2023 Eğitim Vizyonu Nedir?

2023 Eğitim Vizyonu Nedir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sistemimizde yapılacak köklü ve yenilikçi bazı değişiklikleri kamuoyu ile paylaştı. 2023 Eğitim vizyonunun temeline ‘’insanı’’ alan bu yeni sistemin vizyonunu sizler için açıklayacağız.

Mutlu Çocuklar , Güçlü Türkiye !

Hükümet politikalarıyla, çağın getirdikleriyle bilimsel ve teknolojik gelişmelerle mevcut eğiti sisteminin değişmesinin kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Son zamanlarda ülkemizde okul kavramı eğitim kavramı denildiği zaman sadece sınıf geçmeye dayalı bir anlayışın insanlarda yer edindiği aşikardır. Okullar sadece sınıfların geçildiği, bilgilerin ezberlenip, bir iş bulmaya yönelik olan kurumlar halini aldı. Ama okullar, dersler, eğitim insanı robotlaştırıp, yapması zorunlu görülen bu adımları tamamlamak zorunda oldukları kurumlar olmamalıdır.

 Eğitimin baş öznesi insandır. Ve insan, değişen şartlara uyum sağlamak zorunda olan, kendini çok yönlü bir şekilde geliştirebilen bir canlıdır. Mutlu çocuklar yetiştirmek için var olan okullar, eğitim sistemi güçlü bir Türkiye için olmazsa olmazdır.

2023 Eğitim Vizyonu’nda, öğrenciye sadece beceri kazandırmanın hayatı göğüslemeye yetmediğini, insana ait evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki ve millî tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir gelişim, değişim ve ilerleme modelinin benimsemesi üzerinde durulmaktadır.

Eğitimdeki başarı sadece sınavlardan alınan notlar, sınıf geçme, okulu bitirdikten sonra maaşlı bir iş bulmaktan ibaret olmamalıdır. Çünkü insan sosyolojik bir canlıdır. Makine gibi kendine yüklenen görevleri yerine getirmek dışında, iyi ve ahlaklı bir insan olma, sosyal ve kültürel açıdan yeterli bir birey olabilme potansiyelini gerçekleştirdiği sürece eğitim doğru bir eğitimdir diyebiliriz.

Öğrencilerimiz, günümüzde ezbere dayalı eğitim sistemi içerisinde bilgileri ezberleme ve günü kurtarma amacıyla eğitim almaktadırlar. Öğrenciler bir bilgiyi öğrenirken neden ya da ne için öğrendiğini sorgulamadan sadece sınav ya da sınıf geçme amacına hizmet etmesi için bu bilgiyi öğrenmektedir. Bu durumda, öğrenen değil ezberleyen bireylerin yetişmesine neden olmaktadır.

Sorgulama yetisini kullanmayan, öğrendikleriyle mutlu olmayan, öğrenme ortamını zorunluluktan ibaret gören öğrenci profilinin terk edilmesi için 2023 Eğitim Vizyonu şekillenmiştir. Kısacası 2023 Eğitim Vizyonu’nda amaç, başta ahlaklı olmak üzere çok yönlü olan insanın bütün özelliklerini ortaya çıkaran ve  temelinde ‘’insan’’ olan bir sistemi tüm yönüyle hayata geçirebilmektir.

İlgili Kategoriler

Editörün Seçimi


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.