YDS Cümle tamamlama soruları ipuçları

CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

…’nci – …’ncu sorularda, cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

Cümle tamamlama sorularında en ağırlıklı olarak bağlaçlar (linking words, conjunctions) ile zamanlar (tenses) sorulmaktadır.
Bu yapılara örnek verecek olursak:
Although / Even if / Even though / Since …
who / which / where / whenever / wherever …
To many … appears to be … but
…, despite the fact that …
However …, … As soon as …, …
As long as …, … Ever since …, …
If … were … … so cold, …
The better, … … by the time …
Whether …, … If only …

Biraz daha detaya inersek:
Hemen hemen bütün cümlelerde clause’lar vardır. Yani soru cümlesinin tamamı iki cümlecikten oluşmaktadır.
–In the end I went by bus since I was feeling very tired. (1991)
–Even though most people seem to like him nobody really wants him to be made director. (1993)
–Even if you don’t feel thirsty after exercising, it is important to replace the water you lose through sweating. (1996)
Zaman uyumu çok sorulmaktadır (while, when, as long as gibi bağlaçlar). Herhangi bir zamanın diğer hangi zamanlarla birlikte kullanıldığını bilmemiz gerekmektedir.
– I chose to stay in the garden while the
simple past
others visited the museum. (1991)
simple past
– Tim had been in charge of the company
past perfect
by the time he got married. (1993)
perfect present
– Since we cannot remove stress from
simple present
our lives, we need to find ways to cope with it. (1996)
simple past
– She has always enjoyed working in a
simple present
bank although the working hours are very long. (1996)
simple present
Bağlaçlar da bir gramer konusudur ve dolayısıyla onları çalışırken cümle tamamlama soruları da göz önüne alınmalıdır. Ayrıca bu soru grubundaki başarınızı artırmak için Adjective, Noun ve Adverb Clauses’da çalışılması gereken önemli konulardandır.

İlgili Kategoriler

YDS Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.