YDS verb object preposition

verb-object-preposition

accuse sb / of stg: birini birşeyle suçlamak

adapt stg to stg: uyarlamak

admire sb for stg: hayran olmak

advise sb about stg: birine birseyi tavsiye etmek

appoint sb as / to a post: birini bir göreve atamak

add stg to : eklemek

arrange stg for sb: birşeyi birisi için ayarlamak

associate sb / stg with: ile bağdaştırmak.bağıntılamak

attach stg to stg: birleştirmek. iliştirmek

betray a secret to sb: birine bir sır vermek

blame sb / for stg: suçlamak

charge sb with: ile suçlamak                                                                                                                             claim stg from sb: hak sahiplik iddia etmek

combine stg with stg: birleştirmek. İlintilemek

compare stg / sb with : karşılaştırmak

compensate sb for stg: zararı karşılamak. ödünlemek

congratulate sb on stg: kutlamak

connect sb with stg:bağlamak. ilişkisini kurmak

convert sb to stg: değiştirmek. çevlrmek.dönüştürmek

defend sb from stg:.. e karşi korumak

describe stg to sb: betimlemek. birine tarif etmek

discuss stg with sb: birisiyle bir konuyu tartışmak

excuse sb for stg: birinin suçunu bağışlamak

explain stg to sb: açıklamak

forgive sb for stg: birinin bir kusurunu bağışlamak

hide stg from sb: birinden birşey saklamak

identify stg with / as stg: özdeşleştirmek

include stg into stg: birşeyi içine almak

inform sb of / about stg: bir konuda bllgi vermek

insure sb against stg: sigortalamak

invest money in stg: bir yere yatırım yapmak / para yatırmak

lend stg to sb: ödünç vermek

neglect sb / stg for: ihmal etmek. görmezlikten gelmek

remind sb of sb / stg: bir kimse ya da şeyi ammsatmak

repeat stg to sb:yinelemek

reserve stg for sb: birine saklamak. ayırmak

return stg to sb: birşeyi geri vermek

rob sb of stg: birinin bir şeyini çalmak

share stg with sb: birisiyle paylaşmak

steal stg from sb: birinden birşey çalmak

stop sb from doing stg: binnin birşey yapmasını engellemek

tell sb about stg: birine birşeyden söz etmek

translate stg from / into: bir dilden / dile çevirmek

turn stg Into stg else; bişeyi başka birşeye dönüştürmek

İlgili Kategoriler

YDS Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.