AÖF UYAP Ders notu bahar dönemi

6.ÜNİTE

 • Cumhuriyet başsavcılığa aşağıda listelenen hallerde soruşturma başlatabilmektedir:
 • Müşteki veya vekilinin savcılığa başvurarak şikayette bulunması
 • Özel ve tüzel kişiliklerin savcılığa ihbarda bulunması
 • Kolluk kuvvetleri tarafından sucüstü yakalanan sanıkların savcılığa getirilmesi
 • İntikal eden şikayet ve ihbarların soruşturulması
 • Yürütülen cezai veya hukuki tahkikatın sonucunda bir suç unsurunun bulunması halinde ilgili mahkemeye kamu adına dava açılması
 • Nihai kararırn incelenerek gerekeirse temyiz edilmesi
 • Kesinleşen karar sonucunda infazının yerine getirilmesi faaleiyetlerinin yürütülmesi

 • Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma süreci boyunca vakayı aydınlatmak için ifade almakta bilirkişiye başvurmakta arama yaptırma tedbir koyma ve benzeri faaliyetleri yürütmekte gerekiyorsa sanığın tutuklanmasını talep etmektedir .

 • Savcı takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatabileceği gibi iddianame veya davaname hazırlayarak ceza ve hukuk mahkemelerine dava acabilmektedir.Savcı mahkemenin verdiği nihai kararlara itiraz edebilmekte kesinleşmiş kararlar icin de yazılı emir veya iadei muhakeme talebinde bulunabilmektedir.

 • Cumhuriyet Başsavcılığı adli yargı çevresindeki noterleri ve icra dairelerini denetlemektedir.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI  FAALİYETLERİ

 • Soruşturma işlemleri modülü
 • Tevzi modülü
 • Karar modülü
 • Muhabere modülü
 • Emanet işlemleri modülü
 • Yasa yolları ve esas işlemleri modülü
 • İlama işlemleri modülü

SORUŞTURMA  ALT MODÜLÜ

 • Soruşturma işlemleri genel sorgulama
 • Dosya ayrıntı gösterme
 • Dosyalara katiplerin erişim haklarını belirleme
 • Katiplere iş arama
 • Dava zaman aşımı tarihi kaydet
 • Tecillli ilam sorgulama
 • Savcı dosya görüldüsü iş cetveli
 • Nihai karar inceleme sonucu kaydı
 • Yıllık iş cetveli hazırlama ekranı
 • İddianame ve karar kartonları günlük hazırlık defteri sorgulama
 • Dönemlik iş cetveli
 • Esas defteri hazırlama ekranı
 • Kullanılmamış hızırlık esas numaraları
 • Soruşturma dosyası iptal etme
 • SORUŞTURMA AÇMA ALT MODÜLÜ
 • Yeni hazırlık dosyası açma
 • Ailenin korunması tedbir talebi bilgilerinin kaydedilmesi
 • Hukuk davası açma soruşturma aşaması kayıt işlemleri
 • Derdest soruşturma dosyası kaydetme
 • Soruşturma dosyası açılış bilgileri güncelleme

 

 • Müzekkere : bir iş icin herhangi bir makama yazılan yazıdır.

 

 • Müzekkere alt modülü
 • Soruşturma işlemleri evrak hazırlama
 • Patlayıcı müsadere karar talebi
 • Telefon tespit talebi bilgilerinin kaydedilmesi
 • Mahkemeye yapılan müteferrik talebinin reddine itiraz
 • Mekan arama talebi bilgilerini kaydetme
 • Hazırlık dosyası evrak iptal işlemleri

 • TALİMAT ALT MODÜLÜ: Soruşturma sırasında yer alan eksikliklerin giderilebilmesi için başka adli yargı çevresindeki savcılıklara talimat gönderilmesi işlemlerini ve aynı amaçla diğer savcılıklara gelen talimatların takibi işlemlerini kapsamaktadır.
 • Talimat :hukuk uygulamasında yurt içinde yapılan istinabe işlemleri için kullanılan terim.
 • GİDEN TALİMAT İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ
 • Talimat yazısının yazılması
 • Gönderilen talimatların listelenmesi

 • GELEN TALİMAT İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 

 • TALİMAT dosyası açılması

 

 • Talimatların listelenmesi

 • Talimatların üst yazısı hazırlanması

 • Talimat dosyası genel müzekkere hazırlama

 • Talimat evrak hazırlama işlemleri

 • SUÇLULARIN İADESİ ALT MODÜLÜ

 • Yabancı sanık iade kararının kaydedilmesi

 • Yabancı sanık bilgilerinin kaydedilmesi

 • MEMUR SUÇLARININ SORUŞTURULMASI ALT MODÜLÜ

 • Soruşturma izin verilmemesine itiraz

 • Evrak teslim bilgilerini kaydetme

 

 • TEBLİGAT ALT MODÜLÜ

 

 • Posta birimine uyarı yazısı hazırlanması

 • Yurt doşo tebligat için bakanlığa üst yazı hazırlanması

 • Ön ödeme bilgilerinin kaydedilmesi

 

 • Ön ödeme: tahsilat fişi ve tebligatının hazırlanması için gerekli olan bilgilerin kaydedildiği ekrandır.

 

 • TARAF İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 

 • Vekaletnamesiz vekil kaydedilmesi

 • Avukat kayıt güncelleme işlemleri

 • Vekil adres bilgisi ekleme güncelleme

 • Taraf ve tanık bilgilerinin güncellenmesi

 • Tarafa yada vekile soruşturma dosyası evrakı teslim edilmesi

 • ÖN ÖDEME : suç istinat edilmiş kimsenin belirli bir miktar para cezasını ödeyerek kamu davasının acılmamasının veya acılmış bir davanın düşmesini ortaya cıkaran bir müessesedir buna göre savcı ve hakim tarafından belirlenen bir parayı belilrili bir süre içinde ödenmesi durumunda ikişi hakkında kamu davası acılmayacaktır veya açılmış ise ortadan kaldırılması sağlanacaktır ön ödeme kural olarak yargılamasız cezalandırma müessesidir fakat dava açıldıkatan sonra da bu kurumun uygulanması mümkündür.
 • TUTUKLAMA İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 

 • Tutukalama talebi bilgilerinin kaydedilmesi

 • Cezaevine gönderme bilgilerinin kaydetme

 • Tevkif defteri oluşturma ekranı

 • Tutukluluk giriş

 • Tutuklulak bilgileri güncelleme

 

 • GIYABİ TUTUTKLAMA İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 

 • Gıyabi tevkif dosya arama gıyabi tutuklama dosyası

 • Gıyabi tutuklama dosyası güncelleme

 • Gıyabi tevkif işlemleri evrak hazırlama

 • Gıyabi tevkifbürosu yıllık iş cetveli hazırlama

 • Gönderen mahkeme bazında açık olan dosyaların dökümü

 • eski gıyabi tutuklama ekranı

 • Gıyabi tutuklama dosyası

 • Eski gıyabi tututklama güncelle

 

 • EK GÖZETİM SÜRESİ İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 

 • Ek gözetim süresi bilgilerinin kaydedilmesi

 • Gözaltına alınan kişilerin kaydedilmesi

 

 • TALİMAT BİLİRKİŞİ İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • Sisteme bilirkişi ekleme

 • Bilirkişi arama

 • Bilirkişi görevlendirmesi

 • Bilirkişi inceleme isteği müzekkeresi yazılması

 • Bilirkişi teslim tutanağının hazırlanması

 • Bilirkişi teslim tutanağının hazırlanması

 • Bilirkişi görevden çekilme dilekçesinin kaydedilmesi

 • Bilirkişi incelemesinden vazgeçilmesi

 • Bilirkişi grubu oluşturma

 • Bilirkişi görevlendirmesine bilirkişi eklenmesi

 

 

 • NÖBETÇİ SAVCILIK İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

Ölümlü trafik kazaları   otopsi ve şüpheli ölüm olyaları gbi daireden uzaklaşmayı gerektiren olaylara vakit geçirmeksizin el konulması ve gerekenin yapılması faaliyetlerini kapsamaktadır.

 • OTOPSİ ALT MODÜLÜ
 • Otopsi tutanağı bilgilerinin kaydedilmesi
 • Otopsi tutanağı hazırlama
 • Tabip ekleme
 • Otopsi teknisyeni ekleme
 • Fotoğrafçı ekleme
 • Tereke bilgilerinin kaydedilmesi

 

 

 

7.ÜNİTE

TEVZİ MODÜLÜ

Hazırlık dosyalarının soruşturulmak üzere savcı vaya bürolara dağıtılması işlemlerini ve savcı tarafından hazırlanan kararaların görüldüsününü yapılarak mahkemelere dağıtılması işlemlerini kapsamaktadır

Tevzi: dağıtım gönderme bölüştürme

 • Dosyayı devziye gönderme
 • Dosyanın tevzi edilmesi
 • Otomatik tevziye tabi savcıların belirlenmesi
 • İddianame görüldü işlemleri
 • Takipsizlik kararı görüldü işlemleri
 • Savcı dosyalarının başka savcıya atanması
 • 3005’e tabi soruşturma dosyasının nöbetçi mahkemeye tevzi edilmesi
 • Günlük tevzi listesi

 • Meşhud suç:İşlenirken sanığı yakalanan suç demektir . henüz işlenmiş olan suç ile işlenilemesinden hemen sonra kolluk veya suçtan zarar gören şahıs veya başkaları tarafından takip edilerek veya suçun pek az evvel işlendiğini gösteren eşya veya islerle yakalanan kimsenin işlediği suç da meşhud suçsayılır

 

 • KARAR MODÜLÜ

 

 • İdidaname bilgilerinin kaydedilmesi

 • Ek iddianame bilgilerinin kaydedilmesi

 • Takipsizlik kararı bilgilerinin kaydedilmesi

 • Ek takipsizlik kararı bilgilerinin kaydedilmesi

 • Görevsizlik kararı işlemleri

 • Yetkisizlik kararı işlemleri

 • Fezleke işlemleri

 • Fezleke: ceza kovuşturmasında araştırmayla görevli makamların düzenleoiği araştırma sonuclarını içeren rapor.

 • Dosya birleştirme işleminin yapılması

 • Dosya ayırma işlemlerinin yapılması

 • Davaname bilgilerinin kaydedilmesi

 • Ankara sistem dışı dosya karar girişi

 • Hazırlık dosyası eski karar girişi

 • Birim değiştirme

 • MUHABERE MODÜLÜ

 • Savcılık muhabere kaydı görüntüleme

 • Savcılık muhabere evrak işlemleri

 • Muhabere defteri hazırlama ekrano

 • Zimmet posta zimmet dafteri hazırlama ekranı

 • Savcılık muhabere dosya ilişkilendirme

 • BAKANLIK MUHABERE İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • Bakanlık muhabere kaydı açma: son soruşturma izni adalet bakanlığı tarafından vekilen hakim savcı ve avukatlara ait mülhakat savcılıklarından gleen fezleke veya ihbar başvuru dilekcelerinin adelet bakanlığına gönderilmek üzere kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

 • Bakanlık muhabere dosyası tevzi işlemi

 • Bakanlık muhabere kaydı görüntüleme

 • Bakanlık muhabere evrak işlemleri

 • Bakanlık muhabere birleştirme işlemi

 • EMANET İŞLEMLERİ MODÜLÜ

 

 • Savcılık zaptolunan eşya işlemleri alt modülü

 

 • Zaptolunan eşya bilgilerinin kaydedilmesi

 • kaydedilmiş emanet eşyanın başka bir dosyayala ilişkilendirilmesi

 • zaptolunan eşya makbuzunun hazırlanması

 • marka taklitli numuneleri emanete alma talep bilgilerini kaydetme

 • günlük emanet eşya kayıt listesi :kaydedilen emanet eşya bilgilerinin tarih bazında raporlama işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

 • Zaptolunan eşya makuzu silme

 

 • EMANET MEMURLUĞU KAYIT İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 • Gelen emanet kaydı

 • Bankaya para yatırılması

 • Silah teslim tesellüm tutanağının hazırlanması

 • Patlayıcı teslim tesellüm tutanağının hazırlanması

 • EMANET MEMURLUĞU GENEL İŞLEMLERİ ALT MODÜLÜ

 

 • Emanet dosya bilgilerli görüntüleme

 • Muhafaza tasfiye evrakı görüntülüme silme

 • Emanet karar talep müsadere listelerinin oluşturulması

 • Emanet liste türleri tanımlama

 • Emanet eşya yerleştirme

 • Derbest emanet dosyası açma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar