Beyin Göçü Nedir? Beyin Göçünü Engellemek İçin Neler Yapılabilir?

Beyin Göçü Nedir? Beyin Göçünü Engellemek İçin Neler Yapılabilir?

Beyin göçünü engellemek için ülkedeki bilim insanları için çalışma koşullarını, imkânlarını iyileştirmek lazım. Onların maddi manevi rahat bir şekilde çalışma ortamı hazırlamak lazım. Hak ettikleri değeri göstermek lazım

Bilim insanı, yazar ve sanatçı topluluklarının kendi fikir ve düşüncelerini açıklamak, sanatlarını icra etmeleri için uygun koşullar sağlanmalı, girişimciler için kaynak artırılmalı, projelere değer verilerek gereken destek sağlanmalı. Dışarıdaki ülkeleri tercih etmesini değil dışardan ülkemize gelebilmesi için cazip şartlar sunulmalı.

Beyin göçü ülkenin genellikle lisans ve lisansüstü eğitim almış kişilerin yurt dışına iş, politik ve ekonomik sebeplerle yerleşmesidir. Buna engel olmak için öncelikle çeşitli iş kollarında istihdam yaratılmalıdır böylece işsizliğin azaltılmasına gidilmelidir. Eğitimde kalite ve standartlarımızı yükseltmeliyiz, bilimsel eğitimi, fikri hürlüğü yaymalıyız, akademik personele özgür ve geniş bir çalışma sahası oluşturulmalıyız. Sosyal alanda halk arasında eşitliğe dayanan bir politika gütmeliyiz, siyasal alanda bireylere söz hakkı vermeliyiz. Bireyleri yurt dışına iten sebepleri olabildiğince azaltmalıyız ve gelecekte farklı sebeplerin oluşmasına da engel olmalıyız.

Beyin göçünü engellemek için bilim, sanat, fikir insanlarına fikirlerini yansıtabilecekleri rahat bir ortam oluşturulmalıdır. Atatürk`ün 1930larda yaptığı gibi Hitlerin zulmünden kaçan bilim insanlarını koruyup ülkeye davet etmesini örnek alarak fikir insanlarını siyaseten herhangi bir şekilde sorumlu tutmamak gerekir onları siyasi fikirlerinden dolayı yargılamamak lazım diye düşünüyorum

Bilim adamlarının daha iyi çalışacağı ortamlar ve buluşlarını gerçekleştirebilecek teknolojik donanıma sahip mekânlar olmalı. Onları ülkelerinde tutabilmek için cazip tekliflerle karşılarına çıkmak lazım. Ayrıca burada bize değer verilmiyor düşüncesini onlarda değiştirmek ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi lazım

Bilim insanlarını ülkemizde tutabilmek için gerekli ortamlar oluşturulmalıdır, istihdam alanları sağlayarak onların fikirlerini düşüncelerini ve uygulamak istedikleri şeyleri yansıtmaları için gerekli destek verilmelidir. Önemsiz oldukları hissine kapılırlarsa başka ülkelere gidip kendilerini başka yerlerde geliştirip o ülkelere hizmet etmiş olacaklardır. Bunun olmaması için gerekli desteği bilim insanlarımıza vermemiz gerekiyor.

Beyin göçü bir ülkenin yetiştirdiği nitelikli insanların gelişmiş ülkelere yaptığı göçtür. Genelde gelişmemiş ülkelerde yeterli değeri görmediğinden gelişmiş ülkelere yapılan göçlerdir. Bu bağlamda beyin göçünü engellemek için ülkede yetişmiş nitelikli beyinlerin ilk önce maddi ve manevi anlamda değeri bulmaları gerekir. Ayrıca yeteneklerini icra edebilecekleri siyasal, politik anlamda özgür bir ortam oluşturulmalıdır. Ayrıca devlet gerekli altyapı için elinden gelen bütün desteği vermelidir. Tüm bunlar sağlandığında ülkenin beyinleri kendi ülkesi için çalışır böylece ülkenin gelişmesine öncülük ederler

Gelişmenin önünü açacak bilimsel gelişmeleri takip edip bunu gereksinim duyan birimlere temin etmek gerekir. Ayrıca teknoloji ürününü ülkemizde üretmemiz de gerekir. Ülkenin kalkınmasını sağlayacak meslek gruplarının maaşlarını yüksek tutmak ayrıca beyin göçünü engellemektedir. Bilimsel düşüncenin kökenini sağlamlaştırıp batıl inançların bu gelişmeleri engellemesinin önüne geçilmelidir.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir