YDS farkındalık envanteri-Yds sınav pratiği

ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK ENVANTERİ

Aşağıda Yabancı Dilde okuma yaparken  ( YDS sınavında ki paragraf soruları veya hazırlanırken çözdükleriniz de dâhil) Okuma stratejileri verilmiştir.  Doğru veya yanlış cevap yoktur. Size uyan cevabı işaretleyiniz.

Teşekkür ederim

1          Asla ya da neredeyse hiç

2          Nadiren

3          Ara sıra

4          Genellikle

5          Daima ya da neredeyse her zaman

1 Okurken, zihnimde bir amaç vardır.

2 Okurken, okuduğumu anlamak için notlar alırım.

3 Okuduğumu anlamama yardım edecek neler biliyorum diye düşünürüm.

4 Okumaya başlamadan önce ne konuda olduğunu anlamak için metni gözden geçiririm.

5 Metin zor geldiğinde okuduğumu anlamak için yüksek sesle okurum.

6 Metindeki önemli noktalar üzerinde düşünmek için okuduğumu özetlerim.

7 Okuma amacımla metnin içindekilerin uyup uymayacağını düşünürüm.

8 Okuduğumu anladığımdan emin olmak için yavaş ama dikkatli okurum.

9 Anladığımın doğru olup olmadığını kontrol etmek için başkalarıyla tartışırım.

10 Öncelikle uzunluk ve düzenleme gibi konulardaki özelliklerine okumadan önce göz gezdiririm.

11 Konsantrasyonumu kaybedersem tekrar dikkatimi toplarım.

12 Hatırlamama yardımcı olsun diye metnin bazı bölümlerini yuvarlak içine alırım veya bu bölümlerin altını çizerim.

13 Okuma hızımı okuduğum metne göre ayarlarım.

14 Neleri dikkatle okuyup neleri önemsemeyeceğime karar veririm.

15 Okuduğumu anlamama yardımcı olması için sözlük gibi kaynaklardan yararlanırım.

16 Metin zor geldiğinde okuduğum şeye dikkatimi daha çok veririm.

17 Metni anlamam kolaylaşsın diye tablo, resim ve şekillerden faydalanırım.

18 Okuduklarım hakkında düşünmek için zaman zaman dururum.

19 Okuduğumu daha iyi anlamama yardımcı olması için içerik ipuçlarını kullanırım.

20 Okuduğumu daha iyi anlamak için metindeki düşünceleri kendi sözcüklerimle yeniden ifade ederim.

21 Okuduğumu hatırlamama yardımcı olsun diye metnin bazı bölümlerini zihnimde resimler veya   görsel olarak canlandırırım.

22 Ana bilgiyi belirlemek için kalın font ve yatık harf gibi yazımsal yardımlar kullanırım

23 Metindeki bilgi ve bulguları değerlendirip analiz ederim.

24 Metinde ileri ve geri gidip düşünceler arasındaki ilişkileri bulurum.

25 Çelişen bilgilere rastladığımda düşüncelerimi gözden geçiririm.

26 Okurken metnin ne hakkında olduğunu tahmin ederim.

27 Metin zorlaşırsa anlamama yardımcı olsun diye yeniden okumalar yaparım.

28 Metinde cevaplanmasını istediğim soruları kendime sorarım.

29 Metin hakkındaki tahminimin doğru ya da yanlış olduğunu kontrol etmek için görmek isterim.

30 Cümle ya da kelimelerin bilinmeyen anlamlarını tahmin etmeye çalışırım.

İlgili Kategoriler

YDS Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.