AÖF Türk Sosyologları Ders Notları Tüm Üniteler*ZİYA GÖKALP TÜRKİYEDE SOSYOLOJİZM EKOLÜNÜN TEMSİLCİSİDİR.
*PRENS SABAHATTİN TÜRKİYEDE SCİENCE SOCİALE EKOLÜNÜN TEMSİLCİSİDİR.
*BATI, SADECE TEKNİK AÇIDAN TÜK UYGARLIĞINDAN ÜSTÜNDÜR. ZİYA GÖKALP.
*PRENS SABAHATTİNİN ÇALIŞMALARI İLK DEFA M.ALİ ŞEVKİ SEVÜNDÜK TARAFINDAN UYGULAMALI SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARINA TAŞINMIŞTIR.
*”TÜRKÇE, HALKIN TÜMÜ TARAFINDAN ANLAŞILACAK BİR DİL HALİNE GETİRİLMELİDİR.”ZİYA GÖKALP.
*P.SABAHATTİNİN ADEMİMERKEZİYETÇİ ANLAYIŞI SİYASİ YAPIYI KAPSAMAZ.
*YERİNDEN VEYA ADEMİMERKEZİYETÇİ YÖNETİM, TÜRKİYENİN İDARİ ANLAMDA BELLİ BÖLGELERE AYRILMASIDIR
*P. SABAHATTİN EKONOMİDE LİBERAL EKONOMİYİ ESAS ALIR.
*1909 YILINDA İTTİHAT VE TARRAKİ PARTİSİ KONGRESİNE KATILAN GÖKALP, DOĞU İLLERİNİ TEMSİL ETMİŞTİR.
*GENÇ OSMANLILAR VE İTTİHATÇILARIN ETKİSİNDE KALDIĞI FİKİR AKIMI POZİTİVİZMDİR.
*ZİYA GÖKALPİN ETKİSİNDE KALDIĞI VE GÖRÜŞLERİNİ TÜRKİYEYE AKTARDIĞI DÜŞÜNÜR DURKHEİM.
*SOSYOLOJİZM EKOLÜ: SOSYAL DAYANIŞMA-DETERMİNİZM-TOPLUMSAL BİLİNÇ-İŞ BÖLÜMÜ. İDEALİZM YOKTUR!
*Z.GÖKALPE GÖRE TOPLULARIN GEÇTİĞİ AŞAMALAR: AŞİRET-KAVİM-ÜMMET-MİLLET.
*EVRENSEL SOSYOLOJİ ZİYA GÖKALPİN KAVRAMLARINDANDIR. POZİTİVİZM DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDER.
*Z.GÖKALPİN SENTEZLEDİĞİ GÖRÜŞLER : BATICILIK-İSLAMCILIK-ULUSÇULUK.
*Z.GÖKALP BATICI VE MİLLİYETÇİ BİR TOPLUM OLUŞTURMAYI AMAÇLAMIŞTIR.
*Z.GÖKALPİN TÜRKÇÜLÜK ÜLKÜSÜNÜN SIRALANIŞI : TÜRKİYECİLİK-OĞUZCULUK-TURANCILIK.
*Z.GÖKALPE GÖRE BİR İNSANIN HANGİ MİLLETE MENSUP OLDUĞUNUBELİRTEN BAĞLILIK KÜLTÜR.
*Z.GÖKALPE GÖRE BİR ULUSUN KÜLTÜREL UNSURLARININ ÖZELLİKLERİ: ORİJİNALLİĞİ-SADELİĞİ-DOĞALLIĞI-DERİNLİĞİ. KÜLTÜR UNSURLARI : EDEBİYAT-DİL-DİN-HUKUK.
*Z.GÖKALPE GÖRE, UYGARLIK ARTTIKÇA KÜLTÜR AZALIR. KÜLTÜRLE UYGARLIK AYRIŞTIRILAMAZ. KÜLTÜR İÇERİDENDİR, UYGARLIK DIŞARDAN ALINIR.
*Z.GÖKALPE GÖRE HÜKÜMETİ OLUŞTURAN UNSURLAR: KABİNE-VİLAYET MECLİSİ-ORDU-MEKTEP.
*HALK UYGARLIĞINI OLUŞTURAN UNSURLAR : AİLE-KÖY-AŞİRET-CEMİYET.
*Z.GÖKALPE GÖRE AYDININ TEMEL GÖREVİ HALKTAN KÜLTÜR ALMAKLA HALKA UYGARLIK GÖTÜRMEK.
*İÇTİMAİ HALKÇILIK KAVRAMI ZİYA GÖKALP GÖRÜŞLERİ KAPSAMINDA DAYANIŞMACILIĞI ANLATMAKTADIR.
*Z.GÖKALPE GÖRE FRANSIZ EDEBİYATINI REDDEDİP YERİNE MACAR-FİN EDEBİYATINI ALMALIYIZ.
*Z.GÖKALPİN SAVUNDUĞU EKONOMİ ANLAYIŞI: MİLLİYETÇİ-KORUMACI-DEVLETÇİ-DAYANIŞMACI.
*Z.GÖKALP SINIFSAL DAYANIŞMA YERİNE MESLEKİ DAYANIŞMAYI ESAS ALMIŞTIR.
*Z.GÖKALPİN EKONOMİ KONUSUNDA ETKİLENDİĞİ İSİM LİST.
*P.SABAHATTİNİN KURUCULUĞUNU YAPTIĞI DERNEK TEŞEBBÜSÜ ŞAHSİ VE ADEMİ MERKEZİYET DERNEĞİ.
*TÜRKİYE NASIL KURTARILABİLİR ADLI ESER P.SABAHATTİNE AİTTİR.
*P.SABAHATTİNİN ETKİLENDİĞİ SCİENCE SOCİALE EKOLÜNÜ YARATAN YÖNTEM GÖZLEM.
*SCİENCE SOCİALE EKOLÜ LE PLAY İN ÇALIŞMALARINDAN HAREKETLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR.
*P.SABAHATTİNE GÖRE TÜRKİYENİN YÖNETİM SORUNU, MERKEZİYETÇİLİKTEN ADEMİ MERKEZİYETÇİLİ YAPIYA GEÇMEKLE ÇÖZÜLÜR.
*BENZER YÖNETİM BİÇİMLERİYLE YÖNETİLMELERİNE RAĞMEN BİR ÇOK DEVLET ARASINDAKİ KORKUNÇ FARKLILIKLARIN NEDENİ SOSYAL YAPILARINDAKİ AYRIKLIK.
*BİREYCİ TOPLUMLARDA İHTİYAÇTAN DOĞAN VE HALKIN KENDİSİNİ İDARE ETMESİ ŞEKLİNDEKİ İDARE TARZI ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK.
*P.SABAHATTİN, İDARİ YERİNDEN YÖNETİM İÇİN AYRI HUKUK-AYRI EKONOMİK ÖZERKLİK-YEREL KOLLUK GÜÇLERİ TALEP EDER.
*P.SABAHATTİN, TÜRKİYENİN KALKINMASINI ÖZEL TEŞEBBÜSÜN GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRMEKTEDİR.
*PRENS SABAHATTİNİN DİNSEL ALANI DEĞERLENDİRDİĞİ KAVRAM ÇİFTİ BİREYCİ VE BÜTÜNCÜ.
*Z.GÖKALP. P. SABAHATTİNİN SOSYOLOJİSİNİ İZLEMEMİŞTİR.
*MEHMET İZZETE GÖRE KÜLTÜR VE MEDENİYET ARASINDAKİ FARK MUHTEVA FARKIDIR.
*MEHMET İZZETE GÖRE TOPLUMSAL İLERLEMENİN ŞARTI FİKRİ ADEMİ MERKEZİYET.
*FINDIKOĞLU, SOSYOLOJİNİN KONSUNU VE METODUNU BELİRLERKEN F. LE PLAY İN FİKİRLERİNDEN YARARLANDI.
*FINDIKOĞLUNA GÖRE ÜNİVERSİTELER BİRBİRLERİYLE, TOPLUM VE ÇEVRE İLE İLİŞKİLİ OLMALIDIR.
*EĞİTİM-ÖĞRETİMİN TEMEL İLKELERİ: NİCELİK DEĞİL NİTELİK-TEŞKİLATLANMA-ŞAHSİ TEŞEBBÜS-A.MERKEZİYET
*MEHMET İZZETİN DAYANA KALDIĞI DÜŞÜNÜR DURKHEİM.
*M. İZZETİN ELE ALDIĞI PROBLEMLERİN BAŞINDA BİREY TOPLUM İLİŞKİSİ GELİR.
*M.İZZETİN TOPLUMLARIN EVRİMİ KONUSUNDA YARARLANDIĞI DÜŞÜNÜR J.M. BALDWİN.
*M.İZZET, SOSYOLOJİ ANLAYIŞINDA YALNIZ OLGULARI GÖRMEK İDDİASINI TAŞIYORDU.
*M.İZZET FELSEFE KONUSUNDA BÖHNEDEN ETKİLENMİŞTİR.
*MUASIR HAYAT VE BÜYÜK ADAMLAR DENEMESİ M.İZZETE AİTTİR.
*MİLLİYET NAZARİYELERİ M.İZZETİN ESERİDİR.
*M.İZZETE GÖRE MİLLİYET ÜLKÜDÜR-AYRIŞTIRICIDIR-MİLLETİ CAMİA HALİNE GETİRİR-FEDAKARLIK İSTER
*M. İZZETE GÖRE DEVLET, BİR MİLLETİN HUKUKSAL OLUŞUMUDUR.
*M.İZZETE GÖRE MİLLET, BERABER YAŞAMA KİSTEYEN VEYA BAŞKALARIYLA BERBAER YAŞAMAK VE BAŞKALARINA TABİ OLMAK İSTEMEYEN KİŞİLERİN TOPLAMIDIR.
*M.İZZETİN İLAÇ GİBİ KULLANDIĞI SÖYLENEN BİLİM SOSYOLOJİ.
*”SOSYOLOJİ KURAMSAL İLİM OLMALI, SİYASET ONUN UYGULAMASINI TEŞKİL ETMELİ.”M.İZZET.
*M.İZZETİN CEMİYET KAVRAMLARI: MUASIR CEM.,CEMİYET-FERT,CEMİYET-BÜYÜKADAM,MİLLİYET-CEMİYET.
*AMAÇLARI BİRDEN FAZLA OLAN TEŞKİLATLI CEMİYETLERİN KRİTERİ İŞ BÖLÜMÜDÜR.
*TÜRK SOSYOLOJİSİNDE SIRASIYLA P.SABAHATTİN-ZİYA GÖKALP-MEHMET İZZET-FAHRİ FINDIKOĞLU ÇALIŞMIŞTIR.
*FINDIKOĞLUNUN ESERLERİ : İÇTİMAİYATA GİRİŞ-HUKUK SOSYOLOJİSİ-MOTODOLOJİ-İKT.SOS.BAKMND. SOSYALİZM
*FINDIKOĞLU, SOSYAL REALİTEDEKİ DEĞİŞİMLERİ ORGNİZMACI-EVRİMCİ GÖRÜŞÜYLE AÇIKLAR.
*FINDIKOĞLUNA GÖRE SOYOLOJİNİN KONUSU SOSYAL REALİTE.
*”MUTLAK HAKİKATLER PEŞİNDE KOŞMAK,TABİATA ESARET GİBİ,MEVCUDA ESARET NETİCESİNİ DOĞURACAKTIR.”FINDIKOĞLU.
*FINDIKOĞLUNUN METODOLOJİK GÖRÜŞ BAŞLIKLARI : DETERMİNİZM-HÜRRİYETÇİLİK-TARİHİ METOD-BÜTÜNCÜ GÖRÜŞ.
*FINDIKOĞLUNA GÖRE TOPLUMSAL OLAYLAR GETSALTÇI GÖRÜŞLER ÇERÇEVESİNDE AÇIKLANMALIDIR.
*FINDIKOĞLU TÜRKİYEDE FİKRİ HAYATIN CANLANMASI İÇİN TAKLİTTEN KAÇINILMALI-RELATİVİST OLUNMALI-GERÇEKÇİ OLUNMALI-ZAMAN VE MEKAN ŞARTLARI HESABA KATILMALI GÖRÜŞLERİNİ ÖNERMİŞTİR.
*FINDIKOĞLU, BATI MEDENİYETİNDEN ALINACAK UNSURLAR KONUSUNDA MÜMTAZ TURHAN İLE HEMFİKİRDİR.
*FINDIKOĞLU DEVLETİN KÜLTÜR DEVLETÇİLİĞİ YAPMASINI SAVUNUR.
*FINDIKOĞLU EĞİTİM KONUSUNDA MERKEZİYETÇİLİKTEN ŞİKAYET EDER.
*FINDIKOĞLUNUN KAFA VE ZİHNİYET MİMARI OLARAK TANIMLADIĞI MESLEK ÖĞRETMEN.
*FINDIKOĞLUNUN YAYINLADIĞI MECMUANIN ADI İŞ.
*FINDIKOĞLUNA GÖRE TÜRKİYEDE ÖĞRETMENLER SADECE 1 KERE 1923-1927 ARASINDA TEŞKİLATLANABİLDİ.
*İLK KÖY SOSYOLOJİSİ KURNA-İSTANBUL DA YAPILMIŞTIR.
*SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARI KADAR EĞİTİM ÇALIŞMALARIYLA DA TANINAN SOSYOLOG İSMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU
*OSMANLI TARİHİNİ SCİENCE SOCİALE İLE AÇIKLAYAN MEHMET ALİ ŞEVKİ SEVÜNDÜK.
*SANAT SOSYOLOJİSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE SANAT YAPITLARI İLE ÖNE ÇIKAN İ.H.BALTACIOĞLU.
*İ.H.BALTACIOĞLUNUN KÜLTÜR TANIMINDA YER ALANLAR: MİTOLOJİ-DİL-SANAT-AHLAK. BİLİM YOKTUR!
*İ.H.BALTACIOĞLUNA GÖRE KALKINMANIN TEMEL BİLEŞENLERİ: DİL-DİN-SANAT.
*M.ALİ ŞEVKİ SEVÜNDÜK E GÖRE İDEAL OLAN TOPLUM TİPİ BİREYCİ.
*TOPLUMSAL KURAMLARIN REFORME EDİLMESİ KONUSUNDA İ.H.BALTACIOĞLUNUN TEMEL TEZİ TÜRKE DOĞRU.
*ÇAMLICA KIZ ORTA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPAN, İSTANBULDA DOĞAN VE HUKUK MEZUNU M.A.Ş.SEVÜNDÜK.
*OSMANLI TARİHİNİN SOSYAL BİLİMLE AÇIKLANMASI KİTABI M.ALİ ŞEVKİ SEVÜNDÜKE AİTTİR. SEVÜNDÜK ÜN TÜM ÇALIŞMALARININ TOPLANDIĞI KİTAP BU KİTAPTIR.
*TÜRKİYEDE KÖYE YÖNELİK SOSYOLOJİK İLGİ SCİENCE SOCİALE EKOLÜ TARAFINDAN BAŞLATILMIŞTIR.
*SEVÜNDÜKE GÖRE DEVLET MÜDAHALESİNİN OLDUĞU YERDE YETİŞTİRİLEN KADRO TEKDÜZEDİR.
*SEVÜNDÜKE GÖRE ÇAĞDAŞ BATI UYGARLIĞI BİREYCİ AİLENİN YETİŞTİRDİĞİGİRİŞKEN BİREYLERİN ÜRÜNÜDÜR
*SEVİNDÜK, ÜRETİMDE MERKEZE AİLE BİRİMİNİ KOYAR.
*TÜRK DEVLETİNİN MEKANİZMASINDA ÇİFTÇİ VE ÇOBAN KARIŞIMI ÖRGÜT TIMARLI SİPAHİ.
*TIMARLI SİPAHİLERE DAĞITILAN TOPRAK TIMAR VE ZEAMET. ŞEHZADELERE DAĞITILAN İSE HAS TIR.
*PADİŞAHA VERİLEN TOPRAK HAS-I HUMAYUN.
*İSMAYIL HAKKI BALTACIOĞLUNUN EĞİTİM ALANINDA ETKİLENDİĞİ İSİM J.J.ROUSSEAU. FELSEFEDE İSE H.BERGSON. SOSYOLOJİ ALANINDA DA DURKHEİM DEN ETKİLENMİŞTİR. SOSYALİZM EKOLÜNE BAĞLIDIR.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE, SOSYOLOJİ YÖNTEMİNİN KURALLARI , MANTIĞINDAN HİÇ AYRILMAMIŞTIR.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE SOSYAL OLAYLAR YİNE SOSYAL OLAYLARLA AÇIKLANABİLİR.
*BALTACIOĞLUNUN ESERLERİ : MÜREBBİLER-TİYATRO-MECELLE-İÇTİMAİ MEKTEP.
*BALTACIOĞLUNUN 1934TEN 1978E KADAR ÇIKARDIĞI DERGİ MECMUA.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE DİN SOFTALARI DİNİ DİN OLMAKTAN ÇIKARANLARDIR.
*DİNDEN SONRA TOPLUMUN VAR OLMASINDA İKİNCİ ETKEN DİLDİR.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE MİLLİ KİŞİLİĞİN BİRİNCİ ÖZÜ MİLLİYETÇİLİKTİR. 2. ÖZÜ DİN 3. ÖZÜ DE SANATTIR.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE TOPLUMLARIN EVRİMİNDE İLK AŞAMA KABİLEDİR. 2. AŞİRET 3. DEREBEYİ 4. SİTEDİR.
*BALTACIOĞLUNA GÇRE MİLLETİN DAYANDIĞI MİSTİK ORJİN MİTOLOJİDİR.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE IRK HAYVANİ BİR OLGUDUR. MİLLİYET AHLAKİ BİR OLGUDUR.
*BALTACIOĞLUNUN EĞİTİM ANLAYIŞININ DAYANDIĞI İLKE TOPLUMCULUKTUR.
*BALTACIOĞLU KOSMOPOLİT VE EZBERCİ EĞİTİME KARŞIDIR. UYGULAMALI TOPLUMCU EĞİTİMDEN YANADIR.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE DİN OLMADAN KALKINMA OLMAZ.
*BALTACIOĞLUNA GÖRE ULUSLARIN KALKINMASI,ŞEHİRLERİN OLUŞMASI, ENDÜSTRİNİN DOĞMASI, SOSYAL İŞ BÖLÜMÜNÜN ARTMASI VB. NÜFUSUN ÇOĞALMASINDAN KAYNAKLANIR.
*İHTİMALİ DETERMİNİZME GÖRE, OLAYLARIN BİRDEN FAZLA SEBEBİ HESABA KATILMALIDIR.
*BERKES’E GÖRE İLERLEMENİN ANAHATI SEKÜLERLEŞME VE ÇAĞDAŞLAŞMADIR.
*H.Z. ÜLKEN’E GÖRE GERÇEĞE EN UYGUN GÖRÜŞ ANADOLUCULUK.
*H.Z.ÜLKENE GÖRE HAFIZANIN ASIL MERKEZİ VATANDIR.
*H.Z.ÜLKEN TÜRKİYEDEKİ SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARINDA İKİNCİ NESİL OLARAK KABUL EDİLİR.
*ÜLKENE GÖRE SOSYOLOJİNİN GELİŞMESİNDE BİRBİRİYLE ÇATIŞAN AKIMLAR VARDIR.BUNLARIN ORTAK GAYESİ İNSAN GERÇEĞİNİ AYDINLATMAKTIR.
*OSMANLININ SON DÖNEMİNDE DAĞILMAYI DURDURMAK İÇİN AKIMLAR: OSMANLICILIK-İSLAMCILIK-TÜRKÇÜLÜK
*Z.GÖKALPİN SOSYOLOJİNİN İSTİKAMETİNİ OLUŞTURDUĞU KENT SELANİK.P. SABAHATTİNİN İSE İSTANBUL.
*BİZİBİR ARADA TURAN SİYASİ COĞRAFYADIR GÖRÜŞÜ OSMANLICILIK.
*BİR SOSYOLOJİK BİRİM OLARAK ASIL GERÇEKLİĞİN MİLLET OLDUĞUNU KABUL EDEN TÜRKÇÜLER.
*MİLLİ BİLİNCİ GELİŞTİRMEK İÇİN HALKA DOĞRU GİTMEK GEREKLİDİR.
*H.Z.ÜLKEN, MEFHUM BUHRANI KAVRAMIYLA KAVRAM KARGAŞASINI KASTETMİŞTİR.
*SOSYOLOJİZM AKIMININ ÖNCÜSÜ COMTE’DUR.
*SOSYOLOJİ EMPERYALİZMİ YANLIŞINA İLK DİKKAT ÇEKEN DİLTHEY.
*DİLTHEY’E GÖRE MANEVİ BİLİMLER ANLAYIŞA DAYANIR. TABİAT BİLİMLERİ AÇIKLAMAYA DAYANIR.
*DİLTHEY’E GÖRE İNSANİ BİLİMLERİN HEDEFİ TARİHİ VE SOSYAL GERÇEĞİ TEK VE FERDİ KARAKTER İÇİNDE KAVRAMAKTIR.
*ÜLKEN’E GÖRE SOSYOLOJİ GENEL OLARAK SOSYAL İLİŞKİLER SAHASINI ARAŞTIRIR.
*ÜLKEN’E GÖRE İŞ EKONOMİK BİR FAALİYETTİR. ORGANİZASYON SİYASİ BİR FAALİYETTİR.
*ÜLKEN’E GÖRE SOSYOLOJİDE TÜMEVARIMIN KULLANILMASI GEREKİR.
*ÜLKEN, SEBEP YERİNE FONKSİYONU KOYAR. KATI DETERMİNİZM YERİNE İHTİMALİ DETERMİNİZMİ KOYAR.
*TOPLUM YAPISI VE SOYAÇEKİM ADLI KİTAP ÜLKEN’E AİTTİR.
*TÜRKÇÜLÜK AKIMININ İDEALİ TURANCILIKTIR.
*BAZI ANKARA KÖYLERİ İSİMLİ ARAŞTIRMA KİTABI NİYAZİ BERKES’E AİTTİR.
*BERKES’E GÖRE OSMANLININ YENİLEŞME ADINA İLK ADIMLARI BASIMCILIK VE ASKERLİK.
*NİYAZİ BERKES MODERNLEŞME KAVRAMI YERİNE ÇAĞDAŞLAŞMAYI KULLANMIŞTIR.
*BERKES’E GÖRE LAİSİZM, KATOLİK HRİSTİYANLIĞIN YAYILDIĞI HALKLARIN DİLİNDE HALKSALLAŞTIRMA ANLAMINA GELİR.
*SEKULARİZM: GELENEKSEL, KATILAŞMIŞ KURUM VE KURALLAR KARŞISINDA ZAMANIN GEREKLERİNE UYAN KURUM VE KURALLARI GELİŞTİRME ANALAMINI İÇİNDE BARINDIRAN KAVRAMDIR.
*BATILILAŞMAK YERİNE, BATILILAŞMAMAK ESASTIR. NİYAZİ BERKES.
*NİYAZİ BERKESİN OSMANLI TÜRK YAPISINI, EKONOMİK ÖZELLİKLERİNİ ELE ALDIĞI KİTABI TÜRK İKTİSAT TARİHİ
*ÜLKENE GÖRE MİLLETİN ÜZERİNDE YAŞADIĞI VE DAYANDIĞI TOPRAK VATANDIR.

ARA SINAV İÇİN BURAYA KADAR ÇALIŞIN. FİNAL İÇİN TAMAMI!

*BORAN’IN TOPLUMSAL TABAKALAŞMA KRİTERİ MESLEKTİR.
*BORAN’IN TOPLUMSAL YAPI ÇALIŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İL MANİSA. KÖY TİPOLOJİSİ OVA-DAĞ.
*BORAN, SOYAL-TOPLUMSAL YAPI TANIMINDA KURUM’U TANIMLAR.
*YASA’YA GÖRE, HASANOĞLAN KÖYÜNDEKİ TOPLUMSAL DEĞİŞMEYİ TREN YOLUNUN GEÇMESİ SAĞLAMIŞTIR.
*YASA’NIN YAPI ANALİZİNDE AİLE KURUMUNA ÖNEM  VERİLİR.
*SİNDEL KÖYÜNDEKİ TOPLUMSAL DEĞİŞME İŞ-GÜCÜN DEĞİŞMESİ.
*YASA’YA GÖRE TÜRKİYE AZGELİŞMİŞ-DOĞULU BİR ÜLKEDİR.
*TÜRK SOSYOLOJİSİNDE İLM-İ İÇTİMA MEKTEBİNİN KURUCUSU PRENS SABAHATTİNDİR.
*DÜNYADA İLK SURVEY ÇALIŞMASINI FREDRİC LE PLAY YAPMIŞTIR.
*TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİNDE, T. YAPI VE DEĞİŞME ÇALIŞMALARINI BAŞLATAN SOSYOLOG MEHMET ALİ ŞEVKİ BEY.
*SOSYOLOJİNİN TÜRKİYEYE GİRİŞ AMACI DEVLETE İDEOLOJİ PROGRAMI HAZIRLAMAK.
*ZİYA GÖKALP’İN SOSYOLOJİNİN EKOLLEŞMESİNE SUNDUĞU FORMÜL SENTEZCİ-MİLLİYETÇİ.
*İLMİ İÇTİMAİ EKOLÜNÜN 1940LARDAKİ TEMSİLCİSİ BEHİCE BORAN.
*BORAN’A GÖRE T. KURUMLARIN İŞLEYİŞ MEKANİZMALARININ ELDE EDİLECEĞİ METOT POZİTİVİST METODOLOJİ
*BİR MESLEKİ HAREKETLİLİK: 1919-1930 ARASI BİRLEŞİK DEVLETLERDE MESLEK GRUPLARININ YAŞ DAĞILIMININ BİR ANALİZİ İSİMLİ ÇALIŞMA B. BORAN’A AİTTİR.
*BEHİCE BORAN, MESLEKLERİ SINIF KAVRAMIYLA TANIMLAR.
*BEHİCE BORAN ÜRETİM VE DAĞITIM SÜRECİNDE KONTROL SAHİBİ OLANLARI T. HİYERARŞİNİN BAŞINA KOYAR.
*B.BORANIN TEZ KONUSU MESLEKİ HAREKETLİLİK.
*BEHİCE BORAN ARAŞTIRMA YAPTIĞI KÖYLERDE GÖÇMENLİK OLAMAMASINA  DİKKAT ETMİŞTİR.
*B. BORANA GÖRE KÖYLERDE YENİ DÜZEN CUMHURİYETİN KURULMASIYLA BAŞLAR.
*B.BORAN’A GÖRE KÖYLERİN FEODALİTEDEN KURTULMA SÜRECİ I. DÜNYA SAVAŞIYLA BAŞLAR.
*B.BORANIN KÖYLERDEKİ TOPLUMSAL DEĞİŞME KRİTERİ ŞEHİRLEŞME.
*B.BORANA GÖRE BİR KAÇ ÇİFTİN BİR ARAUYA GELDİĞİ AİLE ÇOK ÇEKİRDEKLİ AİLE.
*B.BORANA GÖRE TEK ÇİFTLİ VE DİĞER AKRABALARIN KARIŞTIĞI AİLE KARIŞIK AİLE.
*B.BORANA GÖRE ANNE-BABA VE EVLİ KARDEŞLERDEN OLUŞAN AİLE DİKİNE MÜREKKEP AİLE.
*B.BORANA GÖRE EVLİ KARDEŞLERDEN OLUŞAN AİLE YANLAMA MÜREKKEP AİLE.
*B.BORAN, 19.YY EVRİM SÜRECİNİ, REALİTEYLE BAĞDAŞMAMASI NEDENİYLE ELEŞTİRMİŞTİR.
*B.BORAN’A GÖRE EVRENSEL BİR SOSYAL EVRİM TEKNOLOJİDE VARDIR.
*B.BORANIN 1943 YILINDA ÇIKARDIĞI DERGİ ADIMLAR.
*B.BORAN, SANAT VE EDEBİYAT KONULARINI MARKSİZM ETKİSİYLE ELE ALIR.
*YASA’NIN İLK ÇALIŞMASI HASANOĞLU KÖYÜ ÜZERİNEDİR.
*YASA’YA GÖRE MAHMUT BAKKAL’IN BİZİM KÖY ADLI ESERİ TÜRKİYEDE KÖY ÇALIŞMALARININ BAŞLAMA SEBEBİ.
*YASA’YA GÖRE, İLKEL TOPLUMLARDA KÜLTÜRÜ BELİRLEYEN YEREL DEĞERLERDİR. ÇAĞDAŞ TOPLUMLARDA İSE EVRENSEL DEĞERLER.
*YASA’YA GÖRE TOPLUMUN İŞ BÖLÜMÜNÜN SONUCU ORTAYA ÇIKAN GRUPLAŞMA TOPLUMSAL TABAKALAŞMA.
*YASA, TÜRKİYEDE SINIF BİLİNCİNİN GELİŞMESİNİ 1961 YASASINA BAĞLAR.
*YASA, KARŞI CİNSTEN ÇOCUKLARI OLAN DUL İNSANLARIN EVLENMESİ İLE OLUŞAN AİLEYE TAYGELDİ DEMİŞTİR.
*TOPRAK DAĞILIMININ GETİRDİĞİ SORUN AĞALIKTIR.
*MÜBECCEL KIRAY, ŞEHİRLERİN SANAYİLEŞME HIZININ TARIMIN MODERNLEŞMESİNDEN ÇOK DAHA YAVAŞ OLMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN YAPIYI SAHTE ŞEHİRLEŞME KAVRAMIYLA AÇIKLAR.
*KIRAY’IN, SOSYAL YAPI VE DEĞİŞME İÇİN KULLANDIĞI KAVRAMSAL ÇEVRE FEODAL ŞEHİR-MODERN ŞEHİR.
*EREĞLİ ÇALIŞMASINDA T.DEĞİŞMENİN BUHRANSIZ OLMASINI SAĞLAYAN DEĞİŞİMİ DENGELEYEN ARA FORMLAR.
*KIRAY’A GÖRE, TÜRKİYEDE ESKİ YAPIDAN YENİ YAPIYA GEÇİŞTE KULLANILAN EN KAPSAYICI İLİŞKİ PATRONAJ İLŞ.
*LAİK AHLAKIN KAYNAĞI İDEOLOJİDİR.
*KIRAY’A GÖRE, SOSYAL BİLİMCİ İÇİN İLK ADIM ENVANTER. İKİNCİ ADIM KATEGORİLENDİRME.
*KIRAY’A GÖRE TÜRKİYENİN T. YAPISINDAKİ DEĞİŞİMİN ANA EKSENİ KÖYLÜLÜK İÇİNDE GERÇEKLEŞEN DÖNÜŞÜM
*KIRAY’A GÖRE KÖYDEN GÖÇENLERİN KENDİLİĞİNDEN OLUŞAN UYUM MEKANİZMALARINDAN İLKİ TÜKETİM SORUNU İKİNCİSİ EĞİTİM SORUNU ÜÇÜNCÜSÜ MESLEK SORUNUDUR.
*II.DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA METROPOLLERDEKİ SOSYAL DEĞİŞİM İSİMLİ ESER M.KIRAY’A AİTTİR.
*M.KIRAY, EREĞLİ ÇALIŞMASINDA SURVEY TEKNİĞİNİ KULLANMIŞTIR. BU ÇALIŞMADA İLK DEFA TAMPON KURUM KAVRAMI KULLANILMIŞTIR.
*M.KIRAY’A GÖRE EREĞLİDE EN ARKADAN GELEN MESLEK ÇİFTÇİLİK.
*EREĞLİDE SAYI BAKIMINDAN EN KALABALIK, ROL VE FONKSİYON BAKIMINDAN EN ÖNEMLİ GRUP TÜCCAR-ESNAF
*ARAMAK İSİMLİ DERGİYİ ÇIKARAN SOSYOLOĞUMUZ CAHİT TANYOL.
*CAHİT TANYOLDA 1950Lİ YILLARDA DURKHEİM VE Z.GÖKALP ETKİSİ GÖRÜLMÜŞTÜR. 60-90 ARASIDA MARKSİST.
*CAHİT TANYOLUN 90LARDAN SONRA TÜRKİYEDEKİ DEĞİŞMELERE BAĞLI OLARAK ODAK NOKTASI KEMALİZM VE ORDU OLMUŞTUR. BU YILLARDA EN ÇOK ETKİLENDİĞİ İSİM WEBER OLMUŞTUR.
* ÇEŞİTLİ TASAVVUF VE TARİKATLARA GİRENLER BİR ÇOK DENEMEDEN GEÇERLER. SEYRİ SÜLÜK DENİR BUNA.
*İNSANI HAZLARA ŞEHVETE SÜRÜKLYEN NEF İLE BUNA ENGEL OLMAK İSTEYEN BEN NEFSİ LEVNAME-NEFSİ EMARE
*TANYOLUN DİN VE LAİK HAYAT FİKRİNİN TEMELİNDE DURKHEİM VARDIR.
*TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLMADAN ÖNCEKİ DİNİ ŞAMANİZM.
*TANYOLA GÖRE TÜRK DEVLETİ FELSEFESİNİN KAYNAĞI MİTOLOJİ.
*TANYOLA GÖRE DOĞU BATI DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ARKASINDAKİ MİTOLOJİLER YUNAN-ŞAMAN.
*BATIDA DEVLETİN TÜRÜ,AMACI VE NİTELİĞİ SOSYAL SINIFA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR.
*TÜRKLERİN BATIDAN FARKLI BİR TOPLUM YAPISI OLDUĞUNU İLK FARK EDEN PRENS SABAHATTİN.
*TANYOLA GÖRE, BİREYİN DOĞUŞTAN HAZIR BULDUĞU VE İÇİNDE YETİŞTİĞİ DEĞERLER KÜLTÜR.
*TANYOLA GÖRE BİR MEDENİYETİ YARATAN VE ONA YÖN  VEREN ŞAHSİYET TERBİYESİ.
*CEMİL MERİÇ TÜRK TOPLUMUNDA ELEŞTİREL SOSYOLOGLAR ARASINDA DEĞERLENDİRİLİR.
*CEMİL MERİÇE GÖRE SOSYOLOJİ BİLİMİNİN GERÇEK KURUCUSU İBN HALDUNDUR.
*SAİNT SİMON O GÜNÜN AVRUPASINDA TOPLUMSAL TABAKALARI ÇALIŞANLAR-AYLAKLAR ŞEKLİNDE ELE ALMIŞTR
*C.MERİÇ KARL MARX’I, AHLAK VE POLİTİKAYI AYIRMASI BAKIMINDAN MACHİAVELLİ NİN DEVAMI OLARAK GÖRÜR
*CEMİL MERİÇ SOSYOLOJİYİ YENİ BİR İDEOLOJİ-TEOLOJİ GİBİ SIFATLARLA ADLANDIRIR.
*KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ İSİMLİ ESER MÜMTAZ TURHANA AİTTİR.
*M.TURHANIN ÖZGÜN FİKİRLER ÜRETTİĞİ KONULAR:BATILILAŞMA-KALKINMA-MİLLET-MİLLİ KÜLTÜR.
*M.TURHAN TÜRİKİYE İÇİN DUYGULAR VE BASMAKALIP DÜŞÜNCENİN BASKIN OLDUĞUNDAN ŞİKAYET EDER.
*M.TURHAN SOSYAL PSİKOLOJİDEN YARARLANMIŞTIR.
*M.TURHANA GÖRE EN İYİ KÜLTÜR TANIMINI MALİNOWSKİ YAPMIŞTIR.
*M.TURHANA GÖRE TÜRKİYEDE 19. YYLA KADAR SERBEST KÜLTÜR DEĞİŞMESİ OLMUŞTUR.
*M.TURHANA GÖRE DAVRANIŞLARDA DEVAMLI VE HAKİKİ BİR YENİLİK SAĞLANMASININ TEMEL KOŞULU ZİHNİYETTE DEĞİŞİKLİK YAPMAK.
*TURHAN’A GÖRE MİLLETLER ARASINDA KÜLTÜR VE MEDENİYET FARKLARINI DOĞURAN AYDIN ZÜMRELER.
*ÜNİVERSİTE PROBLEMİ İSİMLİ ESER M.TURHANA AİTTİR.
*TURHANA GÖRE AYDIN İLE HALK ARASINDA ORTAK BAĞ OLARAK DİL YER ALMAZ. DİN,ENTELEKTÜEL VS
*CEMİL MERİÇ ŞAİR-MÜTERCİM-ELEŞTİRMEN VE DÜŞÜNÜRDÜR. AKADEMİSYEN DEĞİLDİR.
*CEMİL MERİÇ, YAHYA KEMAL,NECİP FAZIL VE NAZIM HİKMETTEN DAHA İYİ BİR ŞAİR OLAMAYACAĞINI ANLADIĞI İÇİN ŞAİRLİĞİ BIRAKMIŞTIR.
*CEMİL MERİÇ E GÖRE İBN HALDUNDAN SONRA SOSYOLOJİNİN 4 BÜYÜK KURUCULARI: SİMON-MARKS-COMTE-PROUDHON.
*MERİÇİN SOSYOLOJİ İÇİN KULLANDIĞI TERİMLER : ÜMRAN-TEOLOJİ-YENİ BİR İDEOLOJİ-BUHRANLARIN ÇOCUĞU
*CEMİL MERİÇE GÖRE MACHİEVELLİNİN DÜŞMANLARI MAKYAVELİSTLER.
*BAYKAN SEZERE GÖRE DOĞU BATI ÇATIŞMASININ TEMELİNDE FARKLI ÇIKARLAR DÜŞÜNCESİNİN YATTĞINI BLRTR
*BAYKAN SEZERE GÖRE KARŞILAŞILAN BİR SORUNU ÇÖZMEDE SİSTEMATİK YOLLAR İZLEMEYE YÖNTEM DENİR.
*B.SEZERE GÖRE TÜRK SOSYOLOJİSİNDE EN BÜYÜK KAYNAK BATI SOSYOLOJİSİ.
*B.SEZERİN GÖRÜŞLERİNİN ŞEKİLLENMESİNDEKİ EN BÜYÜK ETKEN YAŞADIĞI İKLİM.
*MERKEZ-ÇEVRE, ŞERİF MARDİNİN ANALİZ BİRİMLERİNDENDİR.
*KÖK PARADİGMA KAVRAMI, YUMUŞAK İDEOLOJİLER VE YUMUŞAK-SERT KAVRAMLARI ŞERİF MARDİNE AİTTİR.
* SEZERE GÖRE SOSYOLOJİ TARİH BİLİMİNİN ÜRÜNÜDÜR. TARİHİN KAYNAĞI İSE TOPLUMSAL ÇATIŞMALARDIR.
*B.SEZERE GÖRE GÜNÜMÜZ TÜRK TOPLUMU AÇISINDAN İLK BELİRLEMEMİZ GEREKN SORUN KÖY SORUNU.
*B.SEZERE GÖRE TÜRK SOSYOLOJİSİNİN EN ÖNEMLİ BAŞLIĞINI YÖNTEM OLUŞTURUR.
*SOSYOLOJİNİN YÖNTEM TARTIŞMALARI,SOSYOLOJİNİN ANA KONULARI,SOS. ANA SORUNLARI-> B.SEZER.
*KENDİNİ SORGULAYABİLEN,KENDİ ÜZERİNE SORULAR SORABİLEN REKLEFSİF BİLİM.
*ŞERİF MARDİNİN YAZARLIK YAPTIĞI DERGİ FORUM DERGİSİ.
*ŞERİF MARDİNİN GENEL SEKRETERLİĞİNİ YAPTIĞI PARTİ HÜRRİYET PARTİSİ.
*GENÇ OSMANLI DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU, JÖNTÜRKLERİN SİYASİ FİKİRLERİ ÇALIŞMALARI ŞERİF MARDİNE AİTTİR.
*MARDİNE GÖRE JÖNTÜRKLERDE KESİN BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN MUHAFAZAKARLIK.

İlgili Kategoriler

Anadolu AÖF AÖF Ders NotlarıBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir