Cari hesaba geçirilemeyen alacaklar nelerdir?

Cari hesaba geçirilemeyen alacaklar TTK Madde 91’de sayılmıştır.
Buna göre; a) Takası mümkün olmayan alacaklar. b) Belirli bir yönde sarf edilmek üzere para ve mallardan doğan alacaklar. Örneğin, bir şahsın alacağının ödenmesi için ayrılan para. c)Emre amade tutulmak üzere teslim olunan para ve mallardan doğan alacaklar. Bazı alacakların cari hesaba geçirilmesi, TTK 88/2-3 uyarınca bazı şartlara bağlanmıştır.
Bunlar; • Sözleşmenin yapılmasından önce doğmuş alacaklar • Henüz muaccel olmayan (vadesi gelmemiş olan) alacaklar. Cari hesaba geçirilemeyen ve geçirilmesi bazı şartlara bağlı alacakların dışında, kural olarak cari hesap sözleşmesinin yapılmasından sonra doğmuş ve muaccel hale gelmiş tüm alacaklar cari hesaba geçirilebilir.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.