Açık Uçlu Soruların Eğitim/Öğretim Sistemindeki Önemi Nedir?

resmin alt tagı

Açık Uçlu Soruların Eğitim/Öğretim sistemindeki önemi nedir?

Açık uçlu sorular yoruma daha açık sorulardır. Açık uçlu sorularla beyin fırtınası yaptırılabilir. Bu yöntem farklı görüşlerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Hesaplama yönünde düşünürsek geçerlilik ve güvenirlik düşecektir. Çünkü açık uçlu soruların tek doğru yanıtı yoktur.

Açık uçlu soru demek istenilen bilginin belleğimizdeki ön bilgilerle ilişkilendirilip zihin süzgecinden geçirilip kâğıda aktarılmasıdır. Analiz, sentez ve değerlendirme basamağındadır. Zihni yorar. Üst düzey beceri ister. Ezbercilikten kısmen uzaktır. Cevaplarda şans başarısı yoktur. Kopya çekmek kolay değildir. Eleştiri becerisini geliştirir. Yorum isteyebilir. Yazı yazma becerisini geliştirir. Noktalama işaretleri kullanımı ya da yazım kurallarına daha hassas davranmak gerekir.

Açık uçlu sorular kişilere bir sınır getirmeden cevap verme imkânı sağlar. Kişilere kendi cevaplarını verme imkânı sağlar. Kişiyi kapalı uçlu sorulara göre daha çok güdüler. Kopyanın önüne geçilmiş olur. Soruyu çözme yöntemi ve yorumdan da puan alınabilmektedir.

Açık uçlu sorular öğrencilerin eleştirel bakış açısı kazanmasını, sorgulamasını geliştirir. Yorum yapma kabiliyetini artırır. Öğrencileri farklı bakış açıları ile düşünmeye sevk eder. Beyin fırtınası yapmasını sağlar. Ayrıca testlerde şans ile soru yapma ihtimali yüksek iken, açık uçlu soru şans yüzdesini düşürür.

Açık uçlu sorular öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesinde kendilerini ifade etmede çok önemlidir. Açık uçlu sorularla öğrencilerin okuduğunu anlama, yazma becerisi, güzel ve anlamlı cümleler kurabilme gibi özelliklerini geliştirir. Sentez ve değerlendirme gibi üst düzey davranışların ölçülmesinde kullanılır.

Yapılandırmacı eğitim anlayışının benimsendiği günümüzde, öğrencilerin soruları cevaplandırırken bilgiyi kendi zihinlerinde yapılandırarak kendi cümleleri ve örnekleriyle yanıtlamalarını sağlar. Öğrencileri düşünmeye teşvik eder, kendini ifade edebilme becerisi sağlar. Düzgün cümle kurma, dil kurallarına uyma çabası öğrencinin ana dilinin gelişmesini sağlar. Bir sorunun mutlak kesin tek bir çözümü yoktur dolayısıyla farklı fikirlerin ve farklı çözüm yollarının gelişmesini sağlar.

Açık uçlu soruların eğitime en büyük avantajı öğrenciyi ezberden uzaklaştırmasıdır. Bunun yanında öğrencinin açık uçlu soruyu cevaplandırabilmesi için konuya hâkim olması ve yorum yapabilecek niteliğe ulaşmış olması gerekmektedir. Açık uçlu soru sormak ezberci eğitimden uzak kişisel fikirlerini sunabilen, araştıran toplum yetiştirmemize katkı sağlar. Artı olarak kopyanın da önüne geçilir. Daha doğru ölçme ve değerlendirme sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir