Ulusal yayıncılık düzenlemeleri ders notları

Ulusal yayıncılık düzenlemeleri

FORMAL DAHA AZ FORMAL
YAPI Ø    Medya yasaları

Ø    Kanal işletim koşulları

Ø    Çapraz mülkiyet kuralları

Ø    Sahiplere ilişkin kurallar (din, politik görüş, uyruk,  vb)

Siyasi  parti politikaları
Endüstri baskısı
ALTYAPI Ø    Teknik standartlar
İletici/Uydu/Kablo sahipliğine ilişkin kurallar
Uluslararası işbirlikleri. Endüstri standartları
DAĞITIM Ø    Evrensel hizmet (Universal coverage requirements)

Ø    Alıcı cihazlar için ruhsat düzenlemeleri

Ø    Yayın saatleri

Bölgesel ve yerel farklar (variations)
ERİŞİM Ø    Siyasal partiler için temsil hakkı (Political party airtime)
Azınlık gruplarının erişimi

Ø    Hükümet politikaları için temsil hakkı (ör. “İcraatın içinden”)

Doğruluk ilkesi, tarafsızlık ve denge kuralları

Yerel topluluklara ilişkin hizmetler

YÖNETİM Ø    Fikri mülkiyet ve performans hakları

Ø    Hesap verebilirlik kural ve mekanizmaları

Reklam ve performans kuralları
İÇERİK Ø    Pornografi, şiddet, ırkçılık, vb. ile ilgili yasalar

Ø    İçerik kotaları (Reklam türüne ilişkin sınırlar, Avrupa kökenli yapımlara yer verme zorunluluğu vb)

Üreticilerin cinsiyet, şiddet, vb. konularındaki kendi ilkeleri

 

Basında düzenleme örnekleri

FORMAL DAHA AZ FORMAL
YAPI Ø Tekelleşmeyi ve çapraz medya mülkiyetini sınırlandıran yasalar

Ø Sahipliğin kayıt altına alınması

Ø Yayıncıların enformel bağlantıları/anlaşmaları
ALTYAPI Ø Yeni başlayanlar için yatırım teşvikleri

Ø Vergi indirimleri

DAĞITIM Ø Posta masraflarında indirim Ø Dağıtımcı anlaşmaları
ERİŞİM Ø Subsidies to promote ? Ø Yayıncı şikayetleri ve çoğulculuk
YÖNETİM Ø Fikri mülkiyet yasaları

Ø Normal sivil hukuk

Ø Basın meslek ilkeleri

Ø Basın Konseyi

Ø Basın ombudsmanı

CONTENT Ø Müstehcenlik/Hakaret/Irkçılık yasaları
Mahkemelerin yayın yasakları
Ø Basın kuruluşlarının etik ilkeleri

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar