YDS Test çözme hatırlatmaları

KELİME SORULARI 

Bu sorular 4 tanedir. Bir isim, bir fiil, bir sıfat ve bir zarf sorulur. Şıklardaki kelimeler çoğunlukla sınava çıkmış soru çözerek hazırlananların bildiği kelimeler olmaktadır. Zor tarafı sorudaki cümleyi anlamaktır.  Çünkü bir cümleyi alındığı paragraftaki diğer cümleler olmayınca anlamak kolay olmayabilmektedir. Yine de soruda geçen eylemin yönü bazen, doğru şıktaki kelimenin ön eki konusunda bilgi verebilmektedir. 3. Sorularda genellikle önemli anlamına gelen significant, remarkable, vital, veya bunların eş anlamlılarından biri sorulmaktadır. Eksik kelime, ondan önceki veya sonraki kelime ile eşleştirilerek ve ne, nasıl sorusu sorularak tahmin edilebilir. Şöyle ki;

1- Pain is a highly subjective —– that no two people experience in exactly the same way.

  1. A) regulation B) sensationC) reinforcement D) coincidenceE) inquiry 2011 Ekim ÜDS soru 1

1- Ağrı, kişiden kişiye değişen (subjective) bir ne olabilir, diye sorarsak, duygu-sensation sözcüğünün doğru olduğu anlaşılır.  Cevap: B 

PREPOSITION/İLGEÇ SORULARI 

Fiilleri ilgeçleri ile beraber ezberlemek en iyi çözümdür. Ancak yine de bazen zor sorular olmaktadır. Bu durumda bu sorularda boşluk;

V3’ten sonra ise “by”,

Ving’ ten önce ise yine “by”,

Boşluk a/an/the+isim…….. the isim şeklinde ise “of”,

Boşluk “comply with” örneğinde olduğu gibi co- ön eki ile başlayan bir fiil den sonra geliyorsa “with”,

İlk kelimenin yerinde ise, “with” veya “to”,

…… isim and isim, şeklinde ise “between” olabilir.

Boşluğa gelecek ilgeç, cümledeki eylemin yapıldığı yöne göre de belirlenebilir. 

DEYİM FİİLLER/PHRASAL VERBS SORULARI 

Soruda anlatılan eylemin yönüne bakarak şıklarda buna uygun ilgeç ararız.  Örneğin uzaklaşma “off” ile dışarı doğru yapılan eylem “out”   alan bir fiille anlatılır. Son ÜDS’de “account for” sorulmuştu. Bu sınavda “bring about” veya “turn out to be” sorulabilir. 

BAĞLAÇ SORULARI 

Zıtlık bağlaçları çok sorulur. Although/still, ilişkisi, WHILE, zıtlık/çokluk, zıtlık olasılık ilişkileri, virgülden sonra but veya which gelir kuralları işe yarar. Şıkları, bağlacın isimle mi cümle ile mi kullanıldığına, diğer şıklardaki bağlaçlarla eş anlamlı olup olmadığına bakarak eleyebiliriz. “as if” kadrolu yanlıştır.

………..N………….N, şeklinde bir yapı varsa, şıklarda neither ….nor, either….or, not only…..but also dan bir olur ve doğru şık o olur. 

N………N, şeklinde bir yapı varsa şıklarda “rather than” veya “ as well as” olur. Hangisi varsa doğrusu odur. 

ZAMAN SORULARI 

When, vb. zaman cümlelerinin fiilleri ya V1 olur ya da V2. Who/which/that cümlelerinin genellikle V1 olur. FIDORS kuralı Have+V3 kulanmamızı gerektirir. Ayrıca eylemin ne zaman yapıldığına dair her hangi bir ip ucu yoksa fiil Have+V3  olur. “But” bazen zaman uyumu gerektirmeyebilir.

ONCE , as soon as anlamındadır. Fiili V1 olabildiği kadar Have+V3, V2 olabildiği kadar “had+V3” te olur. 

 CLOZE TEST SORULARI 

İlk 15 soruda benzer sorular sorulduğu için aynı kurallar burada da geçerlidir. 

CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

Sınavın en kolay bölümü bu bölümdür. Çünkü pek çok teknik kullanılabilir. Bunlar;

Ahmet-he, zaman uyumu, isim+Who/Which/that +fiil, isim+ Where/when+isim (özne),

Fiil+that/wh- ilişkileri ile,

An/an’li şıklarla fiili “have+V3 olan şıklar yardımı ve

Nerde çokluk orda zıtlık, but-may/can, although/still ilişkisi ile, ayrıca

Soruda verilen cümle olumsuz bir durumu anlatıyorsa şıklarda “because” veya eş anlamlısı bağlaçla başlayan, doğru olabilmektedir.

If cümlelerin kalıplarını bilmek te önemlidir.

Şıklarda “would” lu cümle içerenler soruda “if “yoksa elenir.

Virgülden sonra but gelir kuralı gibi, virgülden önce de “although” gelme ihtimali yüksektir.

PARAGRAF SORULAR 

Bu bölüm soruları sınavda pek çok adayın sevmediği sorulardır. Çünkü parçalarda bilmediği kelime çok olan adayın cesareti kırılmaktadır. Aslında sorular ilk ve son cümle ile bağlaçlı cümlelerden çıkmaktadır. Sayısal bilgiler ve tırnak içindeki ifadeler de sorulara konu olmaktadır. İlk okuma da bunların altını çizin, 2.v e 3.okumalar da yalnızca bunları okuyun. Soruların şıklarını incelerken, iddialı ifadeleri, olumsuz kavram içerenleri (Gizem kuralı) ve yapı olarak olumsuz olanları eleyin. Parçada altını çizdiğiniz cümlede bulunan iddialı ifadeler, ilgili sorunun şıklarında da olabilir. Onları elemeyin (Celal kuralı).

Paragraf uzun olabilir, korkmayalım. Önemli bilgi içeren cümlelerin altını çizersek parça kısalır.

Parçanın tümünü anlamanızı engelleyen kelimeler olabilir. Onlara takılmayın. İlk ve son cümleleri anlamaya çalışın. Bunun için o konuda bildiğiniz bilgilerden yardım alabilirsiniz.

Parça anlama açısından ne kadar zor olsa da sorular Türk hocalar tarafından yazıldığı için kolay anlaşılmaktadır.

DİYALOG SORULARI 

How/What sorularından sonra “well” le başlayan ve 2-4 satırlık açıklamalar doğru olmaktadır (ya da tam tersi). Yes/No sorularına dikkat. Ahmet-he’de işe yarar.  Gizli cümleden sonra olumsuz bir ifade varsa şıklarda da olumsuz cümle arayın.

EŞ ANLAMLI CÜMLE SORULARI 

Sorudaki sıfat, zarf (-ly” ile biten sıfatlar), bağlaç ve yardımcı fiil (could, may, must vb) in eş anlamlılarını en uzun şıktan başlayarak arayın. Seem=appear, ı unutmayın.

DURUM SORULARI 

Bu soruların iki bölümü vardır. Son cümle, sizin ifadenizin dış görünüşü hakkında önemli bilgiler içerir. Ona göre şıklarda izin, rica, öneri cümleleri, kibar veya sert ifadeler, cesaretlendirme cümlelerinden biri aranır. Sorunun önceki cümleleri ise sizin ifadenizin içeriği hakkında bilgi verir. O nedenle bazen sorudaki bu kelimelerin aynısı doğru cevapta da olabilir. Şıklar yine en uzunundan başlanarak incelenir.

PARAGRAFTA EKSİK CÜMLEYİ BULMA SORULARI 

Cümle tamamlama soruları kadar kısadır aslında buradaki sorular. İlk cümleyi veya son cümleyi mutlaka okuyup paragrafın konusu hakkında bilgi sahibi olun. Gizli cümleden sonra Ahmet-he, veya this/these/such+isim tekniğine uygun bir şey olup olmadığına bakın. Aynı yapıları şıklarda da bulabilirsiniz. Ayrıca, şıklarda virgüllü bağlaçla başlayan olup olmadığına bakın. Artık doğru cevap ta iki ipucu birden olabilmektedir. Tarih sıralaması ve zaman uyumu da cevabı bulmamıza yardım edebilmektedir. However, bağlacını artık cümle içine kaydırıyorlar, unutmayın. İlk cümle ile son cümle aynı şeyi söyler, kuralı burada da geçerlidir. İlk cümlelerde a/an li kelime ile have+v3 fiili olabilmektedir. Gizli cümle bunlar değilse a/an+isim, veya have+v3 olanlar üzerinde fazla durmayın. 

ÇEVİRİ SORULARI

Bu sorularda bulunan ilk kelimelerin karşılığını şıkların ilk kelimelerinde arayabilirsiniz. Aynısından birden fazla şıkta varsa, fiilin hangisinde olduğuna bakın.

FARKLI CÜMLEYİ BULMA SORULAR

Paragrafta eksik cümle sorularındaki kurallar burada aynen geçerlidir. Yani Ahmet-he, this/these/such+isim ve virgüllü bağlaçlar. Ayrıca, mostafa kuralı da işe yarar. In fact, indeed, actually, en şık yanlış olan virgüllü bağlaçlardır. İlk cümle ile son cümle burada da aynı şeyi söyler. A/an’li kelimeler,  have+V3 fiili genellikle ilk cümlede bulunur. Tarih sıralaması son ÜDS’deki bu bölümde ilk ve son soruları çözmüştü. Zaman uyumsuzluğu da bize bazen yanlış cümleyi gösterir. Genel bir konudan söz ederken aniden özel bir konu veya kişiye geçilmesi de bize yanlış şıkkı gösterebilir.

UNUTMAYALIM, TÜM TEKNİKLERİN İSTİSNASI OLABİLİR. O NEDENLE TEKNİK YARDIMI İLE GÖRDÜĞÜMÜZ ŞIKKI SORUYA “YAPIŞTIRIP” BIRAKMAYALIM. BİR DE ANLAM TESTİNDEN GEÇİRELİM.

SON HAFTA VEYA SON ÜÇ GÜN SABAHLARI SINAV SAATİNDE BİRER DENEME ÇÖZELİM.

SINAVDA SAKİN OLALIM.

SORULARI BİTİRİNCE DOĞRULUĞUNDAN BİRAZ ŞÜPHE DUYDUĞUMUZ  SORULARI YORGUN KAFAYLA YENİDEN YAPIP ŞIKLARI DEĞİŞTİRMEYELİM.

İlgili Kategoriler

YDS Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.