Osmanlı imparatorluğu kuruluş dönemi ders notları

 1. İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir.

  2. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür.
  3. Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ zamanında olmuştur.
  4. İLK Osmanlı veziri ALLADDİN PAŞA’dır.
  5. İLK vakfı ORHAN BEY kurdu.
  6. İLK düzenli ORDU ORHAN BEY zamanında kuruldu.
  7. İLK para ORHAN Bey zamanında bastırıldı. 1327
  8. İLK Medrese İZNİK’te ORHAN BEY tarafından kuruldu.
  9. Rumeli’ye geçiş İLK defa Orhan Beyin kardeşi SÜLEYMEN PAŞA ile olmuştur.
  10. Rumeli de İLK ÜSS ÇİMPE KALESİ dir.
  11. Osmanlılara katılan İLK beylik KARESİ BEYLİĞİ dir.
  12. İLK ALTIN para FATİH zamanında bastırıldı.
  13. İLK KAPAN-I DERYA Baltaoğlu Süleyman Bey dir.
  14. Topçu birliği İLK defa I.MURAT zamanında kuruldu.
  15. Karamanoğulları ile İLK savaşı I.MURAT yaptı.
  16. Top İLK defa I. KOSOVA SAVAŞI‘ında kullanıldı.
  17. Savaş alanında şehit düşen İLK Padişah I. MURAT olmuştur.
  18. Haçlılarla İLK defa SIRPSINDIĞI SAVAŞI‘ında karşılaşıldı.(1364)
  19. İLK YENİÇERİ OCAĞI I. MURAT zamanında kuruldu.
  20. İstanbul İLK defa YILDIRM BAYEZID tarafından kuşatıldı

İlk Osmanlı padişahı Osman bey’dir
• Osmanlıların ilk başkenti söğüttür
• Osmanlılarla Bizans’ın yaptığı ilk savaş Koyunhisar savaşıdır
• Aşiretten beyliğe geçiş ilk defa Osman Bey döneminde olmuştur
• Osmanlılardan beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında gerçekleşti
• İlk Osmanlı müderrisi Kayserili Davuttur
• İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa dır
• İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Dursun Fakih’tir
• Osmanlılarda ilk vakıf Orhan Bey zamanında kurulmuştur
• İlk divan teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur
• İlk düzenli orduyu Orhan Bey kurmuştur(yaya ve müsellem)
• İlk defa Orhan Bey zamanında donanmaya sahip olundu
• İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey zamanında İznik’te kurulmuştur
• Osmanlılar Rumeli’ye ilk defa Orhan Bey in kardeşi Süleyman paşa ile geçmiştir
• İlk Osmanlı tersanesi Karamürsel de Orhan Bey tarafından kurulmuştur
• Rumeli’ye ilk geçiş Çimpe kalesinin alınmasıyla gerçekleşmiştir
• Osmanlıların Rumeli deki ilk üssü Çimpe kalesidir
• İlk Osmanlı parası Osman Bey tarafından bastırılmıştır
• Osmanlılara katılan ilk beylik Karesioğullarıdır
• Anadolu Türk birliğini sağlama faaliyetleri ilk defa Orhan Bey döneminde başlamıştır
• İlk denizcilik faaliyetleri Orhan Bey döneminde başlamıştır
• İlk Osmanlı donanması Karesioğullarından alınan donanmadır
• Bizans ile yapılan ilk büyük savaş Maltepe savaşıdır
• İlk gümüş para Orhan Bey döneminde basılmıştır
• Şehirlerde kurumsallaşma ilk defa Orhan Bey döneminde kadı subaşlarının atamasıyla olmuştur
• Ankara savaşından sonra Osmanlıya katılan ilk beylik saruhanoğullarıdır
• Topçu ocağı ilk defa 1. Murat tarafından kurulmuştur
• Top ilk defa 1. Kosova da kullanılıştır
• İlk eyalet 1. Murat döneminde oluşturuldu
• Karamanoğulları ilk defa 1. murat zamanında savaşılmıştır
• Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığı’nda karşılaşmışlardır
• Osmanlılarda sultan unvanını kullanan ilk padişah 1. Murat tır
• Yeniçeri ocağı ilk defa 1. Murat zamanında kurulmuştur
• Acemioğlanlar ocağı ilk defa 1. Murat zamanında kurulmuştur
• Veziriazam, kazasker, defterdar, nişancı ilk defa 1. Murat zamanında divan üyesi olmuştur
• İlk veziriazam Çandarlı Halit Paşa dır.(1. Murat)
• Merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla egemenlik anlayışında değişiklik ilk defa 1. Murat zamanında gerçekleşmiştir(ülke padişah ve oğullarınındır)
• Rumeli beylerbeyliği ilk defa 1. Murat devrinde kurulmuştur(ilk eyalet)
• Pencik sistemi ilk defa 1. Murat zamanında uygulanmıştır
• Sancak valiliğinden gelen ilk hükümdar 1. Murattır
• Orta Avrupa ticaret yolunu ilk defa ele geçirilmesi Çirmen savaşı ile olmuştur.
• Çeyiz yoluyla Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Germiyanoğlulları beyliğidir.
• Tımar sistemi ilk defa 1. Murat devrinde oluşturulmuştur.
• İlk mali teşkilat 1. Murat devrinde oluşturulmuştur.
• Osmanlı Devleti’nin ilk yenilgisi Ploşnik Savaşı’dır. (1388)
• Haçlılarla yapılan ilk büyük meydan savaşı 1. Kosova dır.
• İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazid dir.
• Osmanlı tarihinde Anadolu Türk Birliğini ilk defa Yıldırım Beyazid sağlamıştır.
• Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara Niğbolu zaferi ile açılmıştır. (1396)
• İngiltere ve Fransa’nın katıldığı ilk haçlı savaşı Niğbolu Savaşıdır.
• Yıldırım Beyazid Niğbolu Savaşından sonra “Sultan-ı İklimi Rum” unvanını almıştır.
• Anadolu Türk birliğinin ilk defa bozulması Ankara Savaşı sonucunda olmuştur.
• Osmanlı’yı Balkanlarda yenmenin mümkün olmadığı Niğbolu Savaşıyla anlaşılmıştır.
• Ankara savaşından sonra Osmanlı Devleti’nin ilk hakimiyet alanında aldığı beylik Saruhanoğullarıdır.
• İlk büyük Tersane Yıldırım Beyazid döneminde yapılan Gelibolu tersanesidir.
• Osmanlı Devleti’ni tehdit eden ilk doğulu devlet Timurlardır.
• İstanbul’da yapılan ilk hisar 1. Beyazid’in yaptırdığı Anadolu hisarıdır.(Güzelcehisar)
• Dini ve sosyal içerikli ilk isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır.
• Osmanlılarda taht kavgası ilk kez Fetret döneminde (1402-1413)
• Enderun mektebi ilk defa 2. Murat zamanında kurulmuştur.
• Devşirme sistemi ilk kez 2. Murat zamanında kurulmuştur.
• Yeniçeriler ilk defa 1444 yılında 2. Murat’ın tahtı terk etmesi üzerine isyan etmişlerdir. (Buçuk tepe isyanı)
• İki kez tahta çıkan ilk padişah 2. Murattır.
• Oğlu tarafından tahta geçirilen ilk padişah 2. Murattır.
• İlk defa doğu klasikleri Türkçe’ye 2. Murat zamanında çevrilmiştir.
• Osmanlılarla Haçlılar arasında ilk antlaşma Edirne-Segedin antlaşmasıdır.
• Osmanlı Devleti’nin batıda imzaladığı ilk antlaşma Edirne-Segedin antlaşmasıdır.
• Osmanlı Devleti’nde ilk defa sınır kavramından Edirne-Segedin anlaşmasında söz edilmiştir.(Tuna Nehri)
• İlk deniz savaşı Venediklerle Çelebi Mehmet zamanında yapılmıştır.
• Avrupalılar Türkleri balkanlardan atamayacaklarını ilk kez 2. Kosova’da anladılar.

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.