Viyana Kongresi ve 1830 – 1848 İhtilalleri

resmin alt tagı

VİYANA KONGRESİ (1815)

✎ Fransız İhtilâli’nden sonra İhtilâl Savaşları ya da Napolyon Savaşları ile Avrupa’nın siyasî dengesinin bozulması nedeniyle İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Prusya’nın katılımıyla 1815’te Viyana Kongresi toplanmıştır.

✎ Kongrede Avrupa’nın geleceğini belirlemek, monarşik yapıyı güçlendirmek ve milliyetçi hareketleri önlemek doğrultusunda kararlar alınmıştır.

✎ İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya “Dörtlü İttifak” grubunu kurarak, Metternich (Meternik) Sistemi denilen bir politika oluşturmuşlardır.

✎ Meternik Sistemi’ne göre; Avrupa’nın herhangi bir yerinde ayaklanma çıkarsa devletler hep birlikte hareket edeceklerdi. Ancak bu kararlar Osmanlı Devleti’nde Yunan isyanı çıkınca uygulanmamış ve Yunan İsyanı’na destek verilmiştir. Hatta Navarin’de Osmanlı donanmasını yakmışlardır.

✎ Öte yandan Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleri için oluşturduğu siyasî krizi ifade eden “Şark Meselesi” kavramı da ilk kez Viyana Kongresi’nde kullanılmıştır.

1830 ve 1848 İHTİLÂLLERİ

1830 İHTİLÂLLERİ

✎ Fransa Kralı X. Charles’in basın ve düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirerek anayasal hakları engellemesi sonucu, Metternich sistemine tepki olarak ortaya çıkmıştır.

1830 İhtilâlleri sonucunda;

** Fransa’da meşrutî krallık rejimini yeniden kurmuştur.

** Avrupa’da liberal demokrasiler güçlenmiştir.

** Avrupa’da parlamenter sisteme geçiş hız kazanmıştır.

1848 İHTİLÂLLERİ

✎ Fransa’da başlayan bu ihtilâllerin ortaya çıkmasında; milliyetçilik akımı, XIX. Yüzyılda sanayide görülen gelişmeler sonucunda Avrupa’daki işçi sayısının artması ve işçi sınıfının birtakım haklar talep etmesi etkili olmuştur.

1848 İhtilâlleri sonucunda;

— Fransa’da cumhuriyet ilan edilmiştir. (Bu durum 1852’ye kadar devam etmiştir.)

— Sosyal hukuk devleti kavramı ortaya çıkmıştır.

— Avrupa’da demokratikleşme hareketleri hız kazanmıştır.

— İtalya ve Almanya’nın siyasî birliklerini kurmalarına zemin hazırlamıştır.

— Ölüm cezası kaldırılmış, esir ticareti de yasaklanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir