YDS verb preposition

verb – preposition

advise against doing stg: tavsiye etmemek

agree about stg; bir konuda ayrı görüşte olmak

agree with sb: biriyle aynı görüşte olmak

agree to a proposal: bir öneriyi uygun görmek

aim at a target: bir hedefe nişan almak

apologize to sb: birinden özür dllemek

apologize for stg: birşey için özür dilemek

apply to sb for stg: birine birşey için başvurmak

approve of sb / stg: birşeyi / birini onaylamak

arrive at / in : bir yere varmak

ask for sb / stg: birini /birşeyi / istemek / sormak

become of sb: birinin başına gelmek. olmak

begin with : ile başlamak

believe in sb / stg: inanmak

belong to sb / stg: ..ait olmak

borrow from sb: birinden ödünç almak

choose between: seçmek

confess to sb / stg: birşeyi itiraf etmek

deal with sb, stg: iş görmek. uğraşmak

depend on sb / stg: ..e dayanmak

differ from sb / stg: den farklı olmak

dream about / of: rüyasını görmek. hayal etmek

fall in stg: başarısız olmak

identify with sb: ile ilişkisi olmak. özdeşleşmek

insist on doing stg: bir konuda ısrarlı olmak

knock at (the door ): tıklatmak. vurmak

know of / about : bilgisi olmak, tanımak

laugh at sb / stg: gülmek

look after sb / stg: bakmak.gözkulak olmak

look at sb / stg: bakmak

look for sb / stg: aramak

object to sb / stg: itiraz etmek. karşı çıkmak

pay for sb / stg: ödemek

quarrel with sb / stg: tartışmak. ağız dalaşı yapmak

read about stg: bir konuda okumak

reason with sb: tartışarak inandırmak

refer to sb / stg: gönderme yapmak. Sözünü etmek

rely on sb / stg: güvenmek. güven duymak

reply to sb: yanıt vermek

report on stg: bir konuda rapor yazmak

resign from: istifa etmek

retire from: emekli olmak

search for sb / stg: aramak

suceed In doing stg: basarılı olmak

suffer from:.. den acı çekmek

talk to sb / about stg: biriyle bir konuda konusmak

taste of stg: birsey tadı vermek

trust in sb / stg: güvenmek.inanmak

vote for / against sb / stg: birinin birşeyin lehinde /

aleyhlnde oy kullanmak

wait for sb / stg: birini. birşeyl beklemek

İlgili Kategoriler

YDS Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.