Osmanlı imparatorluğu gerileme dönemi ders notları

4- Osmanlı Gerileme Dönemi

• Osmanlı devleti ilk defa Pasarofça anlaşması (1718) ile Avrupa’dan geri kaldığını kabul etmiştir.
• Avrupa örnek alınarak yapılan ıslahatlar ilk defa Lale Devrinde yapılmışlardır.
• Mimaride ilk kez Avrupa tarzında eserler Lale devrinde inşa edilmiştir.
• İlk kültürel ıslahatlar 3. Ahmet döneminde yapılmıştır.
• Avrupa’ya ilk defa Lale devrinde elçiler gönderilmiştir.
• İlk Osmanlı matbaası İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur. (1727) (ilk teknik yenilik)
• Matbaada basılan ilk eser Vankulu adlı lügattir.
• İlk defa 18. yy da Avrupa’dan askeri uzmanlar getirilmiştir.
• İlk resmi devlet matbaası 3. Selim döneminde kurulmuştur.
• İlk kağıt ve kumaş fabrikası Lale Devri’nde inşa edilmiştir.
• İtfaiye örgütü (tulumbacılar) ilk defa Lale Devri’nde kurulmuştur.
• İlk çiçek aşısı lale devrinde yapılmıştır
• İlk geçici elçilikler lale devrinde kurulmuştur
• Avrupai tarzda ilk askeri ıslahatlar 1. Mahmut döneminde yapılmıştır
• İlk mühendis okulu 1. Mahmut döneminde kara mühendis hanesi adında kuruldu(1731)Avrupa tarzında açılan ilk okuldur
• İkinci mühendis okulu 3. Mustafa tarafından deniz mühendis hanesi adıyla kurulmuştur(1773)
• Kapitülasyonlar ilk defa 1. Mahmut tarafından sürekli hale getirilmiştir. (1740)
• 3. Mustafa döneminde ilk iç borçlanma başlamıştır.
• İlk defa halkı Türk ve Müslüman olan toprak Küçük kaynarca anlaşması ile kaybedilmiştir. (Kırım)
• Halifelik kurumunun siyasi bir antlaşmada ilk defa kullanılması Küçük kaynarca Antlaşmasında oluşmuştur.(Son olarak Uşi Antlaşmasında olmuştur.)
• Rusya’nın Akdeniz’e (sıcak denizlere) açılma imkanı elde ettiği ilk antlaşma Küçük kaynarcadır.
• Sürat topçuları ocağı ilk defa II. Murat döneminde kurulmuştur.
• Ortodoksların kuruculuğu ilk kez Küçük Kaynarca ile Ruslara geçmiştir.
• I.Mahmut döneminde ilk kez Avrupalı birisinin (humbaracı Ahmet paşa )tecrübesinden faydalanarak ıslahat yapılmıştır.
• Ruslar Küçük Kaynarca ile ilk kez iç işlerimize karışmaya başladılar.
• Osmanlı Küçük Kaynarca ile ilk defa tazminat ödedi.
• Rusya ilk kapitülasyonlar küçük Kaynarca antlaşması ile ödemiştir.(1774)
• Ulu efe alım satım ilk defa I.Abdülhamit tarafından yasaklanmıştır.
• Avrupa orduları örnek alınarak hazırlanan ilk ordu Nizam-ı Cedit Ordusudur.
• Avrupa’da ilk daimi elçilikler III.Selim zamanında açılmıştır.
• Fransızca ilk defa III.Selim döneminde devletin resmi dili olarak ilan edilmiştir.
• ilk Fransız tercüme bürosu III. Selim tarafından kurulmuştur.
• Nizam-ı cedit orduları ilk zaferlerini Akkada Napolyon’a karşı kazanmışlardır.

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.