Hizmet İçi Eğitim Nedir?

Hizmet içi eğitimin önemi nedir?

Hizmet içi eğitim iş başında iş gerçekleştirirken yapılan eğitimdir. Bireylerin bilgi, becerilerini, verimliliğini, üretkenliği artırır. Böylece kişiler kendilerini daha çok geliştirir ve ülke, toplum adına yeni başarılar için gelişme kaydeder. Örneğin bir okul öncesi öğretmeni mesleğini yaparken aynı zamanda seminerlere gidiyorsa mesleki alanda daha başarılı olacaktır.

Hizmet içi eğitimde temel amaç; öğretmen ve yöneticileri değişen ve gelişen eğitim anlayışı konusunda bilgilendirmek ve bu süreçte etkili ve verimli olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır. Bunun sayesinde öğretmen eksiklerini görür ve kendinden beklenen nitelikleri daha üst seviyede yapmaya çalışır.

Hizmet içi eğitim öncelikle bir meslek dalında görevli personelin değişen mevzuat ve teknolojik bilgiler hakkında mesleğiyle alakalı olarak güncel bilgilere sahip olması açısından önemli bir yere sahiptir. Biz öğretmenler olarak da bu eğitimin mesleğimiz açısından önemi kendimizi geliştirmek, mesleğimizde daha verimli olmak, hizmet içi eğitimlerle öğrendiğimiz değişiklikleri ve yenilikleri sınıflarımızda uygulamaktır. Ayrıca verilen bu hizmet içi eğitimlerle öğretmenler olarak okulda ve sınıflarımızda ders yılı ile ilgili bilgi sahibi olup eğitimlerimizi bu çerçevede yaparız.

Hizmet içi eğitim, işe yeni başlayacak olanlara yönelik, meslek kazandırmaya yönelik, mesleği icra edenlere yönelik ve yöneticilere yönelik olarak dört gruba ayrılır. Biz öğretmenlik mesleğiyle ilgili olarak hizmet içi eğitimin öneminden bahsedelim. Günümüzde teknolojinin hayatımızda ne kadar önemli olduğu aşikârdır. Bu sebeple teknolojik gelişmeler eğitim sektöründe de yerini almıştır. EBA ve Fatih projeleri buna örnek olarak verilebilir. Donanımın etkili kullanılabilmesi için bilgi sahibi olmak gerekir. Bilgi sahibi olmak hususunda ise hizmet içi eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin kullanacakları teknolojik aletler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlaması, hizmet içi eğitimin gerekliliğini gösterir. Ayrıca günümüzde çeşitli olarak yeni problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemlerle başa çıkabilmek adına hizmet içi eğitimler verilmelidir. Hizmet içi eğitim, kriz dönemlerini yönetebilmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmek gibi amaçların gerçekleştirilmesini sağlar. Eğitim dinamik bir bilimdir. Bu nedenle personellerinde, bu dinamizmi takip etmesi gerekir. Bunu ise hizmet içi eğitimler sağlamaktadır.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir