YDS Önemli ipuçları

 

Superlative’lerden sonra gelen fiil infinitive (…the latest species to join the rank of…)

for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir.

Now that; present ve future tense ile kullanılır.

“In that” cümle başına gelmez.

for/since/ever since : perfect tense’lere gitme ihtimali cok yüksek

Unless olumsuz cümleye bağlanmaz. Örneğin Unless you don’t.. olmaz

Transition’lar (HONNIYCO: However, on the other hand, nevertheless, nonetheless, in spite of, yet, conversely, on the contrary) noktalı virgül ve noktadan sonra gelirler.

Şu Transition’lar sorunun giriş kısmında olmaz: On the other hand, nevertheless, nonetheless, yet, conversely, on the contrary.

Would you mind + Ving / Would you mind if + subject + V2

Time’dan sonra araya subject girerse V2 cekimlenir (It’s time to go / it’s time we went).

Far, a lot, even, much kıyaslamaları (comparatives), by far ise superlative’leri güçlendirir.

Whose, sahiplik bildirdiği için kendisinden sonra mutlaka isim gelir. Whose + noun (I don’t know whose car it is).

Possesive Adjective’lerden (sahiplik sıfatları) sonra Gerund kullanılır. “What do you think about his selling his house.”

Boşluktan sonra verb olursa “which” veya “who” (adjective clause) işaretlenir.

Before olan zaman cümleciği (time clause) asla had v3 olmaz.

Zaman cümleciği (time clause) içinde “will, going to” kullanılmaz.

If’li cümlelerde ana cümle have / has v3 olmaz.

Özel yer isimleri nitelenecekse virgül where şeklinde nitelenir. Örnegin, “…such as Somali, where poverty must be eliminated”. Ancak özel yer ismi değilse, “It is a country where I want to go” şeklinde kullanilir.

“as if” eziktir cümlede başa gelmez J Sıklıkla feel, look, seem gibi fiiilerden sonra  kullanılır:

Örneğin: It looks as if you had a shock. / She felt as if all her worries had gone.

where/which arasında kalınırsa; boşluktan sonraki dilime bakılır eğer devamı tam bir cümle ise ‘where’, tam bir cümle yoksa (özne ya da nesne eksikse) ‘which’ yapısı tercih edilir.

Boşluktan önce fiil varsa, isim cümlesidir (that, who, whom, whose, which, if, whether, what, when, where, how, why, whatever, wherever, whichever, whenever)

Boşluktan önce İsim varsa, sıfat cümlesidir (who, whom, which, that, whose, where,when,why)

İnsanlar için who/whom/that kullanılır, canlılar için which/that

Boşluktan önce “on/of/for” varsa “whom/which/whose” gelir ama “where/why/when/who” gelemez.

Boşluktan sonra fiil varsa, özneyi tanımlayan bir sıfat cümlesidir ve who/that gelir, boşluktan sonra yardımcı fiil varsa which/that gelir. Ama bu durumlarda özneyi tanımlar.

Yer bildiren sıfat cümlesinde where ve in which arasında kalırsak; where olan cümle tam (SVO) bir cümle olmalıdır. In which olanda bir parça eksik olur (SV,VO gibi).

“That” isim cümlesinde de sıfat cümlesinde de kullanılır. Bu durumda önünde fiil mi isim mi var ona bakılır. İki kalıpta da aynı kelimeler (that,who,whom vb.) olsa da önündeki kelime fiil mi isim mi ona bakılır.

‘like’ kullanımında benzetme, ‘as’ kullanımında gerçeklik vardır. ‘as’ yapısının ‘gibi’ şeklinde çevirisi yoktur.

Gerund’lar isimlerin öncesinde sıfat olarak da kullanılabilirler. “I need some drinking water”

Noun Clause’larda virgülden sonra that gelir ama virgülden sonra relative clause yapısı içinde that gelmez.

Without + V (ing)
Would you mind + V (ing)
I would like you + to + V1

Tense sorularında ya da diğer sorularda bir had V3 varsa bunun karşılığında mutlaka bir V2 olmalıdır.

Where ile when = in/on/at which
Farkları ise şudur. Where ve when eksik, in/on/at which tam cümle ister.

I know who you are (Noun Clause)
The man who live my next door (Relative Clause)

,for+ tam cümle, because anlamında kullanılır. Öncesinde virgül kullanıldığına dikkat!

Bağlaç sorularında verilen cümle anlamda olumlu mu olumsuz mu ona bakılır.     Ona göre zıtlık paralellik yapılarına gidilir.

“Like”’tan sonra tek örnek, “such as”’ten sonra bir kaç örnek verilir.
…like me,
Such as Ankara, İzmir and İstanbul

Preposition+that olmaz. In that hariç o zaten özel bir yapıdır.

Whether ile if aynıdır ancak if başa gelmez, if preposition’dan sonra gelmez ve boşluktan sonra or not varsa if gelmez ancak or not cümlenin sonunda varsa if boşluğa gelebilir

Perfect tense’te since den sonraki cümle hep past olur.

No matter soru cümlesi alır. “no matter what=whatever”, “no matter when =whenever” vb. şekilde kısaltılır.

So that’li cümlede modal olmalıdır.

Since; tense sorularında present’a, bağlaç sorularında zıtlık bağlacına götürür.

too+sıfat   /   enough+isim

So as to+v1 / So long as +v1

Since sebep anlatır. Cümle tamamlama sorularında sebep present ise sonuç past olmaz.

In order to ve so as to’ dan sonra fiilin yalın hali (V1) gelir.

Since eğer cümlede bağlaç görevindeyse “since+v2+have v3”tür.

In order that ve so that’ den sonra cümle gelir.

By the time + Simple Past …………. Past perfect,
By the time + Simple Present …….. Future perfect

First/Second gibi ifadeler To V1 ile kullanılır (Next, drag the file or folder from the first folder to the second folder).

“Recently” perfect; “until recently” ise past simple zaman ile kullanılır.

“In order that” ve “so that”den sonra can – could, will – would ilişkisini aranmalıdır.

The more… the more = ne kadar… o kadar (The more you help others, the more they will want to help you. (Ne kadar başkalarına yardım edersen o kadar da sana yardım etmek isterler.)

Geçmişte bir zaman periyodundan bahseden sorularda ikinci boşluk past tense olur.

“for” dan sonra noun (isim), “to” dan sonra verb (fiil) gelir.

“Not through” ifadesi genelde “but through” ifadesi ile birlikte kullanılır (Cave paintings tell the tale of human progress and development not through the content of the paintings but through the fact that the number of paintings and the quality of paintings greatly improved with me).

İlgili Kategoriler

YDS Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.