Kategori «İktisat Ders Notları»

Pratik iktisat soru ve cevapları

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ SORULAR VE CEVAPLARI Hangi yaklaşımda para talebi tamamen işlem amacıyla gerçekleşir? Fisher yaklaşımı Keynesyen yaklaşımda faiz oranları normal düzeyin üstündeyse ekonomik birimler, aşağıdakilerden hangi durumun gerçekleşmesini beklerler? Tahvil fiyatlarının yükseleceğini Keynesyen yaklaşıma göre gelir yada fiyatlarda meydana gelen artış, para talebi eğrisini nasıl etkiler? Sağa kaydırır Keynesyen yaklaşımda faiz oranının para talebini …

Para Banka kapsamlı ders notu

Para Ve Banka Ders Notları Para ve Banka   PARANIN TANIMI VE FONKSİYONLARI Bir devlet tarafından tedavüle çıkarılmış, üzerinde nominal değeri yazılı kağıt veya madenden yapılmış ödeme aracıdır. Para; –          Ödeme aracı, –          Kıymet ölçüsü, –          Tasarruf aracı diye de tanımlanabilir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere paranın 3 fonksiyonu vardır. –          Para bir değiştirme aracıdır. –          …

Uluslararası iktisat politikası ders notları

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ ULUSLARARASI IKTISAT POLITİKASI 2014-BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV  ÇIKMIŞ SORULAR ULUSLARARASI TİCARETİN OLMADIGI BİR EKONOMİYİ TANIMLAMAK İÇİN OTARŞİ TANIMI KULLANILIR. İTTİHAT TARİFESİ VEYA BENZERİ BİR KORUMACI DIŞ TİCARET POLİTİKASI ARACILIGIYLA DIS TİCARET HADDİNİN İYİLEŞMESİ BÜYÜK ÜLKE YE BAGLIDIR. BİR ÜLKEDE DIŞ EKONOMİK DENGEYE ÖDEMELER BİLANÇOSU DENGESİNİN SAĞLANMASI İLE ULAŞILIR. İTHALAT TARİFESİNİN İÇ EKONOMİK …

Para ve Banka Kpss ders notları

Para ve Banka Kpss Ders Notları  Para Nedir? Bir toplumun, değer ölçüsü ve ödeme aracı olarak kullanmayı kabul ettiği araç olarak tanımlanabilir. Ayrıca paranın, herkes tarafından ödemelerde bir mübadele aracı olarak kabul edilmesi gerekir.  Paranın Fonksiyonları (İşlevleri) Nelerdir? Paranın asıl fonksiyonları şunlardır:  Değer Ölçüsü Olmak: Para, mübadele konusu olan mal ve hizmetlerin hesaplanmasında ortak bir …

Uluslar arası iktisat ders notları

İKTİSAT DERS NOTLARI ULUSLAR ARASI İKTİSAT DERS NOTLARI 1_Arz ve Talep Yönünden Dış Ticaret Teorisi ve Genel Denge Konu Özeti Dış Ticaret Teorisi analizlerinde kullanılan önemli bir araç “üretim olanakları eğrisi” veya “dönüşüm eğrisi”dir. Bu eğri ülkenin üretim koşullarını yansıtır. Sabit maliyet koşulları altında üretim olanakları eğrisi düz bir doğru, artan maliyet koşulları altında orijine …

Para banka açıklamalı çözümlü 200 soru

PARA BANKA 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1 yıldan az) devlet tahvili, mevduat sertifikası, finansman bonosu, banka kabulü, repo, ters repo, para pazarı fonları, varlığa dayalı menkul kıymetlerdir. Hisse senedi ise …

İktisat teorisi püf noktalar

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ İKTİSAT TEORİSİ PÜF NOKTALARI **Dersane notlarımdan son değişiklikleri kapsayacak biçimde hazırlanmıştır. Ünite -1 **Altı çizili ve parantez içindeki yerleri kolayca akılda kalsın diye kodladım. *İktisadın çalışma alanı : – İktisadi olaylar ( hareket olacak) : üretim,tüketim,alış veriş, ticaret,bölüşüm,borçlanma v.b. -İktisadi miktarlar (neden ortaya çıkmış? ) : büyüklük,küçüklük,etkileyen nedenler -İktisadi organizasyonlar : Kurum …

Makro iktisat çıkmış sorular ve cevapları

İKTİSAT TESTLERİ ÇÖZ MAKRO İKTİSAT ÇIKMIŞ SORULARI VE CEVAPLARI Merkez bankasının reeskont oranlarını yükseltmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? (Maliye 1996) A) LM sola kayar B) IS sola kayar C) IS sağa kayar D) LM sağa kayar E) LM sabit kalır (Cevap A) Leontief Paradoksu hangi modelle ilgilidir? -(Maliye 1996) A) Samuelson-Stolper B) Marshall-Lemer C) Beker-Hopken …

2015 Türkiye Ekonomisi ders notu

CUMHURİYETTEN ÖNCEKİ TÜRKİYE EKONOMİSİ Osmanlının son dönemlerinde ülke ekonomisinde yabancı sermayenin (azınlıkların) oldukça yüksek oranda olduğu  görülmektedir. Osmanlı Ekonomisin Bozulmasının Nedenleri Son dönemdeki savaşlar Yeni ticaret yolları Sanayi devrimi Tarım gelirlerinin savaş finansmanında kullanılması Alınan dış borçlar ve etkin kullanılmaması İlk borç 1854 yılında Kırım savaşının finansmanı için İngiltere’den  alınmıştır. Bu borçların ödenemeyeceğini bildiren devlet,1881 …

Makro iktisat ders notu ve örnek problem çözümleri

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ *    Makro ekonominin 1929 buhranından sonra ortaya çıktığı ve bunda 1936 yılında “Genel Teori” Kitabını yazan J.M KEYNES’in etkisi büyüktür. Makro iktisat, konjonktür hareketleri, enflasyon, işsizlik ve dış denge gibi konularla ilgilenir. İktisadi Amaçlar Ekonomik Büyüme Tam İstihdam Fiyat İstikrarı İKTİSAT OKULLARI ORTODOKS (Ana Akım) HETEREDOKS S.S.C.B dağılıncaya kadar Batı ülkelerinde okutulan …