İktisat Ders Notları

Makro iktisat çıkmış sorular ve cevapları

17 Nisan 2016 0

İKTİSAT TESTLERİ ÇÖZ MAKRO İKTİSAT ÇIKMIŞ SORULARI VE CEVAPLARI Merkez bankasının reeskont oranlarını yükseltmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? (Maliye 1996) […]

İktisat Ders Notları

2015 Türkiye Ekonomisi ders notu

16 Nisan 2016 0

CUMHURİYETTEN ÖNCEKİ TÜRKİYE EKONOMİSİ Osmanlının son dönemlerinde ülke ekonomisinde yabancı sermayenin (azınlıkların) oldukça yüksek oranda olduğu  görülmektedir. Osmanlı Ekonomisin Bozulmasının […]

İktisat Ders Notları

Kapitalist üretim biçimi nedir?

19 Ocak 2016 0

KAPİTALİST ÜRETİM BİÇİMİ Ekonomide çalışanların ezici çoğunluğunun sanayide olduğu toplumdur.Ekonomik yaşam kentsel yöne kayıyor.Sanayiyle beraber fabrikalar kurulması köy yaşamında olan […]

İktisat Ders Notları

Ekonomi ders notları

19 Ocak 2016 0

İKTİSAT VE İKTİSADİ MESELE:İngiliz ekonomist  Lionel Robbins’in yaptığı tanıma göre iktisat;Toplumun sınırlı kaynakları sınırsız istekleri karşılamasında nasıl kullanıldıklarını inceleyen bir […]

İktisat Ders Notları

Döviz kuru sistemleri nelerdir?

17 Ocak 2016 0

Döviz Kuru Sistemleri >Sabit Kur Sistemi: Sabit kur sisteminde yerli paranın diğer yabancı para cinsinden değeri resmi otorite tarafından belirli […]

İktisat Ders Notları

Anüite hesaplamaları nasıl yapılır?

17 Ocak 2016 0

ANÜİTE HESAPLAMALARI Eşit zaman aralıklarıyla eşit miktarlarda yapılan ödemeler serisine anüite denir. Bunun yanında vade boyunca faiz de değişmemektedir. Uygulamada […]

İktisat Ders Notları

Finansal getiri ve risk

17 Ocak 2016 0

FİNANSAL GETİRİ VE RİSK Getiri, belli bir dönemde yatırımcının kazanç ya da kayıplarının yüzde olarak değişimidir. Finansal varlıkların ortalama getirisi […]

İktisat Ders Notları

Tahvil değerlemesi nasıl yapılır?

17 Ocak 2016 0

TAHVİL DEĞERLEMESİ Tahvil, anonim şirketlerin, kanunla tahvil ihracına izin verilen kamu kurum ve kuruluşlarının uzun vadeli borçlanmak amacıyla ihraç etmiş […]

İktisat Ders Notları

Finansal aracılık ve finansal düzenleme

17 Ocak 2016 0

FİNANSAL ARACILIK VE FİNANSAL DÜZENLEME FİNANSAL ARACILAR: Finansal piyasaların temel fonksiyonu olan fon transferi sürecinde, fonların tasarrufçulardan yatı­rımcılara aktarımı doğrudan […]

İktisat Ders Notları

Finansal piyasa çeşitleri nelerdir?

17 Ocak 2016 0

Finansal Piyasalar: >          Organize ve Organize olmamış Piyasalar; •       Organize Finansal Piyasalar: Alıcı ve satıcıları resmi olarak belirlenmiş fiziksel alanlarda […]

İktisat Ders Notları

Finansal sistemin işleyişi

17 Ocak 2016 0

  Finansal Sistemin işleyişi: Finansal sistemin işleyiş ve gelişmişliği, tasarrufların yatırımlara kolayca dönüşmesi ve ülke kalkınması açısından oldukça önemlidir. Fon arz […]