YDS Son on sınavın phrasal verbs listesi

 

 

THE LIST OF PHRASAL VERBS IN THE LAST 10 YDS EXAMS

Take off Havalanmak, elbise vb. çıkarmak
Hand down Devretmek, kuşaktan kuşağa aktarmak
Throw up Kusmak, hızlıca inşa etmek
Keep off Uzak durmak, uzak tutmak,yaklaşmamak
Root out Kökünden sökmek, araştırarak bulmak
Take out Dışarı atmak, yok etmek
Put aside Bir kenara koymak, biriktirmek
Bring down Vurup indirmek, görevden indirmek
Figure out Hesaplamak, çözmek, anlamak
Count upon Bel bağlamak, güvenmek
Cut down on Azaltmak,kesmek
Go in for -e meraklı olmak
Turn back on Sırtını çevirmek
Fall behind with -de gecikmekl
Make up for Telafi etmek
Make up with İle arayı düzeltmek
Leave off Durdurmak, bırakmak
Get through -nin içinden geçmek
Hand in Teslim etmek
Take over Devralmak,teslim almak
Call off İptal etmek,durdurmak
Bring about -e neden olmak
Put out Söndürmek
Turn over Teslim etmek,çevirmek
Take over Devralmak
Throw away Uzaklaştırmak, fırlatmak
Look up to -e hayran olmak, -e saygı duymak
Run out of Bitmek tükenmek
Do away with Yürürlükten kaldırmak
Come up with Üretmek bulmak
Make out Anlamak,ortaya çıkarmak
Give in Boyu eğmek, teslim almak
Act out Dışa vurmak, eyleme dökmek
Figt off Püskürtmek. … ile savaşmak
End up -ile sonuçlanmak
Get through İçinden / arasından geçmek
Take after -e benzemek, – e çekmek
Call for Talep etmek
Back up Desteklemek, yedeklemek
Carry on Devam etmek, sürdürmek
Make up for Telafi etmek
Make up with -ile arayı düzeltmek
Get back Geri dönmek
Send out Göndermek, dağıtmak
Clear out Toplayıp atmak, sıvışmak
Go off Yaymak, patlatmak
Deal with -ile başa çıkmak
Step down İstifa etmek
Pass out Bayılmak, kendinden geçmek
Sign off Bitirmek
Take off Havalanmak, çıkışa geçmek
Come into -e girmek
Bring up Büyütmek, değinmek
Set  out Yola çıkmak
Run up -i arttırmak
Confess to -e itiraf etmek
Search for -i araştırmak
Put back Eski yerine koymak
Look out – e dikkat çekmek
Cope with -ile başa çıkmak
Hand in Vermek, teslim etmek
Go over Tekrar etmek, gözden geçirmek
Make up Oluşturmak, uydurmak
Lay down Belirlemek, tanımlamak
Break down Bozulmak
Made up of -den oluşmak
Run out Bitmek, tükenmek
Take after Benzemek, – e çekmek
Turn up Yükseltmek, sesini açmak
Lay emphasis on Vurgulamak, üzerinde durmak
Break through Yarıp geçmek
Stop short of Birdenbire durmak
Look down on Hor görmek, aşağılamak
make do with İle idare etmek
do away with Yürürlükten kaldırmak
line up Hizaya gelmek, sıralanmak
go away  uzaklaşmak, çekip gitmek
stand out Dikkat çekmek
turn down Geri çevirmek
catch on Farkına varmak
fall behind Gerisine düşmek
Give off Yaymak
Blow up Şişirmek, patlatmak
Came about Doğmak, meydana gelmek
Kick around Dövmek, aylaklık etmek
Get away Çekilmek kaçmak
Touch up Yenilemek rütuş yapmak
Cut across Kestirmeden gitmek
Show up Ortaya çıkmak, çıkagelmek

 

İlgili Kategoriler

YDS Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.