Sınav Kazandıran Kpss Kısa Kısa Tarih Notları

resmin alt tagı

Sınav Kazandıran Kpss Kısa Kısa Tarih Notları

Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar İtalya’da faaliyet gösteren, Roma Yürüyüşü ile Benito Mussolini’yi iktidara taşıyan yarı askeri faşist örgüt olan Kara Gömlekliler, 1922 yılında Napoli’den Roma’ya yürüyerek mevcut iktidarı devirmiş ve Mussolini’nin iktidara gelmesini sağlamışlardır.

ABD ile SSCB arasında nükleer savaş tehlikesine yol açan sorun Küba Buhranı’dır. 1962 yılında meydana gelen sorun, Türkiye’de bulunan Jupiter füzelerinin sökülmesiyle sona ermiştir.

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubad Kalonoros (Alaiye-Alanya) ve Suğdak limanlarını fethederek “Sultan’ül Bahreyn” (İki Denizin Sultanı) unvanını almıştır.

Osmanlı Devleti’nde ilk özel gazete Tercüman-ı Ahval gazetesidir.

Osmanlı Devleti’nde ilk dergi Vekayı Tıbbiye dergisidir.

Osmanlı Devleti’nde ilk resmî gazete Takvim-i Vakay-ı gazetesidir.

Osmanlı Devleti’nde ilk mizah dergisi Diyojen dergisidir.

Osmanlı Devleti’nde ilk kadın dergisi Terakk-i Mukadderat dergisidir

1.Türk Tarih Kongresi 2 Temmuz 1932’de Ankara’da düzenlenmiştir

M.Kemal Atatürk’ün sağlığında yayınlanan ve Atatürk’ün hayatını anlatan ilk biyografik eser Bozkurt adındaki eserdir.

Kurucu ve koruyucu genel başkanı M. Kemal Atatürk olan Türk Tarih Kurumu’nun ilk resmi başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu’dur.

Acemioğlanlar ocağında yer alan kişinin Yeniçeri ocağına geçmesine bedergah denir

“Ben devletim. Devlet ki ben” diyen Fransa kralı XIV. Louis’dir.

Tarihe “Kara Eylül” olarak geçen çatışmalar Filistin ile Ürdün arasında olmuştu

Perslerin ve Trakların tanımlarken “Hayalet Atlılar” dedikleri devlet, İskitlerdir

Üzerinde “Atatürk Zirvesi” ve “İnönü Zirvesi” adıyla iki zirve bulunan dağımız Ağrı Dağı’dır.

Çanakkale Savaşı’nın anlatıldığı ilk hikayelerden olan Işıldağın Rüyası, Halide Edip Adıvar’a aittir.

“7 Güzel Adam’ın ağabeyi” olarak bilinen şair-yazar Nuri PAKDİL’dir.

1819’da ABD’nin İspanya’dan parayla satın aldığı yerin adı Florida’dır.

“Ölüm Çiçekleri” ve “Mavi Kelebekler” Bosna şehriyle özdeşleştirilmiştir.

Türk tarihinde “Han” unvanını bırakıp “Çar” unvanını kullanan devlet Tuna Bulgarlarıdır.

Kemal, Hatay sorunu ile ilgili olarak Asım US takma adıyla Kurun gazetesinde yazı yazmıştır.

Konya’nın unvanı “Darülmülk”.
Semerkant’ın unvanı “Şehirlerin Şahı”.
Malatya’nın unvanı “Asalet”.
Ankara’nın unvanı “Müstahkem”.
Sivas’ın unvanı “Yücelik”.
Sinop’un unvanı “Aşk Diyarı”.
Kayseri’nin unvanı “Fetih Kapısı”.
Buhara’nın unvanı “İslam’ın Roma’sı”.

Kırmızı Element Türk Efsanesi’nde “Küllerinden Doğan Hükümdar” olarak nitelendirilen ve Göktürk devletine en parlak dönemini yaşatan hükümdar Mukan Kağan’dır.

Mikrobu bulan kişi Akşemsettin’dir.
Averros lakaplı İslam düşünürü İbn-i Rüşt’tür.
Sibernetiğin kurucusu El-Cezeri’dir.
Türk tarihinin ilk siyasetnamesi Yusuf Has Hacip’in yazdığı
Kutadgu Bilig adındaki eserdir. Hükümdara öğütler içerir.
Türk tarihinin ilk haritası, Divan-ı Lugatit Türk adındaki eserdedir.
Avni mahlasını kullanan padişah Fatih Sultan Mehmet’tir.
Muhibbi mahlasını kullanan padişah Kanuni Sultan Süleyman’dır.
İlhami mahlasını kullanan padişah III. Selim’dir.
Farisi mahlasını kullanan padişah II. Osman’dır.
Adli mahlasını kullanan padişah II. Mahmut’tur.
Necib mahlasını kullanan padişah III. Ahmet’tir.
Bahti mahlasını kullanan padişah I. Ahmet’tir.
Cihangir mahlasını kullanan padişah III. Mustafa’dır.
Firdevsi’nin Şehname adındaki eseri Gazneli Mahmut’a sunuldu.
Tarih-i Yemin adındaki eser Gazneli Mahmut’a sunuldu.
Siyasetname, Melikşah’a sunuldu.
Kutadgu Bilig adındaki eser Tabgaç Buğra Han’a sunuldu.

İlk Türk kadın jet pilotu = Leman ALTINÇEKİÇ
İlk Türk kadın vali = Lale AYTAMAN
İlk Türk kadın kaymakam = Özlem BOZKURT
İlk Türk kadın opera sanatçısı = Semiha BERKSOY
İlk Türk kadın tiyatro oyuncusu = Afife JALE
İlk Türk kadın rektör = Prof. Dr. Saffet RIZA ALPAR
İlk Türk kadın Cumhuriyet savcısı = Nebahat SARIYAL
İlk Türk kadın TBMM başkanvekili = Neriman NEFTÇİ
İlk Türk kadın arkeolog = Jale İNAN
İlk Türk kadın avukat = Süreyya AĞAOĞLU
İlk Türk kadın başhekim = Gönül BİNGÖL
İlk Türk kadın ceza ve ağır ceza hakimi = Muazzez Halet IŞIKPINAR
İlk Türk kadın çöpçü = Elif YAZGAN
İlk Türk kadın danıştay başkanı = Füruzan İKİNCİOĞULLARI
İlk Türk kadın danıştay üyesi = Şükran ESMERER
İlk Türk kadın diplomat = Adile AYLA
İlk Türk kadın diş hekimi = Ferdane BOZDOĞAN ERBERK
İlk Türk kadın doktor = Safiye ALİ
İlk Türk kadın eczacı = Rukiye KANAT ARRAN
İlk Türk kadın emniyet müdürü = Feriha SANERK
İlk Türk kadın fotoğrafçı = Semiha ES
İlk Türk kadın gazeteci = Selma RIZA
İlk Türk kadın genel müdür = Mükerrem AKER
İlk Türk kadın hakim = Suat BERK
İlk Türk kadın hastane müdürü = Feriha BARDAKÇI
İlk Türk kadın hava kameramanı = Özge Deniz ÖZKER
İlk Türk kadın hazine genel müdürü = Aysel Gönül ÖYMEN
İlk Türk kadın hemşire = Esma DENİZ
İlk Türk kadın hesap uzmanı = Müşeref ÇALLILAR ve Güzide AMARK
İlk Türk kadın heykeltraş = Sabiha BENGÜTAŞ
İlk Türk kadın karakol amiri = Nevlan KULAK
İlk Türk kadın kimyager = Prof. Dr. Remziye HİSAR
İlk Türk kadın makinist = Seher AYTAÇ
İlk Türk kadın Milli Eğitim Müdürü = Güler KARAKÜLAH
İlk Türk kadın milli maç hakemi = Lale ORTA
İlk Türk kadın muhtar (atanmış) = Meliha MANÇO
İlk Türk kadın muhtar (seçilmiş) = Gül ESİN
İlk Türk kadın mümessil = Saliha YATKIN
İlk Türk kadın müzeci = Seniha SAMİ
İlk Türk kadın orman mühendisi = Binnaz Zehra SERT
İlk Türk kadın petrol mühendisi = Halide URAL TÜRKTAN
İlk Türk kadın polis memuru = Betül DİKER
İlk Türk kadın profesör = Prof. Dr. Fazıla ŞEVKET GİZ
İlk Türk kadın radyo spikeri = Emel GAZİMİHAL
İlk Türk kadın televizyon spikeri = Nuran DEVRES
İlk Türk kadın sayıştay üyesi = Fahrünisa ETMEN
İlk Türk kadın sendika başkanı = Dervişe KOÇ
İlk Türk kadın subay = Ülkü Sema TOKSÖZ
İlk Türk kadın süvari = Nildeniz ŞEN
İlk Türk kadın veteriner = Sabire AYDEMİR
İlk Türk kadın Yargıtay üyesi = Melahat RUACAN
İlk Türk kadın başbakan = Tansu ÇİLLER
İlk Türk kadın bakan = Türkan AKYOL
İlk Türk kadın belediye başkanı = Sadiye HANIM
İlk Türk kadın büyükelçi = Filiz DİNÇMEN
İlk Türk kadın pilot = Bedriye Tahir GÖKMEN
İlk Türk kadın savaş pilotu = Sabiha GÖKÇEN
İlk Türk kadın yüksek idare mahkemesi başkanı = Firdevs MENTEŞE
İlk Türk kadın yüksek mimar = Münevver GÖZELER
İlk Türk kadın yüksek mühendis = Sabiha ECEBİLGE
İlk Türk kadın zabıta memuru = Afife İPEK
İlk Türk kadın ziraat mühendisi = Fatma NADİDE
İlk Türk kadın eksper = Mim. Diler YETİŞ CESUR
İlk Türk kadın siyasal parti genel başkanı = Doç. Dr. Behice SADIK BORAN
İlk Türk kadın komando = Tülin TEPEDELDİREN

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir