Sosyal politikanın tarihsel gelişimi ders notu

SOSYAL POLİTİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. modern anlamda sosyal POLİTİKANIN doğuşu ve gelişimi 18. yüzyıl ve onu takip eden döneme rastlanmaktadır. 2.köleci toplum düzeni: ilkel toplumlardan sonra oluşan ve iktisadi faaliyetin emek unsurunun köleler tarafından yerine getirildigi toplum düzeni

feodal düzen:ortaçağ üretim yapısının şekillendirdiği mulkiyet ve egemenligin birbirine katıldığı siyasal iktidarla ekonomik iktidarın aynı kişiden birleştiği dönemin üretim ve yönetim yapısını ifade eden kavram

lonca:aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkarın örgütlendiği orta çağ üretim ve işgücü yapısının temelini oluşturan meslek organizasyonlarıdır.

korparasyon:aynı meslek ve sanat dalında faaliyet gösteren üretim birlikleri şeklinde olusturduklari yapı.

sefalet ücreti:emek sahiplerinin elde ettiği ücret gelirinin temel ihtiyaçlar düzeyini karsilamakta yeterli olmadığı en düşük ücret düzeyi

sosyalizm:sanayi devriminin ortaya çıkışıyla liberalizmin oluştuğu ekonomik ve sosyal dengesizliklere bir tepki olarak ortaya çıkan ve üretim araçlarının bireye ait olmasının emek sahipleri için bir somuru unsuru olacağı dusuncesinden hareketle özel mulkiyet anlayışı reddederek kollektif ya da devlet teşebbüsü ve işçi sınıfının cikarlarina uygun bir yapilanmanin kurulmasını öngören düşünce sistemi

liberalizm: 18. yüzyıldan itibaren yaşanan iktisadi ve sosyal gelişmelerin etkisiyle sekillenen temel felsefesini tabiatçılık ve bireysellik üzerine kuran toplumu devletin ve eğer kuruluşların müdahalesinden kurtarmayı amaçlayan bırakınız yapsinlar bırakınız geçsinler şeklinde özetlenen sloganlarıyla özgürlükler önündeki her türlü düzenlemeyi reddeden düşünce akımı

komünist manifestosu: 1848 yılında karl marks ve friedrich engels tarafından yazılan komünist manifestosu adlı eserin düşünce sisteminin temelini teşkil etmesinden dolayı yaklaşım marksizm ya da komunizm olarak da ifade edilmektedir toplumsal gelişmenin sosyolojik temellerini ekonomik nedenlerini ve özel şartlarını bir dizi tezlerle inceleyerek önerdiği çözümleri bilimsel gercekler ve TARİHSEL bir yorumla sunabilme becerisinden bilimsel sosyalizm olarak nitelendirilir

tımar sistemi: köylülerin kiracı olarak işledikleri topraklarda elde ettikleri ürünün bir kısmını toprağın sahibi olan devlete vermeleri şeklinde işlenmiş olan osmanlı toprak sistemidir

vakıf:bir hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla kişinin sahip olduğu malın özel mülkiyetten çıkarılarak toplumsal mülkiyete aktarılmasına ve orada tutmasına denir

ahi teşkilatı:selcuklu ve osmanlı donemlerinde anadoluda yaşayan müslüman halkın sanat ticaret ve ekonomi gibi mesleki alanlarda yetişmesini sağlayan dini ticari ve mesleki örgütlenmelerdir

İlgili Kategoriler

Anadolu AÖF


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.