YDS çıkmış kelimeler-okunuşları ve anlamları

1 Abolish ebolış İPTAL ETMEK
2 Abolition ebolışın KALDIRMAK
3 Absorb ıbsorb 1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK
4 Abuse ebyus KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME
5 Academic ekıdemik AKADEMİK
6 Accelerator ekselıreytır GAZ PEDALI
7 Accent eksınt ŞİVE, AKSAN
8 Access ekses 1)GİRİŞ 2)YOL
9 Accessible eksesıbıl 1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR
10 Accounting ekaunting MUHASEBE
11 Accumulate ekyumyuleyt TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK
12 Accused ekyuzıd 1)SANIK 2)SUÇLAMAK
13 Accustom ekastım ALIŞTIRMAK
14 Accustomed ekastımd ALIŞIK,ALIŞKIN
15 Achieve eρiv ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK
16 Achievement eρivmınt BAŞARI
17 Acid esid ASİT
18 Acknowledge eknolıρ DOĞRULAMAK
19 Acquire ikwaır EDİNMEK
20 Acquisition ekwızışın EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA
21 Addict edikt TİRYAKİ,MÜPTELA
22 Admiral edmirıl AMİRAL
23 Admission edmişın 1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ
24 Adopt edopt 1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK
25 Adverse edvörs ZIT,KARŞI
26 Airport eyirport HAVA ALANI
27 Album elbım ALBÜM
28 Alcohol elkıhol ALKOL
29 Allocate elıkeyt TAHSİS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK
30 Allocations elıkeyşın TAHSİSAT
31 Allowance elauıns DÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK
32 Ally elay ANLAŞMA,BİRLEŞME
33 Alphabet elfıbit ALFABE
34 Alter oltır DEĞİŞTİRMEK
35 Alternative oltörnıtiv ALTERNATİF, SEÇENEK
36 Amateur emıtör AMATÖR
37 Ambulance embyulıns AMBULANS
38 Amend emend DÜZELME, AYARLAMA
39 Ample empıl GENİŞ, BOL
40 Anchor enkır 1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi)
41 Angel eyncıl MELEK
42 Anger engır KIZMAK
43 Angle engıl AÇI, KÖŞE
44 Anticipate entisipeyt 1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK
45 Antique entik ANTİKA
46 Anxiously enkşıslıy ENDİŞELİ OLMAK
47 Apartment epartmınt APARTMAN DAİRESİ
48 Apparently eparıntliy BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK
49 Article Of Association artıkıl ıv ısosieyşın ANA SÖZLEŞME
50 Aspect espekt GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM
51 Asset eset VARLIK
52 Association esuşeytın CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN
53 Assurance eşurıns GÜVEN,İNANÇ,SÖZ
54 Assure eşuır TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK
55 Assured eşurıd 1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN
56 Attachment etaρmınt İLAVE, EK
57 Attendant ıtendınt 1) HİZMETÇİ, HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE
58 Auction okşın MÜZAYEDE, MEZAT
59 Audience odyıns İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)
60 Augment ogment İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK
61 Augmentation ogmentetişın ZAM, EKLEME
62 Author othır YAZAR
63 Authority othoriti OTORİTE
64 Award iwood MÜKAFAT
65 Awkward okvırd 1)ACEMİ,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇ
66 Babysitter beybisitır ÇOCUK BAKICISI
67 Bachelor beρılır 1)BEKAR 2)ÜNİVERSİTENİN İLK DERECESİ
68 Backbone bekbon 1)OMURGA 2)TEMEL TAŞI, EN ÖNEMLİ BÖLÜM
69 Bale beyl BALYA (Halı,Tütün vs.)
70 Banal bınaal BANAL,ADİ
71 Bandage bendıρ BANDAJ,YARA BANDI
72 Baneful beynful KÖTÜ, KÖTÜ ŞEY (A Baneful ınfluence=Kötü etki)
73 Banish beniş 1)SÜRGÜNE YOLLAMA 2)DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇME
74 Barbarous barbırıs BARBAR, VAHŞİ
75 Barber baabır BERBER
76 Basin beysın 1) LEĞEN 2) LEĞEN DOLUSU 3) HAVZA
77 Bastardize bestırdayz 1)DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK 2)KONUNUN ANLAMINI DEĞİŞTİRMEK
78 Battery betıri PİL
79 Bawl bavıl BAĞIRMAK VEYA AĞLAMAK (Seslice)
80 Beforehand bifor hend ÖNCEDEN
81 Bias bays ÖN YARGI,EĞİLİM
82 Birthday börthdey DOĞUMGÜNÜ
83 Bladder bledır 1) MESANE, KESE, SİDİK TORBASI 2)İÇ LASTİK
84 Blade bleyd USTURA, BIÇAK
85 Blister blistır KABARCIK
86 Blockade blokeyd ABLUKAYA ALMA
87 Blouse blauz BLUZ
88 Bodyguard badigard KORUMA GÖREVLİSİ, GORİL
89 Boiler boylır KAZAN
90 Bolt bolt 1)CIVATA2)SÜRGÜ(kapı) 3)ANİ KAÇIŞ(korkuyla) 4)SOMUN
91 Bonnet bonıt 1)ÇOCUK BAŞLIĞI 2)ARABANIN KAPUTU
92 Bony boni ÇOK ZAYIF
93 Booklet buklıt BROŞÜR
94 Boom buum 1)PATLAMAK 2)ÇOK HIZLI GENİŞLEMEK
95 Boot buut 1)AYAKKABI,BOT 2)BAGAJ
96 Boring boring SIKICI (I’m bored=Sıkıldım,I’m boring=Sıkıcıyım)
97 Bother bodır CAN SIKMAK,ÜZMEK
98 Bounce bauns 1)YANSITMAK 2)ZIPLATMAK (Top vs.)
99 Bound baund BAĞLI, SINIRLI,ATLAMAK
100 Boundary baundri SINIR
101 Brake breyk FRENLEMEK, FREN
102 Branch branρ 1)DAL 2)ŞUBE,KOL
103 Brand brend 1)MARKA 2)LEKELEMEK,KÖTÜ ÜN
104 Brand-New brend niyu YENİ MODEL,YEPYENİ
105 Break Down brek davn 1)ÇÖKÜŞ 2)AYIRMA,SINIFLAMA,DETAYLANDIRMA
106 Break-Out brek aut 1)ANİDEN BAŞLAMA,PATLAK VERME(SAVAŞ)2)KAÇMAK(HAPİS)
107 Breast brest GÖĞÜS
108 Bribe brayb RÜŞVET
109 Bride brayd GELİN
110 Briefcase brifkeys İŞ ÇANTASI
111 Brilliant brilyınt PARLAK,AKILLI
112 Brochure brıuşır BROŞÜR
113 Broken brıukın KIRIK
114 Broker brıukır KOMİSYONCU,SİMSAR
115 Brooch broş BROŞ, İĞNE
116 Brother-In-Law bradır in lo KAYINBIRADER
117 Brow brau ALIN
118 Bucket bakıt KOVA
119 Bull bul BOĞA
120 Bullet bulıt MERMİ
121 Bureau büuro BÜRO
122 Bureaucracy bürakresi BÜROKRASİ
123 By The Way bay dı vey BUNUN YANINDA, AKLIMA GELMİŞKEN
124 Cabbage kebic LAHANA
125 Cabin kebin KABİN
126 Cabinet kebınıt KABİNE
127 Calf kaıf 1)FİL veya BALİNA YAVRUSU, BUZAĞI 2)BALDIR
128 Camel keml DEVE
129 Canary kıneri 1) KANARYA KUŞU 2)KANARYA SARISI
130 Cancellation kensıleyşın İPTAL
131 Cannon kenın TOP (silah)
132 Capable keypıbıl MUKTEDİR
133 Carbon-Paper karbın peypır KARBON KAĞIDI
134 Carefree keyfri ÖNEMSEMEYEN
135 Careful keyrfıl DİKKATLİ
136 Careless keyrlıs DİKKATSİZ
137 Cargo kargo KARGO
138 Carrier keriyır TAŞIYICI
139 Carrot kerıt HAVUÇ
140 Carryover keriovır DEVİR
141 Cartridge kartrıρ KARTUŞ,ŞARJÖR
142 Cash-Register keş-recıstır YAZAR KASA
143 Casual keşuıl 1)PLANLANMIYAN (casual meeting) 2)NORMAL, SADE
144 Caterpillar ketırpilır TIRTIL
145 Cauliflower koliflavır KARNIBAHAR
146 Caution koşın UYARI
147 Cave keyv MAĞARA
148 Cease siis DURDURMAK
149 Cease-Fire siis-fayır ATEŞ-KES
150 Celebration selibreyşın KUTLAMA
151 Cement sıment ÇİMENTO
152 Central sentrıl MERKEZİ
153 Centre sentır ORTA, MERKEZ
154 Cereal siyriyıl TAHIL, MISIR
155 Chamber ρembır ODA (Chamber of commerce = Ticaret odası vb.)
156 Champagne şempeyn ŞAMPANYA
157 Channel ρenıl KANAL (TV, radyo gibi.)
158 Chapter ρeptır BÖLÜM, KONU
159 Charity ρerıti HAYIR SEVERLİK,YARDIM SEVERLİK
160 Charlatan carlıtın ŞARLATAN
161 Chart ρart TABLO,ÇİZELGE
162 Charter ρartır 1)PATENT,BERAT,DEVLET ONAYLI 2)KİRALIK UÇAK,GEMİ vb.
163 Chase ρeys KOVALAMAK
164 Chat ρet ÇENE ÇALMAK,SOHBET
165 Cheek ρiik 1)YANAK 2)POPO
166 Cheeky ρiki YÜZSÜZ,KABA,KİBAR OLMAYAN
167 Cheerful ρiirful NEŞELİ,ŞEN,MUTLU
168 Chef şef AHÇI,ŞEF (Yalnız yiyecek konusunda )
169 Cheque ρek ÇEK
170 Chest ρest 1)GÖĞÜS 2)SANDIK
171 Chest Of Drawers ρest of drewır ÇEKMECELİ DOLAP, KONSÜL
172 Chestnut ρesnat KESTANE
173 Chilli ciliy ÇOK ACI
174 Chilly ρiliy RAHATSIZ EDİCİ SOĞUK
175 Chimney ρimni BACA
176 China ρaynı 1) ÇİN 2) ÇİNİ ,porselen v.b
177 Chip ρip UFAK PARÇA
178 Chocolate ρaklıt ÇİKULATA
179 Choice ρoyıs SEÇİM, İSTEK, TERCİH
180 Choke ρok 1)BOĞMA,TIKAMA (BOĞARAK ÖLDÜRMEK) 2)JİKLE
181 Chop cop 1)KESMEK,YARMAK 2)PİRZOLA
182 Chuckle ρakıl KIKIRDAMA
183 Cigar sigaar PURO
184 Circuit sörkıt DEVRE(Close cırcuıt TV,Short-cırcuıt=Kısa devre vb)
185 Claimant klemınt MAHKEMEDEN HAK TALEP EDEN,DAVACI
186 Clap klep ALKIŞLAMAK
187 Clay kıley KİL
188 Client klaynt MÜŞTERİ,MÜVEKKİL
189 Climate klaymıt IKLIM
190 Clinic klınik KLİNİK
191 Clip klip KIRPMAK,KESMEK,KLİPS (Kağıt,saρ vb.)
192 Cloth kloth BEZ ( a piece of cloth )
193 Clown klaun PALYAÇO
194 Clue klu İPUCU
195 Clutch klaρ 1) DEBRİJAJ 2) KAVRAMA
196 Co ko BERABER (Co-operate,Co-education)
197 Co-Operate koopereyt BİRLİKTE ÇALIŞMAK
198 Coast kost KIYI, SAHİL
199 Cock kak 1)HOROZ,ERKEK KUŞ 2)ERKEKLİK ORGANI
200 Cocoa koko KAKAO
201 Code kod KOD
202 Collapse kıleps 1)ÇÖKMEK 2)KATLAMAK
203 Colleague koliig MESLEKTAŞ
204 Collective Agreement kollektiv egrimınt TOPLU SÖZLEŞME
205 Colonel körlnıl ALBAY
206 Column kolım SÜTUN
207 Coma komı KOMA, KOMA HALİ
208 Come Across kam ekros TESADÜFEN KARŞILAŞMAK VEYA BULMAK
209 Comet kamit KUYRUKLU YILDIZ
210 Commemorate kımemoreyt ANMAK (Kötü, üzücü bir olayı)
211 Commission kamişın 1)ATAMAK,GÖREVLENDİRMEK 2)KOMİSYON (kurul,ücret)
212 Commit kımit SUÇ İŞLEMEK (To commit murder)
213 Commitment komitmınt 1)TAAHHÜT 2)SORUMLULUK
214 Communicate kımyunikeyt İLETİŞİM
215 Commute kımyut EVDEN İŞE HERGÜN UZUN YOL GİDİP GELMEK
216 Compensate kompınseyt TELAFİ ETMEK,KARŞILAMAK
217 Compensation kompınseyşın TELAFİ,TAZMİNAT
218 Complicated komplıkeytıd KARIŞIK,KOMPLİKE
219 Components kımponınt UNSUR, PARÇA, BİLEŞİMDE BULUNAN
220 Compose kımpoz YAPIM (Şiir,şarkı,sanat eseri)
221 Composition kompızişın KOMPOZİSYON, BİRLEŞİK
222 Compromise komprımayz UZLAŞMA
223 Computer kompitür KOMPÜTÜR,BİLGİSAYAR
224 Concentrate konsıntreyt KONSANTRE,YOĞUN
225 Concept konsept GENEL FİKİR,DÜŞÜNCE,ANLAYIŞ-I have no conception why
226 Concern konsöön İLGİ,ÜZÜNTÜ,ENDİŞE
227 Conclusion kınkıluşın KARAR,SONUÇ
228 Condemn kındem 1)CEZALANDIRMAK 2)MAHKUM ETMEK(veya zorunlu kılmak)
229 Conduct kondakt DAVRANIŞ, TAVIR,YOL GÖSTERMEK
230 Cone kon 1)KONİ 2)KÜLAH (Dondurma)
231 Conference konfırıns KONFERANS
232 Confine kınfayn KUŞATMAK,HAPSETMEK,SINIRLAMAK
233 Conflict konflıkt ÇATIŞMA,ÇELİŞKİ
234 Consent kınsent KABUL ETME,ONAYLAMA
235 Consequently konsikvıntly BUNDAN DOLAYI,SONUÇ OLARAK,SONUNDA
236 Consign kınsayn 1)SATIŞ İÇİN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk
237 Consistent kansıstınt TUTARLI, UYUMLU (kişi, yazı vb)
238 Constitute konstituut OLUŞMAK,KURMAK
239 Constitution konstituşın ANAYASA
240 Construct kınstrak İNŞA ETMEK,YAPMAK
241 Consume kınsyuum TÜKETMEK
242 Consumption kınsomşın TÜKETİM
243 Contact kontekt TEMAS, DOKUNMA
244 Contest kontest YARIŞMA
245 Continent kontınınt KITA
246 Contract kontrekt KONTRAT,ANLAŞMA
247 Contribute kıntrıbiyut KATKIDA BULUNMAK
248 Convict konvıkt MAHKUM,SUÇLU
249 Convince kınvins İKNA ETMEK
250 Cope kop BAŞA ÇIKMAK,AYAK UYDURMAK
251 Cordon kordın 1)POLİS 2)ASKER KORDONU
252 Cork kook MANTAR ,(Cork-screw :mantar açacağı)
253 Corpse korps CESET
254 Correspondent korıspondınt 1)MEKTUPLAŞAN,MEKTUBA CEVAP VEREN 2)MUHABİR
255 Corridor koridoor KORİDOR
256 Corruption kırapşın RÜŞVETÇİLİK,YOLSUZLUK
257 Cosmetic kozmetik KOZMETİK
258 Costume kostiyum KOSTÜM
259 Coupe kupe SPOR ARABA
260 Coupon kuupon KUPON
261 Cracker krekır KRAKER
262 Cramp kremp KRAMP
263 Crane kreyn VİNÇ İLE KALDIRMAK, VİNÇ
264 Credit kredit KREDİ
265 Crisis kraysız KRİZ
266 Crisp krisp CİBS,KIZARMIŞ KURU PATATES
267 Crisp krisp 1)İNCE 2)KAŞ
268 Critical kritikıl KRİTİK
269 Crocodile krokıdayl AFRİKA TİMSAHI
270 Crossword krosvörd ÇAPRAZ BULMACA
271 Crow kro 1)KARGA 2)HOROZ ÖTÜŞÜ
272 Crucial kuruşıl EN ÖNEMLİ AN (Karar iρin vb.)
273 Crude crud PETROL  ( Crude oil=Ham petrol)
274 Curry köri HAFİF ACILI
275 Cushion kuşın YASTIK
276 Cylinder siylındır SİLİNDİR
277 Daisy deyzi PAPATYA
278 Damage demıρ ZARAR, ZARAR VERMEK
279 Darling daling SEVGİLİ
280 Date deyt 1)HURMA 2)RANDEVU
281 Deadline dedlayn MÜHLET,SON TESLİM TARİHİ
282 Deadlock dedlok 1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ
283 Deaf def SAĞIR
284 Debatable dibeytıbıl TARTIŞABİLİNİR
285 Debate dibeyt TARTIŞMA
286 Debt det BORÇ
287 Decay dikey ÇÜRÜMEK,BOZULMAK
288 Decent disınt DOĞRU,HAKLI,İYİ
289 Decline diklayn AZALTMAK,GERİLEMEK,DÜŞMEK
290 Decrease dikriis AZALMAK
291 Default difolt İFA ETMEME,HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)
292 Defer diför GECİKTİRME, ERTELEME
293 Deficit defisit AÇIK (budget deficit=bütçe açığı)
294 Definition defineyşın TANIMLAMA
295 Deliberately dilibirıtli KASTEN
296 Demoralize dimorılayz CESARETİNİ KIRMAK, MORAL BOZMAK
297 Dependent dıpendınt BAĞIMLI (In dependent:bağımsız)
298 Deputation deputeyşın VEKİLLİK
299 Deputy depyuti VEKİL
300 Desperate despırit UMUTSUZ, ÇOK CİDDİ
301 Despite dıspayt RAĞMEN
302 Destination destıneyşın VARIŞ NOKTASI
303 Detach ditaρ AYIRMAK
304 Detective dıdektiv DEDEKTİF
305 Dew düu KIRAĞI (nem)
306 Diagram dayıgrım ŞEMA, DİYAGRAM
307 Diameter dayametır ÇAP
308 Dice days ZARLAR ( Tavla )
309 Diet dayt REJİM, DİYET
310 Digest daycest 1)HAZM ETMEK2)OLAYI KAVRAMAK 3)ÖZET,ANA FELSEFE,KURA
311 Dim dim KISIK, SÖNÜK
312 Dip dıp DALDIRMAK
313 Directory direktiri REHBER (telefon vb.)
314 Disaster dızastır FELAKET, AFET
315 Disclose diskloz AÇIĞA, MEYDANA ÇIKARMAK, BİLİNMESİNİ SAĞLAMAK
316 Disco disko DİSKO
317 Disgust dısgast TİKSİNTİ
318 Dismay dismey 1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ
319 Dismay dismey KORKU, DEHŞET
320 Dispatch dispeρ SEVK ETMEK, YOLLAMAK
321 Displace displeys YERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)
322 Distinction dıstingşın KÜÇÜK FARKLILIK
323 Dive dayv DALIŞ
324 Diver dayvır DALGIÇ
325 Divorce dıvöös BOŞANMAK
326 Dominate domineyt HAKİM OLMA
327 Donate doneyt BAĞIŞ YAPMAK
328 Donation doneyşın BAĞIŞ
329 Donor donır BAĞIŞ YAPAN,İYİLİK SEVER (organ, okul bağışı vb.)
330 Doom duum KÖTÜ KADER,KÖR TALİH
331 Doomsday duumsdey AHİRET GÜNÜ
332 Dose dos BİR SEFERDE ALINAN İLAÇ MİKTARI
333 Down Payment davn peymınt PEŞİN (Ödeme)
334 Doze doz UYUKLAMAK, HAFİF UYKU
335 Dozen dozen DÜZİNE
336 Draft draaft 1)SURET, MÜSVEDDE 2)BANKA ÇEKİ, ÖDEME EMRİ
337 Drag dreg SÜRÜKLEMEK
338 Dragon dregın EJDERHA
339 Drain dreyn LAĞIM, SU YOLU
340 Drama draam DRAM
341 Draught draaft HAVA AKIMI, CERYAN
342 Draughts draafts DAMA OYUNU
343 Drawer drovır ÇEKMECE, GÖZ
344 Drawn droovn BOĞULMAK
345 Drug drag UYUŞTURUCU MADDE,İLAÇ
346 Drum dram 1)DAVUL 2)MAKARA 3)VARİL, BİDON
347 Duck dak 1)ÖRDEK 2)BAŞINI EĞMEK
348 Duckling dakling KÜÇÜK ÖRDEK
349 Duel duyıl DÜELLO
350 Dustbin dastbın ÇÖP TENEKESİ
351 Dye day BOYA, BOYAMAK (Saç,kağıt vb.)
352 Dynamite daynımeyt DİNAMİT
353 Dynamo daynımu DİNAMO
354 Dynasty dınısti HANEDANLIK
355 Eagle igıl KARTAL
356 Earthquake örthkweik DEPREM
357 Eel iil YILAN BALIĞI
358 Elapse ileps ZAMANIN GEÇMESİ (3 days have elapsed)
359 Embark imbark 1)GEMİ YADA UÇAKLA GİTMEK 2)BİRŞEY YAPMAYA BAŞLAMAK
360 Embarrassment imbarısmınt 1)SIKINTI 2)UTANMAK
361 Embrace imbreys SARILMAK
362 Emotion imoşın KUVVETLİ DUYGU
363 Emphasis emfisıs ÖNEMLİ,ŞİDDETLİ VURGU
364 Emphasize emfısays ÜZERİNDE DURMAK
365 Emphatic imfetic KESİNLİKLE,MUTLAK,KESİN(Emphatic victory=Kesin Zafer
366 Empire empayır İMPARATORLUK
367 Enormous inormiyus KOCAMAN, İRİ
368 Entitle intaytıl YETKİ VERMEK, HAK VERMEK
369 Epitaph epitaf MEZAR TAŞI YAZISI
370 Equalize ilkvılayz EŞİTLEMEK
371 Equip ikvip DONATMAK
372 Equipment ikvıpmınt TESİSAT,DONANIM
373 Escort eskort KONVOY,REFAKAT
374 Estate ısteyt 1) STEYŞIN ARABA 2) MAL, MÜLK, ARSA
375 Evacuate ıveküueit 1)BOŞALTMA,TAHLİYE ETMEK 2)TEHLİKEDEN UZAKLAŞTIRMAK
376 Evidence evidıns DELİL
377 Evolution ivulişın EVRİM
378 Ex eks SABIK, ESKİ (ex-wife, ex-president, ex-gırl friend)
379 Exceed iksid AŞIRI
380 Exclaim ikskleym BAĞIRMAK
381 Exclusive iksklusiiv UMUMA AÇIK OLMAYAN, BAŞKALARIYLA PAYLAŞILMAYAN
382 Execute eksikiyut YAPMAK, YERİNE GETİRMEK, İNFAZ ETMEK, İDAM ETMEK
383 Exhaust igzoost 1)YORULMA,BİTME 2)EGZOS
384 Exhibit igzıbit TEŞHİR ETMEK, GÖSTERMEK
385 Exhibition ekzıbişın SERGİ
386 Expand ıkspend 1)BÜYÜMEK,GENİŞLEMEK2)DAHA SAMİMİ VE KONUŞKAN OLMAK
387 Expansion ıkspanşın 1) GENİŞLEME, BÜYÜME 2) GENİŞLEYEN KISIM, EK
388 Experiment ıksperımınt DENEY
389 Expire ikspayır SÜRENİN DOLMASI
390 Explosive iksplıusiv PATLAYICI MADDE
391 Export eksport İHRAÇ MALI, İHRACAT
392 Extinguish ikstingwişh IŞIĞI VEYA ATEŞİ SÖNDÜRMEK
393 Extreme ikstriim SON DERECE, AŞIRI
394 Eyebrow aybrau KAŞ
395 Eyelash ayleş KİRPİK
396 Eyelid aylid GÖZ KAPAĞI
397 Fable feybıl MASAL, EFSANE
398 Fabulous febulıs HARİKA, İNANILMAZ
399 Fact fek GERÇEK
400 Fake feyk TAKLİT, SAHTE
401 Fame feym ŞÖHRET, ÜN
402 Fan fen 1)HAVA HAREKETİ 2)TARAFTAR
403 Fancy fensi 1)HAYAL KURMA 2)HOŞ ZEVKLİ 3)FANTAZİ
404 Feature fiiρır ÖZELLİK
405 Fed Up fedap BIKMAK (I’m fed up:Bıktım)
406 Federal fedırıl FEDERAL, FEDERE, GRUP İÇİNDE BİRLEŞMİŞ
407 Ferry feri FERİBOT, ARABA VAPURU
408 Fertile förtaıl 1)GÜBRE 2)ÜRETKEN
409 Fertilize förtılaız 1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers)
410 Festival festıvıl FESTİVAL
411 Fiance fiansey NİŞANLI
412 Fiction fikşın KURGU (roman)
413 Fig fig 1)İNCİR 2)ÇOK ÖNEMSİZ KONU
414 Fire-Brigade fayı-brigeyd İTFAİYE
415 Fiscal fiskıl DEVLETİN,PARA,VERGİ,BORÇ İLE İLİŞKİLİ (Fiscal year)
416 Fist fist YUMRUK
417 Flea flii PİRE
418 Flee flii KAÇMAK
419 Fleet fliit FİLO (gemi vb.)
420 Flipper flipır 1) YÜZME PALETİ, 2) YÜZGEÇ
421 Florist florıst ÇİÇEKÇİ, ÇİÇEK YETİŞTİREN KİMSE
422 Fluent flüınt AKICI
423 Foam fom KÖPÜK
424 Foam Rubber fom rabır SÜNGER
425 Folk folk HALK
426 Football futbool FUTBOL
427 Footprint futprint AYAK İZİ
428 Foreman formın USTABAŞI, FORMEN
429 Forever fırevır DEVAMLI OLARAK
430 Forge forρ 1)SAHTESİNİ YAPMAK 2)DEMİR METALE ŞEKİL VERMEK
431 Forger forcır ÜÇKAĞITÇI,TAKLİTÇİ
432 Formal formıl RESMİ, CİDDİ
433 Forthwith forthvit DERHAL, HEMEN
434 Foul fol PİS, KİRLİ
435 Found faund İNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK
436 Fragile freρayıl KOLAY KIRILABİR
437 Frank frenk AÇIK SÖZLÜ, SAMİMİ
438 Freight freyt HAMULE, NAVLUN
439 Fridge fric BUZDOLABI
440 Frontier frantier SINIR
441 Fry fray KIZARTMAK
442 Full Stop fulstop NOKTA
443 Fundamental fandımentıl TEMEL, ÖNEM, ÇOK GEREKLİ
444 Funeral füunırıl CENAZE
445 Furthermore fördırmor YANINDA, AYRICA, ÜSTELİK (=moreover)
446 Fuse füuz SİGORTA (elektrik vb.)
447 Fuss faas TELAŞ, TELAŞLANMAK
448 Gaol jeil HAPİSHANE
449 Gay gey 1)MUTLU, PARLAK, ÇOK RENKLİ 2)HOMO
450 Gear giır VİTES
451 Germ cörm MİKROP
452 Ghost gost HAYALET,HORTLAK
453 Gigolo jigolo JİGOLO
454 Ginger cincır ZENCEFİL, HAFİF KAHVERENGİ
455 Globe glob KÜRE, DÜNYA
456 Glue glu YAPIŞTIRICI
457 Goal gol HEDEF, GAYE, GOL
458 Gossip gosip DEDİKODU YAPMAK, DEDİKODU
459 Grapefruit greypfruut GREYFURT
460 Grateful greytıfıl MİNNETTAR
461 Gravestone grıyvıstun MEZARTAŞI
462 Graveyard greyvyard MEZARLIK, MEZAR
463 Greengrocer gıringırosır MANAV
464 Groom gruum DAMAT
465 Grumble grambıl SIZLANMAK,YAKINMAK
466 Guarantee garentii GARANTİ
467 Guided Missile   gaydıd misayl yl  GÜDÜMLÜ ROKET
468 Guitar gitaar GİTAR
469 Gulf galf KÖRFEZ
470 Guy gay ADAM
471 Habitat hebıtıt DOĞAL YUVA (hayvan, bitki vb. yaşadığı yer)
472 Hairdresser herdresır KUVAFÖR, BERBER
473 Hairdryer herdrayır SAÇ KURUTMA MAKİNASI
474 Halt halt DUR
475 Ham hem DOMUZ AYAĞINDAKİ ET
476 Hand Grenade hend grineid EL BOMBASI
477 Handicap hendikap SAKAT
478 Hang On hengon BEKLE
479 Happen hepın OLMAK
480 Head Quarters  hedkuartırs MERKEZ,KARARGAH
481 Headline hedlayn BAŞLIK (Gazetede)
482 Headphone hedfon KULAKLIK
483 Hectare hektar HEKTAR
484 Heritage heritıc MİRAS
485 Hinge hinρ 1)MENTEŞE 2)DAYANAK NOKTASI, DESTEK, ESAS
486 Hold On hold on BEKLE
487 Holy holi KUTSAL
488 Hook huuk ÇENGEL, KANCA
489 Horizontal horizantıl YATAY
490 Hose hoz HORTUM
491 Hubbub habab GÜRÜLTÜ
492 Hug hag SARILMAK,KUCAKLAMAK
493 Huge hüyρ ÇOK BÜYÜK
494 Human huiymın İNSAN, BEŞERİ
495 Hush haş SAKİNLİK,SESSİZLİK,SUS
496 Hut hat KULÜBE, BARAKA
497 Idiot idyıt APTAL
498 Ignition ignişın 1)TUTUŞMA, ATEŞLEME, ATEŞ ALMA 2)ATEŞLEME TERTİBATI
499 Ignore ignoor ÖNEMSEMEMEK
500 Illustrate ilıstreyt RESİMLE GÖSTERMEK
501 Imagination imecıneyşın TASAVVUR, HAYAL
502 Imagine imecın TASAVVUR ETMEK, HAYAL ETMEK
503 Imitate imiteyt ÖRNEK ALMAK, TAKLİT ETMEK
504 Imitation imiteyşın TAKLİT
505 Immoral imorıl AHLAKSIZ, EDEPSİZ
506 Impair impeyır BOZMAK
507 Implement ımplımınt 1)YÜRÜRLÜĞE KOYMAK 2)ALET
508 Imply implay İMA ETME
509 Impress impıres ETKİLEMEK
510 Impressive impıresiv ETKİLİ,ETKİLEYİCİ
511 Incentive insentiv TEŞVİK
512 Incidentally insidentli BUNUN YANINDA (=By the way)
513 Indefinite indefinıt BELİRSİZ
514 Indefinitely indefinitli SONSUZ, SÜRESİZ
515 Indemnify indemnifaı 1)TAZMİNAT ÖDEMEK, SÖZ VERMEK, ZARARI KARŞILAMAK
516 Indemnity indemniti TAZMİNAT
517 Index indeks İNDEX
518 Individual indivicul AYRI, BİREY, FERT, KİMSE
519 Indorse indoos ÇEKİ CIRO ETMEK,ONAYLAMAK
520 Endorsement indoosmınt TASTİK,ONAY,CIRO
521 Inevitable ınevıtıbl KAÇINILMAZ, HERHALDE OLAN
522 Infinite ınfinit SONSUZ
523 Inflammable inflemıbıl ATEŞ ALABİLİR
524 Inflate infleyt ŞİŞMEK
525 Inflation infleyşın ENFLASYON
526 Inflexible infleksıbıl EĞİLMESİ ZOR, BÜKÜLMEZ, İNATÇI
527 Initial inişıl İLK HARF, BİRİNCİ, BAŞTAKİ,PARAF
528 Initiative inişıtiv İLK HAREKET,BAŞLATMA,İNSİYATİF(Take the initiative)
529 Inject incekt ŞIRINGA YAPMAK
530 Innocent inısınt SUÇSUZ, MASUM
531 Insecure insikuır EMNİYETSİZ
532 Insolvent insolvınt MÜFLİS
533 Inspire inspayır AKLA, FİKRE GETİRME, ESİNLEME, İLHAM GELMESİ
534 Instant instınt HIZLI,DERHAL
535 Insulate insuleyt İZOLE ETMEK
536 Insult insalt HAKARET ETME, ONUR KIRMA
537 Intangible intencıbıl MANEVİ,MADDİ OLMAYAN,INTANGIBLE ASSET=MADDİ,VARLIK
538 Intense intens DERİN ÜZÜNTÜ, GÜÇLÜ DUYGU
539 Intensive intensiv YOĞUN (Labour intensive:Emek yoğun)
540 Interfere interfir 1)KARIŞMA MÜDAHELE ETME 2)PARAZİT YAPMA (tv,radyo)
541 Intestines intestinz BAĞIRSAKLAR
542 Invade inveyd İSTİLA ETMEK
543 Invoice invoys FATURA
544 Involve involv İŞE DALMAK,KARIŞMAK,GEREKTİRMEK,İÇERMEK
545 Ironically ayronikli TAM AKSİ OLMA,İNADINA(İnadına tatilde yağmur yağdı.)
546 Irritate iriteyt KIZDIRMAK, SİNİRLENDİRMEK, TAHRİŞ ETMEK (deri vb.)
547 Itch itρi KAŞINDIRMAK
548 Item aytım BİRİM
549 Jack cek 1)KRİKO 2)VALE (Oyun kağıdında) 3)TORPİL YAPTIRMAK
550 Jackal cekıl ÇAKAL
551 Jacket cekıt CEKET
552 Jaguar ceguar JAGUAR
553 Jar caar KAVANOZ
554 Jeans ciinz JİN, KOT PANTOLON (Pamuklu)
555 Jelly celi JÖLE
556 Jellyfish celifiş DENİZANASI, MEDÜS, SU MEDÜSÜ
557 Jockey cokey COKEY
558 Jubilee cubılii JÜBİLE
559 Keen kiin KESKİN (Keen on:hoşlanmak)
560 Ketchup ketρıp KETÇAP
561 Kidnap kıdnep ZORLA KAÇIRMAK (İnsan, hayvan vb.)
562 Kidney kidniy BÖBREK
563 Kin kin AİLE, AKRABA
564 Knight nayt SİLAHŞÖR, ŞOVALYE, SATRANÇTA AT
565 Knob nob TOKMAK, TUTACAK
566 Label leybl ETİKET
567 Laboratory lıborıtri LABORATUVAR
568 Ladle leydıl KEPÇE (Yemek)
569 Lamppost lembpost SOKAK LAMBASI
570 Lampshade lempşeyd ABAJUR
571 Lane leyn DAR YOL, ŞERİT (Oto yolda vb.)
572 Lash leş KAMÇI, BİRŞEYİ ANİ VE HIZLI SALLAMAK
573 Launch lonρ BİRŞEYE BAŞLAMAK, ROKET FIRLATMAK
574 Laundry-Basket londıribeskıt ÇAMAŞIR SEPETİ
575 League liıg BİRLİK, LİG
576 Leak liik AKINTI, SIZMAK
577 Lease liis BELİRLİ BİR ZAMAN İÇİN KİRALAMA
578 Lecture lekρır DERS, KONFERANS VERMEK
579 Length length UZUNLUK
580 Lettuce letıs SALATA, KIVIRCIK
581 Lever liivır KALDIRAÇ, MANİVALA
582 Liar layır YALANCI
583 Lick lik YALAMAK
584 Lid lid KAPAK
585 Lighter laytır ÇAKMAK
586 Limit limit HAT, SINIR, LİMİT
587 Liquidate likvideyt TASFİYE ETMEK, ÖLDÜRME, KURTULMAK, BAŞINDAN ATMAK
588 Literature litricır EDEBİYAT
589 Litter litır ÇÖP,DAĞINIKLIK
590 Liver livır KARACİĞER
591 Loaf lof BÜTÜN EKMEK, VAKTİ BOŞA GEÇİRMEK
592 Loan lon ÖDÜNÇ VERMEK, BORÇ VERMEK, BORÇ
593 Lobster lobstır İSTAKOZ
594 Locate lokeyt KURMAK,YERLEŞTİRMEK
595 Lonely lanliy YALNIZ, KİMSESİZ
596 Lorry lori KAMYON
597 Loyal loyıl SADIK
598 Loyalty loyıltiy SADAKAT,BAĞLILIK
599 Magazine magızin 1)SİLAH DEPOSU 2)MAGAZİN 3)ŞARJÜR (SİLAHIN)
600 Magnet magnit MIKNATIS
601 Magnificent megnıfısınt AZAMET, İHTİŞAM
602 Magnifying-Glass megnıfaing-glass BÜYÜTEÇ
603 Maid meyd KADIN HİZMETÇİ
604 Maintain meynteyn 1)BAKIM ONARIM 2)ESKİ HALİNDE KORUMA 3)DESTEKLEME
605 Major mecır 1)BÜYÜK, ÖNEMLİ 2)BİNBAŞI (ORDUDA)
606 Majority mıcorıti ÇOĞUNLUK
607 Maniac meniyak MANYAK
608 Manual menyul EL İLE YAPILAN
609 Manufacture menufekρır ÜRETMEK (Fab. vb)
610 Margin maacın MARJ, KATKI
611 Marmalade maamıleyd MARMELAT
612 Massacre mesıkır KATLİAM, KATLİAM YAPMAK
613 Massive mesiv ÇOK BÜYÜK VE AĞIR
614 Mat met HASIR, PASPAS
615 Mate meyt ARKADAŞ
616 Mathematics methemetiks MATEMATİK
617 Mattress metrıs YATAK, SEDİR
618 Mature meρur 1)OLGUN,ERGİN(Hayvan,meyve,insan)2)VADESİ GELEN(Ödem
619 Maturity meρuriti OLGUNLUK ZAMANI, VADE ZAMANI
620 Maximum mexsimum MAKSİMUM, AZAMİ
621 Meadow medo ÇAYIR, MERA
622 Mechanic mikenik 1)MAKİNİST,MAKİNA USTASI2)EL SANATLARINA AİT3)MEKANİ
623 Medical medıkıl TIBBİ
624 Merely miıli SADECE, ANCAK
625 Merge mörc BİRLEŞEREK KAYBOLMA, KONSOLİDASYON (Şirket, devlet)
626 Merit merit HAKETMEK, DEĞMEK
627 Might mayt 1)KUVVET,KUDRET 2)BELKİ (Might be:Az ihtimalli.)
628 Mike mayk MİKROFON
629 Mild mayld 1)HAFİF 2)YUMUŞAK 2)ILIK
630 Millet milıt DARI
631 Millionaire milyıner MİLYONER
632 Mince mins KIYMA (Et vb.), KIYMAK
633 Miracle mirıkıl MUCİZE
634 Miser mayzır HASİS, CİMRİ
635 Miserable mizrıbıl SEFİL
636 Misery mısiri SEFALET
637 Mislay misley NEREYE KOYDUĞUNU UNUTMAK
638 Mobile mobayl OYNAK,HAREKETLİ
639 Moisture moısρır NEM
640 Mole mol 1)KÖSTEBEK 2)VÜCUTTAKİ BEN
641 Monument monımınt ANIT, ABİDE
642 Mood muud MİZAÇ, RUH HALİ
643 Moral morıl AHLAK
644 Morale mıraal MORAL
645 Mortgage morgeyρ İPOTEK
646 Mosquito mıskiito SİVRİSİNEK
647 Moss mos YOSUN (Nemli yerlerde oluşan)
648 Motion moşın HAREKET, ÖNERME
649 Motive motiv 1)MOTİVLENMEK 2)GÜDÜ
650 Mud-Guard madgard ÇAMURLUK
651 Multiply maltıpılay ÇARPMAK, ÇOĞALMAK
652 Murmur mörmır MIRILDANMAK,UĞULTU
653 Muscle masıl PAZU, KAS
654 Museum müuzım MÜZE
655 Mushroom maşrum MANTAR
656 Muslim mazlım MÜSLÜMAN
657 Mustard mastırd HARDAL
658 Mute müut 1)SESİZ 2)DİLSİZ
659 Mutter matır MIRILDANMAK, KISIK SESLE SÖYLENMEK
660 Mutual müuρul MÜŞTEREK,İKİ TARAFLI (mutual friend=ortak arkadaş)
661 Napkin nepkin PEÇETE
662 Narrate nıreyt ANLATMAK, SÖYLEMEK
663 Nasty nasti PİS, KÖTÜ KOKULU, HOŞ OLMAYAN
664 Naughty noti YARAMAZ (naughty child = yaramaz ρocuk)
665 Needless nidless LÜZUMSUZ
666 Negotiate nigoşıeyt GÖRÜŞMEK,MÜZAKERE
667 Network netwörk ŞEBEKE,ÇALIŞMA AĞI
668 Nickname nikneym TAKILMIŞ AD, LAKAP
669 Nightmare naytmeyr KABUS
670 Nominate nomineyd 1)ADAY GÖSTERMEK(Başkan v.b) 2)ATAMAK,GÖREVLENDİRME
671 Nonsense nonsıs SAÇMA
672 Notorious nutoriyus KÖTÜ ÜNLÜ, KÖTÜ ÜN
673 Novel novıl ROMAN
674 Nude nüud ÇIPLAK
675 Nylon naylon NAYLON
676 Oar or KÜREK
677 Oasis oesis VAHA
678 Oblige ıblayc 1)ZORUNLU KILMAK 2)MİNETTAR KILMAK3)YAPMAK,SAĞLAMAK
679 Occur ıkör OLMAK
680 Odd od TUHAF,ACAİP
681 Okay (Ok) okey PEKİ, TAMAM
682 Old-Fashioned  old feyşınd ESKİ MODA
683 Omelette omlıt OMLET
684 Omit ımit ATLAMAK, HARİÇ BIRAKMAK
685 Onion anyın SOĞAN
686 Option opşın SEÇME, SEÇENEK, OPSİYON
687 Oral orıl SÖZLÜ
688 Orbit orbit YÖRÜNGE
689 Orchard orρıd BOSTAN
690 Original arıcınıl ORJİNAL, İLK, YENİ
691 Oval ovıl OVAL
692 Overdo ovırdu FAZLA PİŞİRMEK, FAZLA YAPMAK
693 Overdue overduu VADESİ GEÇMİŞ
694 Overtake ovırteyk GEÇMEK, SOLLAMAK
695 Overtime ovırtaym FAZLA MESAİ
696 Overwork ovırvörk FAZLA ÇALIŞMAK, AŞIRI ÇALIŞMAK
697 Owl aul BAYKUŞ
698 Oxygen oksıcın OKSİJEN
699 Oyster oistır İSTİRİDYE
700 Packed pekt KALABALIK, BİR SÜRÜ İNSAN
701 Palm paam 1)AVUÇ 2)PALMİYE AĞACI
702 Panel penıl PANEL
703 Pants pents 1)DON 2)PANTOLON (AmE)
704 Parachute perışut PARAŞÜT
705 Parade pıreyd RESMİ GEÇİT
706 Participate partısipeyt BAŞKALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMA, OYNAMA, KATILMA
707 Passive pesiv PASİF, EYLEMSİZ
708 Pasta pesti MAKARNA (Hamurdan yapılan şeyler)
709 Paste peyst BEYAZ TUTKAL, MACUN, HAMUR
710 Pastime pastaym HOŞ İYİ ZAMAN
711 Path peth PATİKA, KÜÇÜK YOL
712 Patrol petrol DEVRİYE
713 Patron petrın 1)DESTEKLEYİCİ KİŞİ 2)DEVAMLI MÜŞTERİ
714 Pause poz MOLA, ARA
715 Paw poo HAYVAN PENÇESİ
716 Pea pii BEZELYE
717 Peach piiρ ŞEFTALİ
718 Peak pik ZİRVE, TEPE
719 Peanut pinat YER FISTIĞI
720 Pearl pörl İNCİ
721 Peasant peznt ÇİFTÇİ, KÖYLÜ KESİM
722 Pedal pedıl PEDAL
723 Pedestrian pidestriın YAYA GİDEN
724 Peel piil KABUK SOYMAK (Meyve)
725 Penknife pen nayf ÇAKI
726 Pension penşın EMEKLİ MAAŞI
727 Perfume pörfyüüm PARFÜM
728 Peril peril BÜYÜK TEHLİKE
729 Period periid 1)ÇAĞ, DEVİR, PERİOD 2)ADET (hali)
730 Permanent pörmınınt DEVAMLI,SÜREKLİ
731 Persist pesist DEVAM ETMEK
732 Pessimist pesimist KÖTÜMSER
733 Petrol Station petrıl steyşın BENZİNCİ
734 Philosophy fılosıfi FİZOLOFİ
735 Physical fizıkıl FİZİKSEL
736 Picket pıkıt GREV GÖZCÜSÜ, FABRİKA ÖNÜNDE BEKLEME
737 Pickle pıkıl TURŞU
738 Pillow pilow YASTIK
739 Pillowcase pilokeys YASTIK KILIFI
740 Pinch pinρ ÇİMDİKLEMEK, SIKIŞTIRMAK (Kapıya vb.)
741 Pincers pinρırs 1)KERPETEN 2)KISKAÇ (Yengecin v.b.)
742 Pioneer paynır ÖNCÜ
743 Pistol pıstıl TABANCA
744 Pity piti ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
745 Plastic plestik PLASTİK
746 Platform pletform 1)PLATFORM, YÜKSEKÇE YER, KÜRSÜ 2)PERON
747 Playground pleygraund OYUN SAHASI
748 Plum plam 1)ERİK 2)BONBON SEKERİ
749 Plumber plamır MUSLUK TAMİRCİSİ
750 Pole pol 1)KUTUP 2)DİREK, KAZIK
751 Porcelain poselın PORSELEN
752 Porter pootır 1)HAMMAL 2)KAPICI
753 Postage postıρ POSTA ÜCRETİ
754 Poverty povitı FAKİRLİK
755 Power Of Attorney pavır ıv atörn VEKALETNAME
756 Power-House pauwırhaus 1)ELEKTRİK SANTRALI 2)OLAĞANÜSTÜ ENERJİYE SAHİP ŞEY
757 Precious presis KIYMETLİ, ÇOK SEVİLEN
758 Precisely prısayzlı KESİNLİKLE, TAM MANASIYLA
759 Prescription priskrıpşın REÇETE
760 Preserve prizörv KORUMAK,KONSERVE YAPMAK
761 Primarily pramırili ANA OLARAK
762 Primary praymeri 1)ÖNCELERİ,ESKİDEN 2)ANA,BAŞ-Primary cause 3)İLK OKU
763 Primitive primitiv 1)İLKEL 2)BASİT, MODASI GEÇMİŞ
764 Priority payoriti ÖNCELİK
765 Privilege privılıρ İMTİYAZ
766 Process proses İŞLEM
767 Prohibit prıhibit YASAKLAMAK
768 Promote prımot 1)İLERLEME,TERFİ ETME 2)TANITIM(Ürün vb.Satış iρin)
769 Promotion primoşın TERFİ
770 Propeller prıpelır 1)İLERİYE YÜRÜTEN ŞEY 2)VAPUR VEYA UÇAK PERVANESİ
771 Proportion propoşın ORANTI
772 Prosecute prasıkyut TAKİP ETMEK, KAVUŞTURMAK, DAVA AÇMAK, SUÇLAMAK
773 Prostitution prostıtuşın FUHUŞ
774 Proverb provörb ATA SÖZÜ
775 Provocation prıvıkeyşın KIŞKIRTMA
776 Provoke prıvok KIŞKIRTMAK, KIZDIRMAYA NEDEN OLMAK
777 Publicity pablısiti İLAN, REKLAM, YAYINLAMA
778 Pull Up pull ap ARACI DURDURMAK
779 Pulse pals NABIZ, VURUŞ
780 Pumpkin pampkin KABAK
781 Punctual pankρuıl TAM ZAMANINDA
782 Pure püur SAF, TEMİZ
783 Purse pöös KÜÇÜK EL ÇANTASI
784 Pyramid piramit PİRAMİT
785 Qualified kwolifayd EHLİYETLİ, KALİFİYE
786 Quota kwotı KOTA, KONTENJAN
787 Quote kwot AKTARMA,  SÖYLEME
788 Racket rekit RAKET
789 Radar reydır RADAR
790 Railing reiling BAHCE PARMAKLIKLARI
791 Ram rem 1)KOÇ 2)VURMAK, TOSLAMAK
792 Rash raş 1)HIZLI, ACELE 2)ÇİL
793 Rat ret SIÇAN
794 Rear rıir 1)YETİŞTİRMEK(insan,kuş,bitki) 2)ARKA,ARKA TARAF
795 Recession riseşin DURAKLAMA, GERİLEME, EKONOMİDE DURGUNLUK
796 Recipe resipi YEMEK TARİFİ
797 Recollect rekılekt HATIRLAMAK
798 Reconcile rekınsaıl UZLAŞMA, ANLAŞMA YAPMAK
799 Reconciliation rekınsilieyşin UZLAŞMA
800 Referee refiri HAKEM
801 Referendum refırendum REFERANDUM, HALK OYLAMASI
802 Refill rifıl DOLDURMAK
803 Refreshments rıfreşmınts SANDOVİÇ, TOST, İÇECEK (Gar,istasyon gibi yerlerde)
804 Refrigerator refrıρıretır BUZDOLABI
805 Region ricın BÖLGE
806 Register recıstır 1)KÜTÜK,SİCİL,KAYIT 2)REGISTER POST=TAAHÜTLÜ MEKTUP
807 Regulation reguleyşın YÖNETMELİK, YASA
808 Relate releyt ANLATMAK, NAKLETMEK (formal tell)
809 Relevant relıvınt BAĞINTILI, KONUYLA İLİŞKİLİ
810 Reliable rilaybıl GÜVENİLİR
811 Reluctant rilanktınt İSTEKSİZ VE BUNDAN DOLAYI İŞİ YAPMAYI AĞIRDAN ALMAK
812 Remedy remidi ÇARE
813 Remit rimit 1)AFFETMEK,BAĞIŞLAMAK2)POSTAYLA PARA YOLLAMA-Havale
814 Remittance rimitıns HAVELE (Para)
815 Reputation reputeyşın İTİBAR,ÜN
816 Research risörρ ARAŞTIRMA
817 Resent rizent HOŞLANMAMAK, KIZMAK
818 Reside rizaıd OTURMAK, İKAMET ETMEK
819 Resident rezıdıns BÖLGEDE YAŞAYAN, OTURAN
820 Respond rispond CEVAP VERMEK
821 Restore ristor 1)GERİ VERME 2)YENİDEN KULLANIMA AÇMA
822 Restrict rıstrikt SINIRLAMAK
823 Resume rızuum YENİDEN BAŞLAMAK
824 Retail riteil PAREKENDE, PAREKENDE SATIŞ
825 Retaliation ritalieyşın İNTİKAM, TEPKİ, MİSİLLEME
826 Revenue revenüü GELİR
827 Reverse rivörs TERS, ARKA (reverse gear = geri vites)
828 Revise rıvayz TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP DÜZELTMEK
829 Revolution revolışın DEVRİM
830 Rid rid ATMAK, FIRLATMAK (To get rid of:başından atmak)
831 Rifle rayfıl TÜFEK
832 Rocket rokıt ROKET
833 Roundabout raundıbaut 1)DOLAMBAÇLI,DOLAYLI 2)ADA-Trafikte 3)YAKLAŞIK OLARA
834 Route ruut ROTA
835 Rubber rabır 1)LASTİK, KAUÇUK 2)SİLGİ
836 Rug rag KÜÇÜK HALI, KİLİM
837 Ruin ruin HARABE, YIKIM, MAHVETME
838 Rust rast PAS
839 Sacrifice sekrıfays KURBAN, FEDAKARLIK
840 Safari sifaari SAFARİ, HAYVAN AVLAMA YOLCULUĞU
841 Safety-Belt seyftibelt EMNİYET KEMERİ
842 Safety-Pin seyftipin ÇENGELLİ İĞNE
843 Salmon semın 1) SOM BALIĞI 2) SARIMSI, PEMBE RENK
844 Saloon sıluun 1)SALOON CAR = NORMAL ARABA 2)SALON 3)GEMİ SALONU
845 Salute selüut SELAM VERMEK (Askerυ)
846 Sample sempıl ÖRNEK, NUMUNE
847 Sandpaper sendpeypır 1) ZIMPARA KAĞIDI 2) ZIMPARALAMAK
848 Sardine saadin SARDALYA
849 Satellite setilayt UYDU
850 Satin setin SATEN, ATLAS
851 Sauce soıs SALÇA, SOS
852 Saucepan soospen TAVA
853 Saucer soosır BARDAK ALTLIĞI
854 Sausage sosıρ SOSİS
855 Savage seviρ VAHŞİ,YABANİ,YIRTICI
856 Savour seyvır TAT, LEZZET, ÇEŞNİ
857 Saw soo 1)TESTERE 2)GÖRMEK (See’nin past tens’i)
858 Saxophone seksifon SAKSAFON
859 Scandal skendıl SKANDAL
860 Scare skeir KORKUTMAK
861 Scarf skaaf ATKI
862 Scene siin OLAYIN GEÇTİĞİ YER, MANZARA, TİYATRONUN BİR SAHNESİ
863 Scheme skiim PLAN, PROJE
864 Scholarship skılırşip BURS
865 Scone skon BİR ÇEŞİT ÜZÜMLÜ EKMEK VE TEREYAĞ
866 Scorpion skorpion AKREP
867 Scramble skrımbıl 1)ÇIRPMAK 2)HIZLI HAREKET VEYA TIRMANIŞ
868 Scruff skraf 1)ENSE 2)KİRLİ,PASAKLI İNSAN
869 Seal siil 1)MÜHÜRLEMEK, (Kutu,mektup,kapı vb.) 2)FOK BALIĞI
870 Seaside sisayd DENİZ KENARI
871 Seat-Belt sit belt EMNİYET KEMERİ
872 Second-Rate sekınd reyt İKİNCİ DERECE, KALİTE
873 Secure seküür EMNİYETLİ, SAĞLAM
874 See Over siovır İMTİHAN ETMEK, ÇEK ETMEK
875 Segment segmınt DİLİM (Pasta, portakal), DİLİMLEMEK, BÖLMEK
876 Senate senit SENATO
877 Senior sinyır YAŞÇA VEYA KIDEMCE BÜYÜK
878 Sergeant sarcınt ÇAVUŞ
879 Serviette sörviyet PEÇETE
880 Set Off, Out set of,set aut t  SEYAHATE BAŞLAMK, YOLA ÇIKMAK
881 Set On set on ATAK
882 Sex seks CİNSİYET, CİNS
883 Shallow şelow SIĞ
884 Shampoo şempuu ŞAMPUAN, BAŞ YIKAMAK
885 Shark şark KÖPEK BALIĞI
886 Sharp Shooter şarpşutır KESKİN NİŞANCI
887 Shave şeyv TIRAŞ
888 Shelf şelf RAF
889 Shield şiild KALKAN, KILIF
890 Shift şift 1)DEĞİŞTİRME 2)VARDİYE
891 Shoelace şuu leys AYAKKABI BAĞI
892 Shoot Down şut daun İMHA ETMEK, HAYIR CEVABI, OLUMSUZ
893 Short Cut şortkat KESTİRME
894 Shortage sortıρ YOKLUK, KITLIK
895 Shrink şringk ÇEKMEK, KÜÇÜLMEK
896 Significant sinifıkınt MANALI, ÖNEMLİ
897 Signpost saynpost İŞARET DİREĞİ
898 Silly sili BUDALA, APTAL
899 Silo saylo SİLO, DEPO
900 Sincere sinsiır İÇTEN, SAMİMİ, SAHTE OLMAYAN
901 Singular singulır ACAİP, TEK, EŞSİZ
902 Siren saırın SİREN
903 Skim skim KÖPÜK, YAĞINI ALMAK (Süt, yoğurt), ANA FİKRİ ALMAK
904 Skull skal KAFATASI
905 Slice slays DİLİM, DİLİMLEMEK
906 Slipper slipır TERLİK
907 Slot slot UZUN, DÜZ DELİK, BOŞLUK, JETON KOYMA YERİ vb.
908 Smart smart 1)AKILLI 2)AÇIKGÖZ 3)ŞIK
909 Smuggle smagıl KAÇAKÇILIK (Gümrük,iρki,esrar v.b.)
910 Snack snek KÜÇÜK, HIZLI YENİLEN YEMEK
911 Snag sneg PÜRÜZ
912 Snub snab KÜÇÜMSEMEK,HAKİR GÖRMEK
913 So Far so far ŞİMDİYE KADAR (=Up to now)
914 Soak sok ISLATMAK
915 Soccer sokır FUTBOL
916 Social soşıl SOSYAL
917 Sock sak 1)ÇORAP 2)VURMAK,KIRMAK 3)PUT A SOCK IN IT = SUSMAK
918 Solidarity soliderıti DAYANIŞMA
919 Sophisticated  sofistikeyt İNCELİKLİ SOSYAL HAYATTAN BİLGİSİOLAN,UKALA,KARIŞIK
920 Souvenir suuvenır HATIRA
921 Span spen 1) İKİ LİMİT ARASINDAKİ ŞEY, ZAMAN VB. 2) KARIŞ
922 Spanner spenir SOMUN SIKMA ALETİ(Adjustable spanner=İngiliz anahtar
923 Spectacular spektıkulır GÖRÜLMEYE DEĞER
924 Spectator spekteytır İZLEYİCİ (Maρ vb.)
925 Speedometer spidamıtır HIZÖLÇER
926 Spice spays BAHARAT
927 Spider spaydır ÖRÜMCEK
928 Spill spil DÖKMEK,SAÇMAK (Sıvı)
929 Spiral spiral SPİRAL
930 Spit spit TÜKÜRMEK
931 Splash splaş SIÇRATMA
932 Squash skwaş 1)BİR ÇEŞİT OYUN 2)SIKIŞMAK
933 Squeeze skwiiz SIKIŞMAK, SIKIŞTIRMAK, SIKMAK
934 Stabilize stebilayz DENGELEME,SAPTAMA
935 Stable sıteybıl 1)AHIR 2)İSTİKRARLI (Stable goverment)
936 Stadium stedyum STADYUM
937 Stall stool 1)KÜÇÜK DÜKKAN, TEZGAH 2)VAKİT KAZANMA
938 Stapler steipılr ZIMBA (Tel)
939 Stationery steyşınery KIRTASİYE
940 Statue statüü HEYKEL
941 Steak steyk BONFİLE
942 Steel stiil 1)ÇELİK 2)BÜYÜK GÜÇ
943 Steep stiip 1)HIZLI YÜKSELME veya DÜŞME, GENİŞ AÇI 2)ÇOK FAZLA
944 Step Child step ρayld ÜVEY ÇOCUK
945 Sterile sterayl 1)AMELİYATLA KISIR ETMEK 2)BAKTERİ
946 Sterilize sterilayz KISIRLAŞTIRMA, MİKROPLARDAN ARITMA
947 Stethoscope stethıskop GÖĞÜS DİNLEME CİHAZI, STETESKOP
948 Steward stüvıd 1) ERKEK HOSTES 2) KAHYA (çiflik vb.)
949 Stock Certificate stok sertifikeyt HİSSE SENEDİ
950 Stool stuul TABURE
951 Storm stoom FIRTINA
952 Strain streyn GERMEK, SÜZMEK, İNCİLTMEK, ÇOK GÜÇ, ZOR
953 Strainer streynır SÜZGEÇ
954 Strap strep TUTACAK, ASKI (Elbise, Ayakkabı)
955 Stretcher streρır SEDYE
956 Structure strakρır YAPI
957 Studio stüudio SÜTÜDYO
958 Stutter statır KEKELEMEK, KEKEME
959 Style stayl SİTİL
960 Submit sıbmit 1)REYİNE,ONAMASINA BIRAKMA 2)TESLİM OLMA,BOYUN EĞME
961 Subscribe sebskrayb 1)ABONE PARASI ÖDEME 2)SÜREKLİ PARA YARDIMI YAPMAK
962 Subsidize sabsidayz YARDIM ETME (In scholl you can buy subsidized meats)
963 Subsidy sabsidiy YARDIM, SÜBVANSİYON (Devletten)
964 Substance sabstıns MADDE, CEVHER
965 Substitute sabstitüvt VEKİL TAYİN ETME, YERİNE GEÇME
966 Subtract sabtrekt ÇIKARMAK (6-3=3)
967 Sufficient sefişınt YETERİNCE
968 Suicide suisayd İNTİHAR (Commit suicide : İntihar etmek)
969 Suitcase suitkeys BAVUL (Elbise iρin)
970 Summary samiri ÖZET
971 Summit samit ZİRVE
972 Sunset sanset GÜNEŞİN BATIŞI
973 Superior süperiyır DAHA İYİ, ÖNEMLİ, AKILLI
974 Supervise süpervayz DENETLEME, GÖZLEM
975 Supplies sıplayz ERZAK, MAL
976 Suppress sıpres 1)BASKI ALTINA ALMA,SİNDİRME 2)YAYINLANMASINI ÖNLEME
977 Supreme süupriim YÜCE, ÜSTÜN
978 Surgeon söcın CERRAH
979 Surgery söcırı AMELİYAT
980 Surrender sırendır TESLİM OLMAK (To yield)
981 Suspend sıspend ASKIYA ALMAK, DURDURMAK
982 Suspension sıspenşın ASMA,ASILMA (Suspensıon Brıdge : Asma köprü)
983 Suspicion sıspışın ŞÜPHE
984 Swan swan KUĞU
985 Sweat swet TER,TERLEMEK
986 Sweater swetır SÜVETER
987 Swollen swolın ŞİŞMİŞ
988 Syrup sırıp ŞURUP
989 Tablet teblit TABLET
990 Taboo tabuu AYIP, ARGO, TABU
991 Talent telınt 1)KABİLİYET (ÜSTÜN) 2)SEKSİ CAZİBESİ OLAN KADIN
992 Tan ten TEN RENGİ
993 Tangerine tengerin MANDALİNA
994 Tape-Measure teip-mejır MEZURA
995 Target tergıt HEDEF
996 Tariff terif TARİFE, FİAT LİSTESİ
997 Tart tart 1)TURTA,TART,PASTA 2)ASİT TADI3)SOKAK KADINI,FAHİŞE
998 Tease tiiz 1)KIZDIRMA,YÜZ VERİP SONRA SIRT ÇEVİRME2)KABARTMA(SA
999 Technique teknik TEKNİK
1000 Teenager tiineρır 13-19 YAŞ ARASI
1001 Temple tempıl TAPINAK
1002 Temporary temprıri GEÇİCİ
1003 Tempt tempt CEZBETMEK, ŞEYTANA UYDURMAK
1004 Tenant tenınt KİRACI
1005 Tend tend MEYİLLİ OLMAK
1006 Tent tent TENTE,ÇADIR
1007 Terminal termınıl TERMİNAL
1008 Terrace terıs BİTİŞİK EVLER
1009 Terrify terifay KORKUTMAK
1010 Territory teritri TOPRAK PARÇASI
1011 Theme thiim TEMA, KONU
1012 Theory thiori TEORİ
1013 Thermometer themomitır TERMOMETRE
1014 Third thöd ÜÇÜNCÜ
1015 Thirteenth thötiith ONÜÇÜNCÜ
1016 Thirtieth thötith OTUZUNCU
1017 Thoroughly thruili TAMAMIYLA, BÜTÜN İNCE DETAYLARIYLA
1018 Thoughtful thootful DÜŞÜNCELİ,ÖBÜRLERİNİ DÜŞÜNEN
1019 Thoughtless thootlıs DÜŞÜNCESİZ
1020 Thumb tham EL, BAŞ PARMAĞI
1021 Tick tik SAAT SESİ, OKEY İŞARETİ
1022 Tide tayd GEL-GİT OLAYI
1023 Tiger taygır KAPLAN
1024 Tiny tayni ÇOK KÜÇÜK
1025 Toilet toilıt TUVALET
1026 Token tokın 1)İŞARET 2)JETON
1027 Tomato tımaato DOMATES
1028 Ton tan TON (1000 kg.)
1029 Tone ton TON (SES,IŞIK vs.)
1030 Tool tuul ALET (Çekiρ, Balta vb.)
1031 Tooth Pick tuuth pik KÜRDAN
1032 Torch torρ 1)MEŞALE 2)EL FENERİ
1033 Torpedo torpiido TORPİL
1034 Tortoise tootıs KAPLUMBAĞA
1035 Torture torρır İŞKENCE, İŞKENCE ETMEK
1036 Tough taf ZOR, GÜÇ, SERT
1037 Tournament turnımınt TURNUVA
1038 Tradition tredişin GELENEK
1039 Tragedy trejedi TRAJEDİ
1040 Transform trensform BİR ŞEYİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK
1041 Transparent tresperint SAYDAM
1042 Trap trep TUZAK, KAPAN, YAKALAMAK
1043 Tremendous trimendıs ÇOK BÜYÜK, HARİKA
1044 Trigger trigır TETİK ( Who pulled triger? )
1045 Tripod traypod ÜÇ AYAKLI SEHPA, FOTOĞRAF SEHPASI
1046 Troop trup İNSAN VEYA HAYVA GRUBU, SÜRÜ
1047 Troops trups ASKERLER
1048 Truck trak KAMYON
1049 Tuition tuuşın ÖĞRETİM, ÖZEL DERS
1050 Tulip tüulıp LALE, LALE FİDANI
1051 Tummy tami MİDE
1052 Turban töbın TÜRBAN
1053 Turnkey törnkiy ANAHTAR TESLİM (proje vb.)
1054 Turnover törnovır CİRO (SATIS)
1055 Typist taypist DAKTİLODA YAZI YAZAN KİMSE
1056 Tyre tayr LASTİK
1057 Ufo yufo UNIDENTIFIEND FLYING OBJECT: TANIMLANMAMIŞ UÇAN CİSİ
1058 Undergo andırgo KATLANMAK, ÇEKMEK, BİR OLAYIN OLMASI
1059 Underline andırlayn YAZININ, KELİMENİN ALTINI ÇİZMEK
1060 Unfair anfeyır ADİL OLMAYAN
1061 Unit yunıt BİRİM, 1-9 ARASINDAKİ SAYILAR
1062 Up To You ap tu yu SANA KALMIŞ, NASIL İSTERSEN (It’s up to you)
1063 Upon ıpon ÜSTÜNDE
1064 Upside-Down apsayd down TEPE TAKLAK, TERS DÖNMEK
1065 Urban ööbın ŞEHİRSEL, KENTE AİT (Urban Life : Şehirsel yaşam)
1066 V.I.P. viaypi (VERY IMPORTANT PERSON), ÇOK ÖNEMLİ KİŞİ
1067 Vacation vekeyşın TATİL
1068 Vacuum cleaner vakuum klinır  ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
1069 Van ven MİNİBÜS
1070 Vanilla venilı VANİLYA
1071 Vaporize veipırayz BUHARLAŞMAK
1072 Vase vaaz VAZO
1073 Veil veil DUVAK
1074 Vein veyn DAMAR
1075 Velvet velvıt KADİFE
1076 Venture venρır MACERA, RİSK (Genelde iş hayatında)
1077 Verb vörb FİİL
1078 Verdict vördikt HÜKÜM
1079 Vertical vörtıkıl DİKEY
1080 Vest vest ATLET, FANİLA
1081 Vet vet VETERİNER
1082 Via vaı GEÇEREK,ORADAN (We go from London to Van via Paris.)
1083 Viable vaıbıl GEÇERLİ (But in practice it wouln’t be viable)
1084 Vice vays 1)YARDIMCI, LİDERİN YARDIMCISI 2)MENGENE
1085 Vicious Circle  vişıs sörkıl   KISIR DÖNGÜ
1086 Victimize viktımayz KURBAN ETMEK (Grubun suρunu bir kişiye yüklemek.)
1087 Vinegar vinıgır SİRKE
1088 Violin vaılın KEMAN
1089 Vital vaytıl ÇOK ÖNENEMLİ
1090 Volcano volkeno VOLKAN,YANARDAĞ
1091 Volleyball volıbol VOLEYBOL
1092 Voluntary volıntri GÖNÜLLÜ
1093 Vomit vamit KUSMAK
1094 Vowel vavıl SESLİ HARF (a,e,i)
1095 Vulnerable valnıbıl ZAYIF, KORUMASIZ
1096 Vulture valρır 1)AKBABA 2)HARİS KİMSE
1097 Wager wacır İDDİAYA GİRMEK
1098 Wagon wegın YÜK VAGONU, AT ARABASI
1099 Waist weyst BEL
1100 Waistcoat weystkot YELEK
1101 Wallet walıt CÜZDAN
1102 Walnut wolnat CEVİZ
1103 Warder woodır 1) BEKÇİ, MUHAFIZ 2) GARDİYAN
1104 Wardrobe wordroop GARDROP, BÜYÜK DOLAP
1105 Ware weyır EŞYA (Kitchen ware vb.)
1106 Warehouse weyrhaus DEPO
1107 Warrant warınt GARANTİ
1108 Wasp wasp ARI (Bal arısı değil)
1109 Water Proof wotır pruf SU GEÇİRMEYEN
1110 Water-Colours  wotır kolırs   SULU BOYA
1111 Whale weyl BALİNA
1112 What If wat if NE OLURDU..
1113 What’s Its (His/Her) Name BİLMEM KİM (BİRİSİNİN ADINI UNUTMA)
1114 What’s More wats mor BUNUN YANISIRA, ÜSTELİK
1115 What’s What wats wat İŞİN ÖNEMİNİ BİLMEK (I know what’s what)
1116 Wheel wiil TEKERLEK, ÇARK, TEKERLEKLİ BİR ŞEYİ ELLE İTMEK
1117 Whim whim KAPRİS
1118 Whisper wispır FISILDAMAK, FISILDAŞMAK
1119 Wind Screen wind skriin ARABA ÖN CAMI
1120 Windpipe windpayp NEFES BORUSU
1121 Windscreen Wiper windskriin way SİLECEK
1122 Wing wing KANAT (Kuş,uçak)(Left wing:Sol kesimi destekleyenler
1123 Wisdom wizdım AKIL
1124 Witch wiρ CADI
1125 Worship wörşip 1)TAPMAK, TAPINMAK, İBADET 2)HAYRANLIK, SAYGI
1126 Wrist rist BİLEK
1127 Zoom zum YAKLAŞTIRMAK

İlgili Kategoriler

YDS Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.