YDS Zaman bildiren bağlaçlar

ZAMAN BİLDİREN BAĞLAÇLAR
When … dığı zaman, … dığınca
While … iken,ken
As… dıkça,dikçe, … iken,ken
Just as … iken, tam … ki,
Prior to …den önce +  İSİM İLE KULLANILIR.
Before … den önce + İSİM ve CÜMLE İLE KULLANILIR.
After … den sonra + İSİM ve CÜMLE İLE KULLANILIR.
As of … den sonra
Afterwards … daha sonra
Then … daha sonra
Soon after … hemen sonra, … az sonra
Until after … sonra kadar, … sonrasına kadar
Until after before … önce sonra kadar
Until,till … e,a kadar +  İSİM ve CÜMLE İLE KULLANILIR.
By the time … e,a kadar
Once … ar,er mez, … dığında, … den sonra, … hele bir
As soon as, the moment, the instant, the minute, the second, immediately … ar,er mez
Since, every since … den,dan beri + İSİM ve CÜMLE İLE KULLANILIR.
During … de, … boyunca, … sırasında + İSİM İLE KULLANILIR.
Now that … madem ki, … dığına göre, … den dolayı
Following … ın,in akabinde +  İSİM  İLE KULLANILIR.
Meanwhile … bu sırada
Whenever … her ne zaman, …se,sa
Every time … her zaman
By … e,a geldiğinde, … süresine kadar +  İSİM  İLE KULLANILIR.
For … dır,dir, … lığına,liğine, … boyunca +  İSİM  İLE KULLANILIR.
The next time … bir daha ki sefer, bir daha ki zaman
The first time … ilk kez
Hardly,scarcely, barely …… when … ar,er mez, … olduğunda, … ancak, … henüz (Paralel yapıdadırlar)
Henceforth, From now on … bundan böyle

As ve While … iken anlamında kullanıldığında yan cümle çoğu zaman Continuous tense ile kullanılır ve bu bağlaçlar bu anlamdayken Perfect tenseler ile kullanmamak gerekir.
As …dıkça,dikçe anlamında kullanıldığında genellikle Comparative sıfat kullanılır ya da cümle fiille biter. As bağlacı while ve just as ile eş anlamdadır.
Just as zaman olarak yakın olmayı verir, aciliyet ifade eder.
V2 after V2 – had V3.   will V1 after V1 – have V3
V2 had V3 before V2.  will V1  – will have V3 before V1
had V3 by the time V2. will have V3 by the time V1
By 2014, had V3 – By 2020 will have V3
In 2020, will V1
Until,till bağlaçlarının ana cümlelerinde genellikle olumsuz bir eylem kullanılır.
Now that bağlacı Present tenseler de kullanılır.
For + zaman süreci çoğu zaman Perfect tenselerde kullanılır. Ancak Simple tenselerde de kullanılabilirler.
Before hem zarf hem bağlaçtır.
When’ in 3 anlamı vardır. At the time, after, by the time.

İlgili Kategoriler

YDS Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.