Psikolojinin tanımı ve kapsamı ders notları

 

psikolojinin tanımı ve kapsamı

psikoloji: davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalı.

davranış:insanın gerçekleştirdiği doğrudan güzlenen ya da ölçülen herşey.

zihinsel süreçler:insanın düşünme hatırlama duygulanma gibi içsel yaşantılarıdır.

bilim:evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak ele alan deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuçlara ulasmaya çalışan düzenli bilgi .

bilimsel yöntem:bir konu yada olay hakkında güvenilir genelleştirilebilir veri tabanı oluşturacak bilgiler üretmeye yarayan yöntem .

bilimsel yontemin temel özellikleri:empirik sistematik nesnel sınanabilir yanlışlanabilir genellenebilir ve geçicidir

ampirik bilgi:duyularla algılanabilen deneyimlenen bilgi

hipotez:incelenmekte olan olaylar arasındaki ilişkiler ve bu olayların nedenlerini geçici olarak açıklayan düşüncelerdir kuram:bir olguyu veya olgular arasındaki ilişkiyi sistematik bir biçimde açıklayan genel bilgi ve açıklama düzenidir.

Psikolojinin tarihçesi:

antik yunan filozofları:antik yunan filozoflarından Platon bilgilerin doğuştan geldiğini Aristoteles ise sonradan kazanıldığını savunarak insan davranışlarıyla ilgili ilk düşüncelerini ortaya koymuştur. Fransız ve Alman düşünürler:17. yüzyılda yaşayan R. Descartes’a göre somut olan beyin ve soyut olan zihin arasında farklılıklar vardır ancak bunlar birbirlerini etkilerler bu düşünceye Dualizm denir Yapısalcılık:bir olguyu anlamak için onu yapısını yani oluştuğu parçaları incelemek gerektiğini savunan düşünce iç gözlem: bilinci incelemek için yapısalcıların kullandığı yöntemdir Gestalt:bilinci anlamanın yolunun parçalara ayırma değil tüm deneyimi bir bütün olarak ele almaktır düşüncesini savunur. Psikanaliz:davranışları anlamak için bilinçaltının incelenmesini savunan okul. İşlevselcilik:Darwin’in evrim teorisinden etkilenerek algılarin hafızanın ve diğer zihinsel süreçlerin insanların uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı işlevlerinin incelenmesini savunan ekoldür.

Psikolojide yaklaşımlar:

Biyolojik yaklaşım:davranışları ve zihinsel süreçleri hormonlar beyin ve genetik etkenlerle açıklayan yaklaşım Nörobilimsel yaklaşım: davranışların nörolojik temellerini araştıran yaklaşım Evrimsel yaklaşım:darwinin evrim teorisine dayanarak davranışı insanın evrimsel gelişimiyle açıklayan yaklaşm Psikodinamik yaklaşım:Freud’un psikoanaliz görüşüne dayanarak insan davranışlarında bilinç dışı içsel çatışmaların etkili olduğunu savunan yaklaşım Davranışsal yaklaşım:Watson ve Skinnerin düşüncelerine dayanarak insanların gözlenen davranışları ve bunların nasıl öğrenildiğini konu alan yaklaşım Sosyokültürel yaklaşım:İnsan davranışlarını açıklamada sosyal ve kültürel çevrenin etkisini ele alan yaklaşım

Psikolojinin alt dalları: Biyolojik psikoloji:davranışlar ve zihinsel süreçlerin açıklanmasında fizyolojik süreçleri hormonal sistemleri ve beynin işleyişini ele alır. Bilişsel psikoloji:algılama öğrenme bellek zeka bilinç gibi zihinsel süreçleri ele alan psikolojik dal Eğitim psikolojisi:öğretme ve öğrenme süreçleriyle ilgilidir Sosyal psikoloji:insanların birbirlerini nasıl etkiledikleri ve grup içindeki davranışlarıyla ilgilidir kültürel psikoloji:kültürün insan davranışlarını etkilemesini konu alan daldır nöropsikoloji:beyin ve sinir sistemlerinin insan davranışları üzerindeki etkilerini ele alır.

İlgili Kategoriler

Psikoloji Ders notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.