YDS Cümlenin İngilizce karşılığı için ipuçları

CÜMLENİN İNGİLİZCE KARŞILIĞI

…’nci – …’ncu sorularda verilen Türkçe cümlenin İngilizce dengini bulunuz.

İngilizce’den Türkçe’ye yapılan çeviri Türkçe’den İngilizce’ye yapılana göre daha kolaydır.
Key word (anahtar kelime) dediğimiz ve cümleyi tam anlamıyla tercüme etmeye gerek kalmadan cevabı bulmaya yarayan çeşitli kullanım ve cümlecikler bu soru grubunda daha çok işe yarar. Nedeni ise aktif kelime dağarcığımızın en çok İngilizce’den Türkçe’ye çeviri yönünde çalışmasıdır.
Türkçe’den İngilizce’ye çeviri ile ilgili bilgiler İngilizce’den – Türkçe’ye çeviri için de kullanılabilmektedir.
T – İ çevirisinde dikkat edilmesi gerekenlerden biri, verilen bir kelime için, seçeneklerde soru kökünde kullanılandan farklı Türkçe karşılıkların kullanılmasıdır.
Sorulan cümlede “must, may” gibi yardımcı fiiller kullanılabilir. Cevaplarda ise yardımcı fiillerin anlama kattığı küçük farkları atlamış, anlamı tam olarak vermeyen ifadeler kullanılabilir. Oysa aynı fakat daha doğru olan seçenek de vardır.
İngilizce’den Türkçe’ye çeviride, kullanımlar da sorulmaktadır. Bu konudaki bilginizi artırmanız, genel olarak İngilizce’nizi bol okuma yaparak geliştirmenize bağlıdır.
– We’d better … (1987)
– Have you ever … (1989)
– He’d rather … (1992) bunlara birkaç örnektir.
Çeviride çok dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise İngilizce’deki SVO (Subject-Verb-Object) ve Türkçe’deki SOV (Subject-Object-Verb) şeklindeki cümle dizimidir.

İlgili Kategoriler

YDS Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.