünvanı ve mareşal rütbesi verilmiştir.

Mustafa Kemal Büyük Taarruz için Rumsındığı demiştir.******
Başkomutanlık tan sonra Fevzi Çakmak mareşal olmuştur.
Mudanya Ateşkes Anlaşmasında Türkiye’yi İsmet. Refet ve Fevzi Paşalar temsil etmiştir.
Mudanya’dan sonra Trakyayı Refet Bele teslim almıştır.
Saltanatın kaldırılması ile Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir.
Saltanatın kaldırılması ile rejim sorunu ortaya çıkmıştır.
Lozanda Mustafa Kemal özellikle kapitülasyonlar ve Ermeni meselesi konularında taviz verilmemesini istemiştir.
Lozanda çözülemeyen tek sorun Musul meselesidir.
Lozanda Türkiyeyi İsmet İnönü, Dr. Rıza Nur ve Hasan Saka temsil etmiştir.
Lozan’da ilk konuşulan konu Fener Rum Patrikhanesidir.
Lozan’ı I. TBMM imzalamış, II. TBMM onaylamıştır.
Halk Fırkası’nın kurulması ve Ankaranın başkent olması II. TBMM dönemidir. Ancak Cumhuriyet dönemi değildir.
27 Ekim 1923’te Fethi Okyarın istifasıyla çıkan hükümet bunalımı Cumhuriyetin ilanıyla aşılmıştır.
Cumhuriyetin ilanıyla 1921 Anayasasında 3 değişiklik yapılmıştır; 1. Türkiye Devletinin hükümet şekli cumhuriyettir.
2. Hükümet üyelerini başbakan belirler Cumhurbaşkanı onaylar.
3. Cumhurbaşkanı TBMM tarafından 4 yıllığına seçilir ve tekrar seçilebilir.
II. TBMM’nin ilk başkanı Ali Fethi Okyardır.
Türkiyenin ilk Başbakanı İsmet İnönüdür.
Halifeliğin kaldırılmasıyla hanedan yurt dışına çıkarılmıştır.
Son Halife Abdülmecid Efendidir.
Halifeliğin kaldırıldığı gün Tevhidi Tedrisat Kanunu ile Türkiyedeki bütün okullar MEB’e bağlandı.
Aynı gün Şeriye ve Evkaf Vekaleti kapatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.
İlk Diyanet İşleri Bakanı Rıfat Börekçidir.
Aynı gün Erkanı Harbiye vekaleti kapatıldı.
Mustafa Kemal 9 umde (ilke) adıyla halk fırkasının tüzüğünü belirledi.
Halk Fırkası 1939’da kendi içinde partiyi denetlemek amacıyla Müstakil Grup adıyla bir grup oluşturdu.
Halk Fırkası ekonomide Devletçiliği benmsedi.
Terakkiperver Türkiyenin ilk muhalefet partisidir.
Kucuları KARAR şeklinde kodlanabilir.
Kazım Karabekir
Ali Fuad Cebesoy
Rauf Orbay
Adnan Adıvar
Refet Bele
Ekonomide Liberalizmi benimsemiştir.
Şeyh Said isyanından sonra Takriri Sükun Kanunu çıkarılmıştır.
Şeyh Said isyanında İstiklal Mahkemeleri Ankara ve Diyarbakırda kurulmuştur.
İzmir Suikastinde İstiklal Mahkemleri son kez kurulmuştur.
Kemal Tahir Kurt Kanunu eserinde İzmir Suikastini anlatır.********
Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kucuları ANAMA şeklinde kodlanabilir.
Ali Fethi Okyar
Nuri Conker
Adnan Adıvar
Makbule Atadan
Adnan Menderes
Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizmi ve kadınlara siyasi haklar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Kemal Tahir Yol Ayrımı eserinde Serbest Cumhuriyet Fırkasını anlatır.
Menemen olayı rejime karşı ikinci isyandır.
İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan ilk parti 1945’te Milli Kalkınma PArtisidir. Kurucusu Nuri Demirağ’dır.
Türkiye 1946’da çok partili hayata geçmiştir.
Demokrat Partinin kucuları CAFeR şeklinde kodlanabilir.
Celal Bayar
Adnan Menderes
Fuad Köprülü
Refik Koraltan
Dörtlü Takrir adıyla CHP’den istifa ederek kurmuşlardır.
Demokrat Partinin 1950’de iktidara gelmesi Beyaz Devrim olarak adlandırılır.

Egede iki geminin çarpışması olayı Bozkurt Lotus olayıdır. Bu konuda Türkiyeyi Adalet Bakanı Mahmud Esat Bozkurt temsil etmiş ve hukuka Mülkilik – Ülkesellik tabirini ekletmiştir.
Fransa ile yaşanan Vagon Li olayı İstanbulda Fransız şirketinde Fransızca konuşma zorunluluğuna İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin tepki göstermesiyle başlamıştır.

Razgrad olayı Bulgaristanda Türk mezarlarının tahrip edilmesine İstanbul Üniv. öğrencilerinin tepkisidir.
Bursa Olayı Türkçe ezan okunmasıyla ilgili tepkidir. Ezan 1932’den 1950’ye kadar Türkçe okunmuştur.
Atatürk ilkeleri 1937’de Anayasaya girmiştir.
Medeni Kanunla hukuk alanındaki ikilik ortadan kaldırılmıştır.
Ankara Hukuk Türkiyenin ilk fakültesidir.
Ankara Hukuk için Almanyadan yahudi hukukçu Andreas Schwash getirilmiştir.
İlk kadın Belediye Başkanı Sadiye Hanımdır.
İlk kadın muhtar Gül Esindir.
İlk kadın Milletvekili Satı Kadındır.
Kadınlara bütün siyasi haklar 1934’te verilmiş ancak kadınlar 1935 seçimlerinde meclise girmiştir. 17 kadın vekil seçilmiştir.
İlk kadın tarihçi Atatürk’ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnandır.
İlk kadın savaş pilotu 1936’da Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçendir.
İlk kadın tiyatrocu Afife Jaledir.
İzmir İktisat kongresinin başkanı Kazım Karabekirdir.
Türkiye 1923-29 arası devlet destekli liberalizm, 1930’dan sonra ekonomide Devletçiliği uygulamıştır.*****
Devletin sadece kendi yaptığı yatırımlar devletçiliktir.
Devletçiliğin uygulandığı sırada Mustafa Kemalin emriyle Yakup Kadir ve Şevket Süreyya
Kadro dergisini çıkarmaya başlamışlardır.
Karabük Demir çelik fabrikasının açılması (1939) hariç o dönemki bütün yatırımlar Atatürk dönemidir.
Türkiye İş bankası Türkiye’nin ilk ve ilk özel bankasıdır. İlk genel Müdürü Celal Bayardır. Devletçilik değildir.
Mustafa Kemal’e Atatürk soyadı verilmesini gündeme getiren Türk Tarih Kurumu Başkanı Saffet Arıkandır.******
Mustafa Kemal Gaziantep’in Şahinbey ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. ***
Dış Politikada Fransa ile yaşanan bazı sorunlar:
Yabancı okullar sorunu 1925
Bozkurt Lotus olayı 1926
Adana Mersin Demiryolunun satın alınması 1928 Vagon Li olayı 1933
Dış Borçlar sorunu 1933
Hatay sorunu
Yunanistan’la yaşanan nüfus mübadelesi sorunu Etabli (yerleşik) sorunu diyede geçer. Tevfik Rüştü Aras 1925-39 arası dışişleri bakanlığı yapmıştır. Atatrük döneminde en uzun süre dış işleri bakanlığı yapan isimdir. Türkiyeyi Montröde o temsil etmiştir.  Türkiye boğazlar konusunu milletler cemiyetine götürürken Almanya, İtalya ve Japonyayı tehdit olarak göstermiştir.*****
Akdenizdeki gemilerin güvenliği için İtalyaya karşı 1937’de Nyon Konferansı toplanmıştır. Hatay sorunu karşınıza Sancak (il) sorunu diye de çıkabilir.
Mustafa Kemal Hatay için benim şahsi meselem demiştir.
Mustafa Kemal Hatay konusunda İnönü hükümetini eleştirmek için Asım Us takma adıyla Kurun Gazetesinde yazılar yazmıştır.
Hatay Sandler raporuyla 1938’de devlet olmuştur.****
Hatayın ilk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, İlk başbakanı Abdurrahman Melek ve meclis başkanı Abdülgani Türkmendir.
Hatay parlemento kararıyla 1939’da Türkiyeye katılmıştır.
Atatürk’ün son Başbakanı Celal Bayardır.
Atatürk’ün son Meclis Başkanı Abdülhaluk Rendadır.
Atatürk’ün mirasından pay bıraktığı yerler:
Türk Tarih Kurumu
Türk Dil Kurumu
Ankara ve Bursa Belediyeleri
Kız Kardeşi Makbule Hanım ve manevi çocukları İsmet İnönü’nün çocuklarının eğitimi

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir