Osmanlı imparatorluğu duraklama dönemi ders notları

3- Osmanlı Duraklama Dönemi

• Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma Ferhat Paşa antlaşmasıdır. (1590-İran)
• Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa 1. Ahmet zamanında
• Kafes usulü ilk defa 1. Ahmet zamanında uygulanmaya başlanmıştır.
• Divan örgütü ilk defa 2. Mahmut tarafından kaldırılıp yerlerine bakanlıklar kurulmuştur.
• Osmanlı Devleti’nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma Bucaş anlaşmasıdır. (1672-Lehistan)
• Osmanlı Avrupa karşısındaki üstünlüğünü Zitvatoruk savaşı (1606) ile kaybetmiştir.
• Yeniçeri ocağının bozulmaya başladığının fark edildiği ilk savaş Hotin savaşıdır.
• Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalışan ilk padişah Genç Osman’dır.
• Şeyhülislam’ın yetkilerini ilk kısıtlayan Osmanlı padişahı 2. Osman’dır.
• Başkenti İstanbul’dan Anadolu’ya taşımayı düşünen padişah 2. Osman dır
• Sosyal alanda ıslahat yapan ilk Osmanlı padişahı 2. Osman’dır(saray dışından evlenerek)
• Devletin kötüye gidiş nedenlerini araştırarak ilk defa rapor hazırlayan Koçi Beydir
• İsyan sonucu öldürülen ilk padişah 2. Osman (genç Osman) dır
• İlk Osmanlı bütçesi tarhuncu Ahmet paşa tarafından hazırlanmıştır
• Asayişi sağlamak amacıyla ilk defa sokağa çıkma yasağı çıkaran padişah 4. murattır
• Osmanlı devletinin ilk defa uzun bir kuşatma ardından fethettiği yer Girit’tir
• Osmanlı denizciliği Girit’in fethinden sonra Avrupa karşısında üstünlüğünü kaybetmeye başlamıştır
• Osmanlı devletinin Avrupa karşısında taarruz gücünü kaybettiği ilk savaş 2. viyana kuşatmasıdır.
• Günümüzdeki Türk-İran sınırı ilk kez Kasr-ı Şirin anlaşması (1639) ile çizilmiştir.
• Çeşitli şartlar öne sürerek Sadrazam olan ilk kişi Köprülü Mehmet Paşa’dır.
• İlk Osmanlı-Rus ittifakı İstanbul anlaşmasıdır. (1724)
• Osmanlı devletinin Ruslarla imzaladığı ilk anlaşma Bahçesaray anlaşmasıdır. (1638)
• Osmanlı devleti ilk defa Karlofça (1699) ve İstanbul anlaşması (1700) ile toprak kaybetmiştir.
• Ordunun başında sefere çıkan son padişah 2. Mustafa’dır.
• Osmanlıların kaybettiği ilk beylik Erdel Beyliğidir.
• Osmanlı topraklarının paylaşıldığı ilk uluslar arası anlaşma Karlofça anlaşmasıdır.

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.