YDS Anlam bütünlüğünü bozan cümle

Drinking too much coffee     is    harmful      to a pregnant woman.

 

Topic                                            Konu Main Point 

Konunun hangi yönü ele alınmış         

Controlling idea.

Konuya getirilen sınırlama

 

 

BÜTÜNLÜĞÜ BOZAN CÜMLE

A- TOPIC – ASPECT 

 

 

Genelleme içeren bir cümlede konu, konunun hangi yönünün ele alındığı ve konunun ne ile  sınırlandırıldığı önemlidir . Bu üçü belirlerlendikten sonra 2.3.4.5 cümlelerde bunların dışına çıkıldığında bütünlüğün bozulacağı bilinmelidir.  

Drinking too much coffee is harmful to a pregnant woman. 

Aşağıdaki ifadeler bütünlüğü bozar.

 • Drinking too much tea is also harmful.
 • Drinking coffee is enjoyable for most people.
 • Drinking too much coffee is harmful to men as well. 
 • Burada tüm paragrafın kahve içmenin hamile kadınlara verebileceği zararlar anlatılmalı ve açıklanmalıdır.
 • Özne değişiklikleri yukarıdan da anlaşılacağı üzere çok önemlidir. Öznenin değişmesi konunun değişmesi anlamına geleceği için bütünlüğü bozma yönünde önemli bir ipucudur. 

Cümlelerin birbirine bağlanmalarında iki yol vardır:

 • Özneden özneye geçiş.
 • A French journalist has written an interesting article about lives of would-be refugees in a refugee camp in France.
 • ( He )   focused on the intriguing aspects of their daily lives.

  The journalist

  This journalist

                                                                                                                                 intriguing ( şaşırtıcı, beklenmedik, inanılmaz)

 • Nesne ve tümleçten cümlenin öznesine geçiş

Bir önceki cümlenin nesnesi durumundaki ad öbeğinin bir sonraki cümlede yerine bir zamir getirilerek başına bir tanımlık ya da işaret sıfatı getirilerek özne konumunda kullanılması.

 • A French journalist has written an interesting article about lives of would-be refugees in a refugee camp in France.
 • It

The article       has attracted a great deal of attention in the media.

This article

ÖNEMLİ : Her cümlenin öznesine çok dikkat etmek gerekir. Bütünlüğü bozan cümle sorularını böylelikle daha kolay çözebiliriz

B- TENSE

Gereksiz zaman değişikliği varsa, bütünlüğü bozup bozmadığına dikkatle yaklaşmalıyız. 

C- PRONOUNS AND POSSESSIVE ADJECTIVES 

He, she it, they…    şahıs zamirleri

This, that, these, those …     işaret zamirleri

My, your ,his, her their gibi possessive adjectives

One, another, some… gibi belgisiz zamirler

Akışı bozmuyorlarsa, birbirleriyle ilgili cümleleri bağlıyor demektir.

Zamirler ve iyelik sıfatları içeren bu cümlelerle bu bağlayıcı sözcüklerin dayandırıldığı adı içeren cümle arasına girmiş diğer cümle ilgisiz cümle olabilir. 

D- REPETITION – Tekrar

 Tekrarlanan kilit sözcükler birbirine bağlı cümleleri görmemizi sağlar. Bu şekilde arada kalan ilgisiz cümleyi yakalamanız daha kolay olur.

This, that, these, those işaret sıfatlarından sonra bir adın kullanılabilmesi için ilgili adın içerdiği kavramın bir önceki cümlede yer alması gerekir.  

E- DIFFERENT FORM-

 Bir sözcüğün  değişik biçimi de birbirine bağlı cümleleri görmemizi kolaylaştırır.  

F- LOGICAL RELATIONS

 MANTIKSAL ANLAMSAL İLİŞKİLER

İlgisiz cümleler genellikle gereksiz bir bağlaçla cümleye yamanmaktadır.

Özellikle furthermore, however, therefore, even so, also içeren cümlelere dikkat edip mantıksal anlamsal ilişki kurmak gerekir.

Also another the other gibi kelimelere de dikkat etmek gerekir.

In fact, indeed, actually gibi kelimelerin de yerinde kullanılıp kullanılmadığına dikkat etmek gerekir.

                                        

İlgili Kategoriler

YDS Ders Notları


Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.