Kategori «Vatandaşlık Ders Notları»

KPSS Vatandaşlık bilgisi notları-Yürütme

YÜRÜTME Yürütme organı, tıpkı yasama ve yargı organı gibi devletin temel organlarındandır. Yürütme monist(tekçi) ya da düalist(çift) bir yapı sergileyebilir. 1982 Anayasasına göre  yürütme organı düalist yapıdadır. Yürütme görevi ve yetkisi cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. CUMHURBAŞKANI Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenimini yapmış TBMM üyeleri …

KPSS Vatandaşlık bilgisi notları-Türk anayasa tarihi

TÜRK ANAYASA TARİHİ SENED-İ İTTİFAK (1808) Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk anayasal gelişimi 1808 tarihli Sened-i ittifak’tır. Sened-i ittifak, Sadrazam Alemdar Mustafa  Paşa tarafından  hazırlanmış padişah II.  Mahmut ile Rumeli Ayanlar tarafından imzalanmıştır. Bu fermanla; Padişah ilk kez, kendi otoritesi dışında bir gücün varlığını kabul etmiştir. Padişahın yetkileri ilk kez sınırlandırılmıştır. Sened-i İttifak, 1215’te İngiliz Kralı ile …

KPSS Vatandaşlık bilgisi notları-Yasama

YASAMA Yasama fonksiyonu kanun koymak değiştirmek ve kaldırmak olarak tanımlanabilir. Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM dedir ve bu yetki devredilemez. Yasama Yetkisinin Özellikleri Yasama Yetkisinin Genelliği TBMM’nin anayasaya aykırı olmamak kaydıyla her konuda ayrıntılı düzenleme ve kanun yapabilmesidir. Bu durumun istisnası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesidir. Yasamanın Asliliği TBMM’nin ele aldığı bir konuyu araya başka bir işlem …

KPSS Vatandaşlık bilgisi notları-Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar

SOSYAL YAŞAMI DÜZENLEYEN KURALLAR Din Kuralları: Allah tarafından konulan ve peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırıldığına inanılan emeir ve yasaklardan oluşur. Din kurallarıının yaptırımı manevidir.örnek günahkar sayılma. Ahlak Kuralları: İnsanların kendilerine ve diğer insanlara karşı olan görev ve sorumluluklarını düzenleyen davranış kurallarıdır.Ahlak kurallarının yaptırırmı manevidir. Ahlak kurallarına uymamanın müeyyidesi toplum tarafından ayılanma, dışlanma, hoş görülmeme, vijdan …

İdari yapılanma-İdare hukuk vatandaşlık bilgisi notları

İDARE HUKUKU İdare Hukukunun Kaynakları Anayasa İdari teamül ve uygulama Kanun H.K. Tüzük Yönetmelik Öğreti Yargı İçtihatları Genel İdari Kolluk Makamları Bakanlar Kurulu İçişleri Bakanı Valiler Kaymakamlar Bucak Müdürleri Jandarma kolluk yetki ve görevleri yönünden İç işleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde örgütlenmişlerdir. İdarenin Bütünlüğü İlkesi İdarenin bütünlüğünün gerçekleştirildiği hukuki araçlar hiyerarşi ve İdari …

Hatay’ın Türkiye’ye katılması ve montrö sözleşmesi

HATAY MESELESİ VE HATAY’IN ANAVATANA KATILMASI 1921 Ankara Antlaşması’nda Hatay ve İskenderun için özel bir yönetim kabul edilmişti. Fransa 1936’da Suriye ve Lübnan üzerindeki manda yönetimini kaldırınca Türkiye müdahale ederek Hatay ‘in durumunun belirlenmesini istedi. Hatay’ın geleceğinin belirlenmesi için halk oyuna başvuruldu. Halkoylaması Milletler Cemiyeti gözetiminde yapıldı. 2-Eylül-l 938 ‘de Bağımsız Hatay Devleti kuruldu. Tayfur …

Tarihimizdeki önemli olaylar kronolojik sıralı-Kpss ders notu

20.yy kronolojik sıra (1900-1919) II. Meşrutiyet (23 Temmuz 1908) Rumeli ordusunun 10 Temmuz 1908’de ayaklanması ve İstanbul’a doğru harekete geçeceğinin öğrenilmesi üzerine Padişah Abdülhamit 2. Meşrutiyet’i ilan etti. 31 Mart Vakası (13 Nisan 1909) Meşrutiyet’ten rahatsız olan gericilerin İstanbul’da başlattığı ayaklanmayı bastırmak     üzere Rumeli ordusu harekete geçti. Ayaklanma girişimi bastırıldı. Kandilli Rasathanesi (1911) …

KPSS Vatandaşlık güncel bilgiler

GÜNCEL BİLGİLER ASTRONOMİK GÜNCELLER!!! – Güneşe en uzak gezegen Neptün’dür – Saat yönünde dönen tek gezegen Venüs’tür – Güneşe en yakın gezegen Merkür’dür – Dünya ya en çok benzeyen gezegen Mars’tır – Uydusu olmayan gezegenler Merkül ve Venüs’tür – Güneşin çevresinde en hızlı dönen gezegen Merkül ‘dür – Plüton artık gezegen olarak kabul edilmemektedir. – …

KPSS Vatandaşlık çalışmanın püf noktaları

Vatandaşlık 1. Hangi anayasalarda neler ilk olarak gerçekleştirildi.. Örneğin; Meclis hükümeti sistemi–> 1921 Anayasası Karma hükümet sistemi –> 1924 Anayasası Parlemento Sistemi –>1961 Anayasası Yargıdan söz etmeyen tek anayasa–> 1921 Anayasası Tek yumuşak anayasa –> 1921 anayasası Kanun Hükmünde karar çıkarma yetkisi–> 1961 (1971 değişikliğiyle) Yerinden yönetim ilkesi ilk kez —> 1921 Anayasası 21 ve …