AÖF UYAP Kısa özetler1-Birime dışarıdan kağıt üzerinde gelen tüm bilgiler elektronik ortamda taranarak hangi sisteme aktarılır?*DÖKÜMAN TARAMA SİSTEMİ

2-Uyap merkez aşamasının (uyap 1) hedefleri*network kurularak izlenmeye başlaması*tüm personel finans,tedarik,malzeme bilgileri izlenir*her türlü iç ve dış yazışmalar elektronikortamda yapılır

3-Dosya evrak kayıt işlemleri hangi sekmelerden oluşmaktadır?*evrak bilgileri*dosya bilgileri*ilgili evrak listesi*ilgili kişi listesi

4-uyap’ın yargı sistemine verimlilikleri nelerdir*zamandan kazanç, maliyetten kazanç, işgücünden

kazanç

5-döküman tarama sisteminde zorunlu alan hangisidir*DÖKÜMAN ÖN ADI

6-Eşyanın evsafı,kayıt işlemi,nerede saklandığı ne suretle alındığı bilgiler hangi ekranda yer alır*KIYMETLİ EVRAK/EŞYA KAYIT işlemleri

7-ülkemizde adalet sahasında ilk otomasyon çalışmaları*1998 yılında başlamıştır

 8-giden evrak işlemleri ve akış başlatma ekranında*döküman seçimi*dosya seçimi*evrak hazırlama*dağıtım listesi*iş akışı düzenleme*evrakı kaydetme

9-uyap’ın nihai amacı *insan

10-uyap avukat portalında açılan dava ve icra dosyalarının içerikleri hangi ekranda yer alır?*dosya takip

11-uyap kapsamında bulunan avukat bilgi sistemine avukatlar başlangıçta nasıl giriş yapar?*güvenli elektronik imza

12-evrak zimmet işlemleri ekranında*gelen veya giden evrak zimmet işleri*yeni zimmet,daha önce oluşturulan zimmetlerin silinmesi ve sorgulanması,

13-dava açılış ekranları hangi saatler arası*hafta içi 8:30-17:00

14-adalet işleriyle ilgili işlemlerin hızlı ve kolay ve ekonomik yapılması*uyap’ın amacı

15-”ekle” ya da ”çoklu ekle” düğmeleri hangi sekmede yer alır*dosya bilgileri-ek listesi

16-sistem üzerinden gelmeyip mahkemede daha öncedenbulunan evrakın kabulünün,evrak ,dosya,ek listesinin bulunduğu işlemler*DERDEST DOSYA İŞLEMLERİ

17-Kullanıcı yetkisi dahilinde gerçekleştirilmesi gerekendosyalar,kişinin kendisine gelen-giden tüm evrak ve dosyaları*iş LİSTESİ EKRANINDA SORGULA

18-Derdest nedir*görülmekte olan dava,sona erdirilmemiş dava

19-birime gelen evrakların sorgulandığı detaylarının listelendiği ve görüntülendiği ekrana *EVRAKARAMA İŞLEMLERİ20-hakim,savcı ve yargı personelinin hukuksa,mesleki kültürel konularda aralarında bilgi alışverişindebulunabilmelerine? *SERBEST KÜRSÜ 21-Cumhuriyet başsavcılığı alt sistemi modül ekranları*soruşturma,tevzi,kararlar,muhabere,emanet işleriyasa yolları ve ilamat işlemleri modülleri yer alır.

22-tcp/Ip/http/ftp vb. internet protokollerini kullanan kurum içi özel ağdır*İNTRANET

23-CUM.BAŞSAV. hangi faaliyetleri yerine getirir*takipsizlik kararı*mahkemenin verdiği nihai kararlara itiraz*adli yargı çevresindeki noterleri ve icra dairelerini denetler*ilamları ilgili yerlere göndermek

24-nihai karar inceleme sonucu kaydında yer alan bilgiler*sulh ceza,icra ceza ve mülhakat ceza mahkemelerinde verilen kararlar yer alır

25-safahat bilgilerine geçiş*dosya ayrıntı gösterme ekranında yer alır

26-savcı üzerinde tevzi edilmiş tüm kapalı açık dosyalar*DÖNEMLİK İŞ CETVELİNDE yer alır

27-döküman sisteminde onaylayacaklar listesinde *imza listesine dahil etme*kaldır*seçici kullanıcı ata*zaman sınır koy*aşağı ve yukarı bilgileri yer alır

28-derdest evrakın yıllara göre beyanı hangi ekranda*YILLIK İŞ CETVELİ HAZIRLAMA EKRANI

29-MÜZEKKERE NEDİR*bir iş için herhangi bir makama yazılan yazıdır

30-memur suçlarının soruşturulması alt modülleri*soruşturma izin verilmemesine itiraz*evrak teslim bilgilerini kaydetme*tebligat alt modülü*tebligat zarf davetiyesi*posta uyarı yazısı*ön ödeme

31-windows platformunda çalışan sistemlerde kullanılan servise AKTİF DİZİN denir

32-UYAP sisteminin sistem güvenliği özellikleri*teşhis ve doğrulama*kayıt edilebilirlik*verilerin bütünlüğü*emniyetli mesaj*ağ güvenliği*uzaktan erişim servisi33-yurt içinde yapılan istinabe işlemleri *TALİMAT ALT MODÜLLERİ ekranında yer alır

34-TEVKİF DEFTERİ nedir*sisteme kaydedilen tutukluların ve bunlara ait bilgilerin görüntülendiği rapor ekranıdır

35-taraf işlemleri alt modülü ekranları*vekaletnamesiz vekil kaydedilmesi*avukat kayıt güncelleme*vekil adres bilgisi ekleme*taraf ve tanık bilgilerinin güncellenmesi

36-ölümlü trafik kazaları ,otopsi, cmuk’da belirtilen şüpheli ölüm olayları,ağır yaralama vb olaylarla*NÖBETÇİ SAVCILIK İŞLEMLERİ ilgilenir

37-gıyabi tutuklama= *kişinin yokluğunda alınan tutuklama kararı’dı

38-TEVZİ MODÜLÜ nedir*hazırlık dosyalarının soruşturulmak üzere savcı bürolara dağıtılması işlemleridir

39-firar durumunda olup CMUK’NIN 104,223,maddelerineistinaden gıyaben tutuklanan sanıklarla ilgili otomasyon*GIYABİ TUTUKLAMA İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

40-İDDİANAME nedir*cumhuriyet savcısının yürütmüş olduğu soruşturma sonrasında elde ettiğikanıtlar kapsamında ceza mahkemesince açacağı davanın davanın savcılıkça verilen kararı

41-takipsizlik kararı nedir*savcının kamu davasının açılmasına yer olmadığı yolundaki kararıdır

42-ceza kovuşturmasında araştırma sonuçlarını içeren rapora*FEZLEKE İŞLEMLERİ

43-İŞ LİSTESİ PANELİNDE BULUNAN SÜTUNLAR*zaman,birim adı,kişi adı,işin adı,dosya no,açıklama

44-emanet memurluğu kayıt işlemleri alt modülü*gelen emanet kaydı*bankaya para yatırılması*silah teslim tesellüm tutanağının hazırlanması*patlayıcı teslim tesellüm tutanağının hazırlanması

45-infaz alt modülleri*hapis cezasının infazı*para cezasının infazı*mevkufen infazlı ilamlar

46-taşra cum. başsav. ve diğer yargı mercilerinden bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belgeye*İLAMAT İŞLEMLERİ MODÜLÜ

47-Sistem üzerindeki kullanıcı adı, bilgi adı,mac adresi,ıp numarası,tarih ve saatin bulunduğu yere*LOGLAMA

48-Tebligat işlemleri alt modülü*tebligat arama*tebligat zarf davetiyesi hazırlanması*posta birimine uyarı yazısı*yurt dışı tebligat için bakanlığa üst yazı hazırlanması

49-iddianamede yer alan maddeler*şüphelinin kimliği,müdafi,maktül,mağdur,ihbarda bulunan kişinin kimliğişikayette bulunan kişinin kimliği,şikayetin yapıldığı tarihyüklenen suç,suçun işlendiği yer,zaman,saatsuçun delillerişüphelinin tutuklu olup olmadığı

50-bir hükümlüye ait aynı türden birden fazla cezanın tek seferde infaz edilmesi amacıyla birleştirilmesine*İÇTİMA ALT MODÜLÜ

51-İLK DERECE YARGI YERLERİ OLARAK*sulh,asliye,ağır ceza,ve diğer özel mahkemeler(çocuk,trafik,icra,fikri ve sınai mahkemeler)

52-tensip zaptında kullanılan kavramlar *çağrı kağıdı,sanık,tutuklu olmayan sanıktutuklu sanık,şahit,bilirkişi

53-extranet dış sistem bağlantıları*mernis,emniyet,polnet,takbis,tcmb,ptt,jandarma

54-duruşma bitimine kadar yapılması gerekenler*yoklama,mağdurun ve sanığınkimlik tespiti,iddianamenin okunmasısanığın sorgusu,delillerin toplanması,müdahilin iddiasının sorulmasıcumhuriyet savcısının iddiası,sanığın savunması

55-nihai karar nedir*yargılama sonunda verilen karardır

56-yardım masasının bölümleri*yazılım,donanım,parola

57-ceza fişi nedir*kesinleşen disiplin cezalarını,sırf askeri suçları,tazyikhapsi ile idari para cezası vb cezaları düzenleyen fiş

58-bilgi işlem dairesi bşk.şubemüdürlüğü kaç yılından beri hizmet verir? *2005

59-infaz işlemleri modülü*ceza fişinin hazırlanması*emanet eşya müsadere*harç tahsil müzekkeresi hazırlama*tali karar fişi hazırlanması

60-uyap sms bilgi sistemi=*1 nisan 2008’de yürürlüğe girdi

61-uyap uzaktan eğitim bilgi sistemiyazılım aşamaları*senaryo süreci*üretim süreci*kontrol

UYAP 6 -10 ARASI ÜNİTELERDEN SORULAR VE CEVAPLARI

 1. Cumhuriyet başsavcılığı hangi hallerde soruşturma başlatabilmektedir?

C:müşteki veya vekilinin savcılığa başvurarak şikayette bulunması.

Özel ve tüzel kişiliklerin savcılığa ihbarda bulunması

Kolluk kuvvetleri tarafından suçüstü yakalanan sanıkların savcılığa getirilmesi .bunların dışından savcı kendiliğinden de soruşturma başlatabilmektedir.

 1. Yargılama sonucu verilen cezanın uygulanmasına ne ad verilir?

C:infaz

 1. Cumhuriyet başsavcılığı ,cezaevinden gelen şartla tahliye ,vasi,hükümlü ,izin ve nakil taleplerininereye göndermektedir?

C:adalet bakanlığına yada ilgili mahkemeye

 1. Haberleşme ,yazışma ve teknik iletişim gibi anlamlara karşılık gelen kelime nedir?

C:muhabere

 1. Cumhuriyet başsavcılığı alt sistemi hangi modül ve ekranlardan oluşmuştur?

C:*soruşturma işlemleri modülü

*tevzi modülü

*kararlar modülü

*muhabere modülü

*emanet işleri modülü

*yasa yolları ve esas işlemler modülü

*ilamat işlemleri modülü

 1. Aşğ. Hangisi cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü faaliyetlerden biridir?

C:soruşturma süresi boyunca vakayı aydınlatmak için ifade almakta ,bilirkişiye başvurmakta,arama yaptırma ,tedbir koyma ve benzeri faaliyetleri yürütmekte ,gerekiyorsa sanığın tutuklanmasını talep etmektedir.

 1. Cumhuriyet başsavcılıklarında tüm soruşturma işlemlerinin yapıldığı modül aşğ. Hangisidir?

C:soruşturma işlemleri modülü

 1. Sanık hakkında daha önceden başka davalardan dolayı verilmiş tecilli ilamlar olup olmadığının sorgulandığı ekran hangisidir?

C:tecilli ilam sorgulama

 1. Cumhuriyet baçsavcılığı ile ilgili aşğ. İfadelerden hangisi doğrudur?

C:savcı,takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatabileceği gibi iddianame veya davaname hazırlayarak ceza ve hukuk mahkemelerinde dava açabilmektedir.

 • Cumhuriyet başsaccılığı soruşturma süresi boyunca vakayı aydınlatmak için hangi işlemleri uygular?

C:*ifade almak

*bilirkişiye başvurmak

*tedbir koymak

*sanığın tutuklanmasını talep etmek

 1. Aile içi şiddet içeren suçlarda savcı,tedbir talebini hangi mahkemeye yapmaktadır?

C:nöbetçi sulh hukuk mahkemesine

 1. Soruşturma dosya açma işlemi uyap tan yapılmayan dosyaların uyap a kaydedilmesi için kullanılan ekranın adı nedir?

C:derdest soruşturma dosyası kaydetme

 1. Sorgulama alt modülü altında dosya içinde bulunan tüm evraklar ,kararlar ve sefahat bilgilerine geçiş yapılabilen ekran aşğ. Hangisidir?

C:dosya ayrıntı gösterme ekranı

 1. Soruşturmaya ilişkin genel ve özel müzekkerelerin hazırlandığı alt modül aşğ. Hangisidir?

C:müzekkere alt modülü

 1. Telefon tespit talebi bilgileri soruşturma işlemleri modülünde hangi alt modül altında gerçekleştirilir?

C:müzekkere alt modülü

 1. Soruşturma sırasında yer alan eksikliklerin giderilebilmesi için başka adli yargı çevresindeki savcılıklara talimat gönderilmesi işlemlerini kapsayan modül aşğ. Hangisidir?

C:talimat alt modülü

 1. Tahsilat fişi ve tebligatının hazılanması için gerekli olan bilgilerin kaydedildiği ekran hangisidir?

C:ön ödeme bilgilerinin kaydedilmesi

 1. Nöbetçi savcılık işlemleri alt modülünde gerçekleştirilen işlemler hangileridir?

C:*otopsi

*şüpheli ölüm olayları

*ölümlü trafik kazaları

 1. Hazırlık dosyalarının ,soruşturulmak üzere savcı ve /veya bürolara dağıtılması işlemlerini ve savcı tarafından hazırlanan kararların mahkemeye dağıtılması işlemlerini kapsayan modül aşğ. Hangisidir?

C:tevzi modülü

 1. Cumhuriyet savcılarının yürütmüş olduğu soruşturma sonrasında elde ettiği kanıtlar ve deliller kapsamında ceza mahkemelerine açacağı davanın savcılıkça verilen kararının adı aşğ. Ahngisidir?

C:iddianame

21.aşğ. Hangisi takipsizlik kararı ile ilgili doğru bir ifadedir?

C:savcının kamu davasının açılmasına yer olmadığı yolundaki kararıdır.

22.cumhuriyet savcılarının düzenledikleri iddianameler ,”iddianame görüldü işlemleri”,ekranın hangi bloğunda yer alan tabloda görüntülenmektedir?

C:otomatik tevziye tabi soruşturma dosyaları

 1. Tevzi işlemi için günlük bazda rapor sağlayan ekran aşğ. Ahngisidir?

C:günlük tevzi listesi

 1. Ceza kovuşturmasında araştırmayla görevli makamların düzenlediği araştırma sonuçlarını içeren rapor aşğ. Hangisidir?

C:fezleke

 1. Emanet eşya inceleme işlemleri alt modülü hangi ekranlardan oluşmaktadır?

C:*emanet eşyanın incelenmesi

*incelemeye gitmiş emanet için yazı hazırlanması

*inceleme sonuç bilgilerinin kaydedilmesi

 1. Emanet para iade işlemleri alt modülü aşğ. Hangi ekranlardan oluşmaktadır?

C:*reddiyat makbuzu hazırlanması

*döviz kaydının kapatılması

 1. Farklı birimlerde depolanmış ,emanet eşyaları geri almak için talep yazısı hazırlanması ve bankaya yatırılan paranın çekilmesi için yazı hazırlanması işlemlerini kapsayan alt modül aşğ. Hangisidir?

C:emanet hazırlık işlemleri

 1. Adalet bakanlığının bilgi ve onayı doğrultusunda yürütülmesi gereken hakim,savcı avukat ve noterler ile ilgili suçların soruşturulması işlemlerini kapsayan alt modül hangisidir?

C:bakanlık muhabere işlemleri alt modülü

 1. Fezleke işlemleri hangi modül içerisinde yer almaktadır?

C:kararlar modülünde yer almaktadır

30.müzekkere alt modülü hangi modül içerisinde yer almaktadır?

C:soruşturma işlemleri modülünde

 1. Davetiye hazırlanması hangi modülü kapsamaktadır?

C:emanet iade işlemleri alt modülünü kapsamaktadır.

 1. Bir mahkeme hükmüyle bu hükmün dayandığı muhakemenin hukuki bakımdan yüksek mahkemede bir dea daha tetkiki imkanını sağlayan kanun yolu aşğ. Hangisidir?

C:temyiz

 1. İlamda belirtilen ceza süresinde infaz rejimine göre belirli indirimler uygulanarak hükümlünün cezaevinde ne kadar tutuklu kalacağını göstern süre belgesinin hazırlanması işmeinin yapıldığı ekran hangisidir?

C:hapis cesasının infazı

 1. Ceza davalarında karar açıklandığında 7 günlük temyiz süresi işlemeye başladığı için gerekçeli karar yazılana kadar süreyi durdurmak için yapılan talebe ne ad verilir?

C:müddeti muhafaza

 1. Temyiz talep bilgilerinin kaydedilmesi hangi modül kapsamındadır?

C:olağan yasa yolları alt modülü

 1. İçtima işlemleri ekranında yapılan işlem aşğ. Hangisidir?

C:bir hükümlüye ait aynı türden birden fazla cezayı tek seferde infaz edilmesi amacıyla birleştirme işlemlerinin yapıldığı ekran dır.

 1. Olağan yasa yolları alt modülünde kaç tane alt modül vardır?

C:temyiz işlemleri alt modülü

Olağanüstü yasa yolları alt modülü olmak üzere 2 tane modül vardır.

 1. Mahsup giriş /güncelleme ekranı hangi alt modülde yer alır?

C:tutukluluk –firar alt modülünde yer alır.

 1. İlgili ilam dosyası veya bu dosya ile ilgili işlemler için infaz katiplerine iş atama ve iş atanabilir katip belirleme işlemlerinin yapıldığı alt modül hangisidir?

C:katip işlemleri

 1. Duruşma savcılarının duruşma öncesinde duruşma dosyalarını incelemeleri için hazırlanan ekran aşğ. Hangisidir?

C:esas defter bilgileri

 1. Tebligatın yapıldığı tarihten bir süre sonra kullanıcının başka bir işlemi başlatması amacıyla uyarılması işleminin yapıldığı ekran hangi alt modül altında yer alır?

C:sorgulama alt modülü

 1. Ceza mahkemelerinin bir üst derece yargı mercii aşğ. Ahngisidir?

C:yargıtay

 1. Ceza mahkemelerinde dava dosyası aşğ. İşlemlerden hangisi ile başlar?

C:iddianameyi değerlendirme işlemleri ile başlar

 1. Talimat üst yazısı hazırlanmsı ekranında hangi işlem gerçekleştirilmektedir?

C:talimat ile ilgili işlemlerin tamamlanması üzerine talimatın gerçekleştirildiğine dair yazının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

 1. Aşğ. İşlemlerden hangisi ile kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar?

C:iddianamenin kabulü

 1. Tenzip zaptında kullanılan kavramlar ile ilgili aşğ. İfadelerden hangisi doğrudur?

C:tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı kağıdına mazereti olmaksızın gelmediğinde zorla getirileceği yazılır.

 1. Sistem üzerinden gelmeyip mahkemede daha önceden esas no almış dosyaların taranarak sistem kapsamına alındığı ekran hangisidir?

C:derdest dosya girişi

 1. Dava dosyasını kapatan, son kararın verilmesi gibi işlemler hangi modülde gerçekleştirilir?

C:karar işlemleri modülünde

 1. Aşağıdakilerden hangisi tebligat işlemleri arasında yer alır?

C:alınan kaarın bildirilmesi için yapılması gereken işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi

50.davada nihai karar verildikten sonra taraflardan birinin verdiği temyiz dilekçesi ile işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştiği modül aşğ. Hangisidir?

C:temyiz modülü

İlgili Kategoriler

Anadolu AÖF AÖF Ders NotlarıBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir