Öğrencilerde Yaratıcılığı Geliştirmek İçin Neler Yapılabilir?

Öğrencilerde Yaratıcılığı Geliştirmek İçin Neler Yapılabilir?

Bunun için öncelikle hayal kuran çocuklar yetiştiririm. Çünkü insanlar sadece hayallerinde sınırsız özgür olurlar. Her zaman bu böyledir. Hayal güçlerinin gelişimi için aktivitelere yer vermeliyiz. Yine yeterli süre ve içsel güdülenme de çok önemlidir. Meraklarını ve soru sorma çabalarını desteklemeliyiz ve bunların yanı sıra sınıfımda yaratıcı düşünmeleri için özgür ve hoşgörülü öğrenme ortamına olanak sağlarım. Bunlar dışında derslerimde hikâyeşiir yazma, drama, proje temelli öğrenme, örnek olay, beyin fırtınası ve 6 şapka tekniğine yer veririm. Demokratik bir öğrenme ortamı oluştururum ve yargılanmayacağı hissini oluşturan bir sınıf ortamı oluştururum. Daha sonra uygun tekniklerden yararlanılır beyin fırtınasıyla en yaratıcı fikirlerin oluşmasını sağlarım ve her öğrenciye pekiştireç vererek cesaretlendiririm. Daha sonra yaratıcı drama ile hem eğlenip hem öğrenmesini sağlarım. En son kendilerinin oluşturacağı bir proje görevi veririm ister resim, ister afiş, ürün oluşturmasını sağlarım ve sürece rehberlik ederim.

Öğrencilerde yaratıcılığın gelişmesi için ilk olarak öğrencilerin eleştirel düşünmesi gerekmektedir. Eleştirel düşünen bireyler; olaylara ve durumlara farklı bakabilen, farklı boyutlarda düşünebilen, basmakalıp yargılara bağlanmayan, bu nedenle de düşünce açısından sürekli kendini yenileyebilen kişilerdir. Öğrencilerde yaratıcılığı geliştirmek için onların farklı boyutlarda düşünebilmelerini sağlayıcı ortamlar, materyaller kullanılmalıdır. Bir materyali tek bir amaç doğrultusunda değil de farklı alanlarda da kullanılabileceği öğretilmelidir. Örnek vermek gerekirse; bir tablodaki çiçeklere herkes bakabilir ama çok az kişi o çiçeklerin ne çiçeği olduğunu ya da ne renklerde olduğuna dikkat eder. Bir bardağı herkes bir şeyler içmek için kullanabilir ama çok az kişi onu bir ritim aracı olarak farklı bir amaç için kullanır. Yapılan sanat etkinliklerinde verilen fotokopileri boyayarak yaratıcılığı ve farklı düşünebilme yetisi gelişemez. Yaptırılan etkinliklerde çocukların yaratıcı düşünebilme, kendi duygularını yansıtma, farklı bir ürün ortaya çıkarma, özgüvenin artması ve sonucunda duygusal anlamda tatmin olması sağlanmalıdır. Ortamlar hazırlarken Çoklu Zekâ Kuramına uygun her çocuğun yaratıcılığını destekleyici ortamlar ve materyaller hazırlanabilir.

Yakın zamana kadar ezberci eğitim MEB tarafından kabul edilen bir sistemdi. Bu sistem yüzünden yaratıcılığı gelişmeyen, analiz sentez değerlendirme gibi üst düzey zihinsel işlemleri yapamayan ve bilgiyi hazır alan pasif öğrenciler mezun oluyordu. Ama biz yeni öğretmen adayları aynı hataya düşmemeli, öğrencilerimize yaratıcılığı gelişecek etkinlikler ve ödevler sunmalıyız. Meselâ; çevre kirliliği olan bir yere gezi düzenleyip buradaki sorunun ne olduğu, sebebi ve çözüm yollarını bulmalarını isteyebiliriz. Ya da onlara evde kullanılmayan beş malzemeyi sınıf ortamına getirip gerekli materyalleri kullanarak yaratıcı bir şeyler üretmesini isteyebiliriz.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir