Finansal piyasa çeşitleri nelerdir?

Finansal Piyasalar:

>Organize ve Organize olmamış Piyasalar;

•Organize Finansal Piyasalar: Alıcı ve satıcıları resmi olarak belirlenmiş fiziksel alanlarda buluşturan, işlemlerin oluşması için belli kurum ve kuruluşların denetimi ve gözetimine tabi olan ve işleyişe ilişkin kendine özgü kuralları olan piyasalardır. (Örnek: İnterbank Para Piyasası, TCMB bankalar arası döviz piyasası, IMKB Tahvil ve Bono Piya­sası, IMKB Hisse Senetleri Piyasası, IMKB Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası ve İstanbul Altın Borsası)

•Organize Olmamış Piyasalar (Tezgâh üstü): Yasal ve idari olarak belirlenmiş kuralları olmayan, fiziki ve resmi ola­rak belirlenmiş bir mekânı bulunmayan, organize piyasa dışında kalan alım ve satım işlemlerinin gerçekleştiği, ilgili kurum ve kuruluşların denetim ve gözetiminden uzak piyasalardır. (Örnek: Bankalararası TL Piyasası, Bankalararası Repo Piyasası, Serbest Döviz Piyasası, Bankalararası Altın Piyasası)

>Para ve Sermaye Piyasaları;

•Para Piyasası: Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Para piyasalarından sağlanan fonlar kredi olarak işletmelerin döner varlıklarının finansmanında kullanılır. Piyasanın kaynaklarını tasarruf sahiplerinin birikimleri ve genellikle bankalardaki çeşitli mevduatlar oluşturur. Bu piyasalarda kambiyo senetleri, hazine bonosu, mevduat sertifikası, varlığa dayalı menkul kıymetler, banka kabulü gibi araçlar işlem görmektedir.

Likiditesi yüksek ve arz ve talep dalgalanması daha az olduğundan riski daha düşüktür. Getirisi düşüktür.

Günlük, aylık para gereksinimleri, iskonto senetleri, döviz ve diğer unsurlar, bu piyasanın temel konularını oluştur­maktadır.

•Sermaye Piyasası: Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Genel olarak Hisse senedi ve tahvil kullanılır. Para piyasası genellikle işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılırken; sermaye piyasası Uzun vadeli yatırım projelerinin finansmanı ve sermaye artırımı gibi amaçlar için kullanılır.

Uygulamada finansal aracıların birçoğunun her iki piyasada birden faaliyet göstermesi, fonların her iki piyasa arasında gidip gelebilmesi para ve sermaye piyasalarının biri birilerinden kesin çizgilerle ayrılmasını zorlaştırmaktadır.

>Birincil ve İkincil piyasalar:

•Birincil Piyasa: Birincil piyasalar ilk kez dolaşıma çıkan finansal araçların işlem gördüğü ve tasarrufların yatırımlara kanalize edildiği piyasalardır.

•İkincil Piyasa: İkincil piyasalar menkul kıymetlerin yatırımcılar arasında el değiştirdiği, bu nedenle menkul kıymetlerin nakde dönüşümünü gerçekleştiren, yani likiditesini sağlayan piyasalardır. (Menkul Kıymet Borsaları)

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir