YDS adjective preposition noun

adjective  +(  preposition ) +  noun


absent from a place: bir yerde bulunmamak

afraid of sb / stg:…den korkmak

amazed at sb / stg : birşeye / kimseye şaşırmak

angry at / about stg: birşeye kzmak

angry with sb : birisine kızmak

annoyed at / about stg: tedirgin olmak. canı sıkılmak

annoyed with sb : birinden rahatsız olmak

anxious about sb / stg: …kaygı duymak

ashamed of sb / stg: utanç duymak

aware of sb / stg: farkında olmak

bad at stg: bir konuda yeteneksiz olmak

bored by / with sb / stg: usanmak. canı sıkılmak

busy at / with stg: bir konu ile meşgul olmak

capable of stg: bir konuda yeteneği olmak

careful of / with sb / stg: dikkatli olmak

careless of (danger ): (tehlikeyi) umursamaz

certain of / about facts: ..den emin olmak

clever at doing stg: bir konuda becerikli olmak

content with stg: hoşnut olmak

contrary to: …e karşı

curious about: meraklı

different from: …den farklı

eager for stg: çok istekli

excited about / at / by : heyecanlanmak

faithful to sb / stg : sadık. saygılı

famous for stg: ile ünlü

fond of sb / stg: düşkün olmak

free of charge : ücretsiz

full of stg: dolu

good at stg: bir konuda yetenekll

greatful to sb for stg: birisine şükran borcu olmak

happy about / at / over / with :…den memnun

interested in stg: ilgi duymak

jealous of sb / stg: birini  birşeyi kıskanmak

keen on doing stg: titizlik göstermek. meraklısı olmak

kind to sb: kibar davranmak

married to sb: biriyle evli olmak

nervous of sb / stg: birşeye / kişiye sinirlemnek

obliged to sb / stg:yükümlülüğü bulunmak

pleased about / with sb.stg: hoşnut olmak

ready for sb / stg: hazır olmak

satisfied with sb / stg : tatmin olmak

separate from :- den ayırmak

 

İlgili Kategoriler

YDS Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.