Kpss Tarih kısa soru cevaplar

S: İlk kez kaç yılında hangi anlaşma ile osmanlı toprak kaybetmiştir?

C: 1699- karlofça anlaşması ile

S: Osmanlıda batılılaşma hareketleri ilk kez ne zaman başlamıştır?

C: 1718 yılında lale devriyle başlamıştır. matbaa getirilir, avrupaya geçici elçilikler gönderilir.

S: hangi padişah döneminde elçilik kurumu sürekli hale getirilir?

C: III. Selim döneminde

S: anayasal düzene geçiş adımları hangileridir?

C: senedi ittifak, tazminat fermanı,ıslahat fermanı

S: Ayan meclisinin özellikleri nelerdir?

C: üyeleri doğrudan padişah tarafından üst bürokratlar içerisinden atanır, ömür boyuluğuna atanırlar, görevi padişahın ve anayasanın haklarını korumaktır.

S: azınlıkların ayrılma sebepleri nelerdir?

C: milliyetçilik düşüncesi, ekonomik sorunların çözülmemesi, devlet kurumlarının halka inememesi, batılı devletlerin kışkırtması.

S: Balkan savaşları neden kaybedildi?

C: ordunun siyasete bulaşması, savaş öncesi 60 bin askerin terhis edilmiş olması(parasızlıktan), sanayi ve ulaşımın yetersizliği, büyük devletlerin balkanlardan osmanlıyı çıkarmak istemesi.

menemen olayı ile ilgili bir bilgi : bu olay sonucunda suçlular istiklal mahkemeleride değil DİVANI HARP te ( ASKERİ MAHKEMEDE) yargılanırlar…

S: Belfaur Deklorasyonu nedir?

C: İngiliz dışişleri bakanı yayınlamıştır. filistinde bir yahudi devleti kurulmasını destekleyeceğini açıklamıştır. ABD nin desteğini almayı amaçlamıştır.

S: TBMM nin imzaladığı ilk uluslararası anlaşma hangisidir?

C: Gümrü barış antlaşması.

S: Misak-ı Milli yi kabul eden ilk itilaf devleti hangisidir?

C: Fransa dır.

S : Türk İslam Devletlerinde ordunun bölümleri nelerdir?

C : hassa ordusu, ikta askerleri, bağlı devletlerin gönderdiği kuvvetler, eyalet askerleri, gönüllüler ve Türkmen kuvvetleri

S: Osmanlı dönemi kuruluş dönemi padişahları kimlerdir?

C: osman bey, orhan bey, I. murat, yıldırım bayezid, çelebi mehmet, II. murat

S: Osmanlı devleti ile Ruslar arasında yapılan ilk ittifak anlaşması nedir?

C: 1724 – istanbul anlaşması

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.