AÖF Uyap ders özetleri 1-5.Üniteler

aof-ders-notlari

UYAP 1-5 Üniteler Arası Çalışma Soruları

1:Dosya içindeki evraka ulaşılmak istendiğinde kullanılan ekran hangisidir?
=DOSYA EVRAK LİSTESİ

2:Hangisi tutuklu kayıt numarasının dosya açılış nedeninin cevaevine giriş tarihinin belirlendiği ekrandır?
=İNFAZ DOSYASI AÇMA

3:Hangiis hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından verilen içtima kararlarının sonuçlandırılması için girilen bilgilerin bulunduğu ekrandır?
=İÇTİMANIN ÇÖZÜLMESİ KARARI

4:Üst arama bilgileri ekranı hangi işlem modülünde yer almaktadır?
=GİRİŞ İŞLEMLERİ

5:Tutuklanarak yada hüküm giyerek bir ceza infaz kurumuna alınan yada başka bir ceza infaz kurumundan nakledilen tutuklu kuruma girişi ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül hangisidir?
=GİRİŞ İŞLEMLERİ

6:Ekranlardan hangisi mahkeme kararları kapsamında yer almaktadır?
=İNFAZ DURUMU TAKİP BİLGİLERİ

7:Çıkış işlemleri modülünün kapsadığı kaç ekran çeşidi vardır?
=5

8:Cezaevinde bulunan bazı hükümlü ve tutukluların çeşitli sebeplerle başka cezaevlerine nakledilmelerini sağlamak için nakil talebinin kaydedildiği ve bildirim evrakının hazırlandığı ekran hangisidir?
=TOPLU DAĞITIM İLE NAKİL TALEBİ

9:Sağlık nedenli sevk talebi işlem modüllerinden hangisini kapsamaktadır?
=SÜRELİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

10:Süreli dönüş işlemleri modülünün kapsadığı kaç ekran çeşidi vardır?
=2

11:Açık cezaevi yada ıslahevinde bulunan hükümlülerin cezaevi dışında çalışmak üzere cezaevinden çıkışı ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekran hangisidir?
=DIŞ GÖREV NEDENLİ ÇIKIŞ

12:Mahkemelerden gelen kararları görmek ve ilgili metin alanlarına bilgi aktarmak için kullanılan ekran hangisidir?
=MAHKEME KARARI SEÇME

13:Vadeli ve vadesi hesapların yatırıldığı banka ve banka hesap bilgilerinin girildiği ekran hangisidir?
=BANKA HESAP TANIMLARI

14:Firar teşebbüs bilgileri ekranı işlem modüllerindne hangisinin kapsamındadır?
=ÇIKIŞ BİRİMLERİ

15:Cezaevinde bulunan tutuklu /hükümlü üzerinde bulundurabileceği eşyaların miktarlarının girildiği ekran hangi işlem modülünün kapsamındadır?
=EMANET İŞLEMLERİ

16:Hangisi tanımlanmış olan vardiya ve vardiya gruplarının ve aylık nöbet çizelgesinin hazırlandığı ekrandır?
=VARDİYA PROGRAMI

17:F tipi cezaevi sayım bilgileri ekranıişlem modüllerinden hangisinin kapsamında yer alır?
=CEZAEVİ TAKİP İŞLEMLERİ

18:Sohbet amaçlı toplantıya katılımın değerlendirilmesi ekranı modüllerden hangisinin kapsamında yer almaktadır?
=KURUL KARARLARI İŞLEMİ

19:Tanımlanan faliyetlere katılacak olan tutuklu/hükümlülerin belirlenmesi ve faliyetlerin takibinin yapıldığı ekran hangisidir?
=ORTAK KULLANIM ALANLARI FALİYET PROGRAMI

20:Muayene işlemleri modülü kapsamında yer alan kaç ekran vardır?
=5

21:Mükafatlandırma kararı ekranı işlem modülleirnden hangisinin kapsamında yer almaktadır?
=KURUL KARARLARI

22:Kapalı cezaevine iade kararı ekranı işlem modüllerinin hangisinin kapsamında yer alamz?
=KURUL KARARLARI

23:Vukuat bilgileri ekranı işlem modüllerinden hangiisinin kapsamındadır?
=CEZAEVİ TAKİP İŞLEMLERİ

24:Grup olarak tanımlanmış personelin bir vardiya ile ilişkilendirilerek görev yerlerinin belirlendiği ekran hangisidir?
=VARDİYA GÖREVLENDİRME

25:Tutuklu hükümlülerin hastaneye sevk edilmesi ve hastane bilgilerinin girdiği ekran hangisidir?
=HASTANE BİLGİLERİ

26:Tutuklu /hükümlünün yerleştirme karar bilgilerinin ve oda /koğuş bilgilerinin girildiği ekran hangisidir?
=TUTUKLU/HÜKÜMLÜLERİN ODA/KOĞUŞ YERLEŞTİRLMESİ

27:Islahevlerinde bulunan hükümlü çocukların dışarıda çalışmalarına ilişkin olarak tanımlanmış olan iş yeri ile ilgili hükümlünün çalışma talebi bilgilerinin girildiği ve cezaevi yetkililerinin onay bilgilerinin girildiği ekran hangisidir?
=DIŞ GÖREV ONAY TALEBİ BİLG,LERİ

28:Hangiis yayın takip işlemleri modülü ekranları arasında yer almaz?
=YASAKLI YAYINLAR LİSTESİ

29:Tutuklu/hükümlüye gelen yada tutuklu /hükümlünün göndermek istediği postaların takibi ve denetlenmesi ile ilgiliişlemlerin kaydının yapıldığı ekran hangisidir?
=MEKTUP İŞLEMLERİ

30:Avukat bilgilerinin girildiği ve görüşmek istediği tutuklu/hükümlü ile ilişkilendirilmesi bilgilerinin girildiği ekran hangisidir?
=AVUKAT GÖRÜŞME İZİN FORMU

31:Cezaevleri allt sistemlerinde bulunan kullanıcı ara yüzlerindeki kodlu alanların tanımlanması işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsayan işlem modülü hangisidir?
=TANIMLAMALAR

32:Hangisi yayın takip işlemleri modülünün kapsadığı ekranlardan biridr?
=YAYIN DEĞERLENDİRME

33:Tutuklu hükümlüye ait ayyaınların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekran hangisidir?
=YAYIN DEĞERLERNDİRME

34:Disiplin kurulu mektup değerlendirme ekranı işlem modüllerinden hangisinde yer almaktadır?
=MEKTUP İŞLEMLERİ

35:Hangisi iş listesinden başlatılan ekranlar kapsamında yer alır?
=FİRAR BİLGİLERi

36:Hangisi dosya modülleirinin alt modülleri arasında yer alır?
=ÇALIŞILACAK TALİMATI SEÇME ALT MODÜLÜ

37:Tevzi ve vezne işlemlerinin birlikte yapıldığı birimlerde harç masraf işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra tevzi işleminin yapıldığı ekran hangisidir?
=TEK MAHKEMELİ TEVZİ İŞLEMİ

38:Hangisi dosya türü tahkim olan dosyaların ilgili birime aktarıldığı ekrandır
=HAKEM SIFATLI DOSYA AKTARMA

39:Posta gönderilme bilgileri girişi ekranı modüllerin hangisinin kapsamındadır?
=TALİMAT MODÜLÜ

40:Hangisi talimat tekit yazısı yazılması işleminin yapıldığı ekrandır?
=TALİMAT AKIBETİNİN SORULMASI

41:Ekranlardan hangisi tevzi modülü kapsamında yer almaktadır?
=GÖREVSİZLİK/YETKİSİZLİK NEDENİ İLE GELEN DOSYALARIN TEVZİ EDİLMESİ

42:Gelen postaların sorgulanması ekranı modüllerden hangisinin kapsamındadır ?
=TEBLİGAT MODÜLÜ

43:İşlemi devam eden sisteme girilmemiş dosyaların sistem dahiline alınması ekranı hangisidir?
=DERDEST DOSYASININ GİRİLMESİ

44:Seri dava uygulamaları ekranı modüllerden hangisinin kapsamında yer alır?
=DOSYA MODÜLÜ

45:Sulh hukuk asliye hukuk mahkemeleri kaç ahkimlidir?
=1

46:Dava miktarının ıslah yoluyla değişiminden sonra davanın açılış harçlarına ek olarak yapılacak harçlandırma işlemlerinin yapıldığı ekran olan dava miktarının artırılması ekranı işlem modüllerinin hangisinin kapsamında yer alır?
=DAVA AÇIŞIL MODÜLÜ

47:Dava ile ilgili taraf için dosyada bulunan taşınmaz değerlerinin girildiği ekran hangisidir?
=TAŞINMAZ MAL GİRİŞİ

48:Davanın görülmesi sırasında kararı alınan veya farklı adli yargı çevresinden gelen esasa ilişkin olmayan işlerde gerçekleştirilen faliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül hangisidir?
=DEĞİŞİK İŞLER MODÜLÜ

49:Miras hesaplama ekranı işlem modülleirnin hangisi kapsamına girer?
=TEREKE İŞLEMLERİ MODÜLÜ

50:Yeni görev yeri atanması ekranı modüllerin hangisinde yer alır?
=GENEL İŞLEMLER MODÜLÜ

51:Dosyada yapılan tüm işlemlerin kim tarafından hangi tarihte yapıldığını yapılan işlemin ne olduğunu görüntülendiği dosya ile ilgili bilgi alma ekranı hangisidir?
=SAFAHAT BİLGİLERİ

52:Davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılması sırasında para çıkışı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekran hangisidir?
=REDDİYAT VE İADE HESAPLAMA /TAHSİLATI

*İDDİANAME = Soruşturma evresınde toplanan delıllerın sucun ıslendıgı hususunda yeterlı suphe olusturulması halınde cumhurıyer savcısı tarafından kamu davası acılmasını saglayan işlemdir.

*Durusma sırasında hakımın bır sonrakı durusma ıcın hazırlanmasını ıstedıgı bılgı ve belgelerın hazırlanıp kaydedıldıgı ekran= DAVA TENSIP ZAPTININ HAZIRLANMASI.

*TEVZI MODULU= Hazırlık dosyalarının, sorusturulmak uzere savcı veya burolara dagıtılması ıslemlerını ve savcı tarafından hazırlanan kararların goruldusunun yapılarak mahkemelere dagıtılması işlemlerını kapsayan moduldür.

*MUHABERE MODULUNDE BULUNAN EKRANLAR;
1) Savcılık muhabere kaydı goruntuleme
2) Zimmet/posta zimmet defteri hazırlama
3) Savcılık muhabere dosya ilişkilendirme
4) muhabere defteri hazırlama

*KARAR MODULUNDEKI EKRANLAR;
1) İddianame bılgılerının kaydedılmesı
2) Gorevsızlık kararı işlemlerı
3) Yetkısızlık kararı işlemleri
4)ek takipsizlik kararı bılgılerının işlemleri

*KARARLAR MODULU=Belirli bir buro ve savcıya tevzi edilmiş sorusturma dosyası ıcın savcı tarafından karar hazırlanması işlemlerının gerceklestırıldıgı moduldur

*CUMHURIYET BASSAVCILIGI ALT SISTEMI;
1)sorusturma işlemleri modulu
2)tevzi modulu
3)kararlar modulu
4) muhabere modulu
5)emanet islemleri modulu
6)yasa yolları ve esas işlemleri modulu
7)ilamat işlemleri modulu

*Sorusturma ıslemlerı modulunde Adli sistemde kayıtlı olan dosyayı bulmak,dosyadakı bılgılerı goruntulemek icin kulla…nılan
ekran=SORUSTURMA İSLEMLERİ GENEL SORGULAMA

*Savcı üzerine tevzi edilmiş kapalı ya da açık tüm dosya bilgilerine ulaşılan ekran = DÖNEMLIK İŞ CETVELİ

*Müşteki veya vekilleri tarafından savcılıga yapılan muracaatların kaydedilerek hazırlık sorusturmasının başlatılmasına ilişkin faaliyetlerı kapsayan alt modul =SORUSTURMA ACMA

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI
14 - 15 Ocak 2017

Üye OlŞifremi Unuttum

HAKKIMIZDA
alonot.com; kullanıcılarımızın KPSS & YGS-LYS & ALES & AÖF & YDS gibi sınavlara hazırlanmaları için hem ders notlarına, hem test pratiklere kolayca ulaşıp zaman kaybetmeden en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Mevzuat&İçtihat&Tezler&Makaleler ve diğer herşeyde! kapsamlı arama yapılabilmesi, aranılan konu ve kavramlara kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçlar içerisinde hızla gezilebilmesi amacıyla kurulmuştur. Zamanla öğrencilerin ve kullanıcıların ilgisiyle büyüyen alonot.com sizlerin ilgisiyle ve daha zengin içerikle yayın hayatına devam edecektir. Faydalı olması dileğiyle...
GİZLİLİK POLİTİKASI
alonot.com sitesinde yayınlanan tüm içerik telif yasaları kapsamında koruma altındadır. Site içeriğinin ticari amaçlı ve izinsiz olarak kopyalanması ve kullanılması yasaktır. Ancak, ticari amaçlı olmamak ve link verilmek koşuluyla site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması serbesttir. 5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre telif hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdulmasını istemek zorundadır. İçerik sahibinin veya yasal temsilcisinin istekte bulunması halinde, kendisine ait içerik veya dökümanların sitemizden 24 saat içinde yayından kaldırılmasını garantilemekteyiz. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. alonot.com hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zaman değişikliğe gidebilir, bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir.
Site Yönetimi.
İletişim: alonot.com@alonot.com & alonot.com@gmail.com
Kategoriler