Gelir Düzeyi ve Sorunlu Çocuklar

Gelir Düzeyi ve Sorunlu Çocuklar

Ailenin gelir düzeyinin çocuğun sorunlu olmasıyla direkt ilişkisi yoktur. Her kesimden sorunlu çocuk çıkabilmektedir. Ama sorunlar farklı olabilir. Yüksek gelirli ailenin çocukları, mesela otomobilin markası konusunda sorun çıkartmakta iken, dar gelirli ailelerde daha değişik konular sorun olabilir.

Şu kadarı var ki, zengin aile çocuklarının problemleri daha vahim sonuçlar doğurabilmektedir. Kontrol mekanizmaları, zengin aile çocukları üzerinde fazla etkili olamamaktadır. Çocuk bir suç işlediğinde ailesi en iyi avukatları tutarak onun hapse girmesini önleyebilmektedir. Ailenin sosyoekonomik nüfuzu çocuğun davranış kusurlarını örtbas edebilmektedir. Bu hal, çocukta daha büyük davranış kusurlarının doğmasına zemin hazırlamaktadır.

Sosyoekonomik yönden üst düzeye mensup aile çocuklarında daha kompleks davranış kusurları görülür. Davranış kusurları sürekli örtbas edilen çocuk, şüphesiz bu kusurları artırarak devam ettirir. Bu kusurların tedavisi de o nisbette güçleşir.

Dar gelirli ailelerde çocukların sorunları daha kolay tedavi edilebilmektedir. Kaldı ki gösterilen davranış kusurları karşılığında ödenilen bedel, çocuğun ıslahını kolaylaştırmakta, davranış kusurlarının artarak büyümesine mani olmaktadır. Sonuç olarak diyebiliriz ki, ailenin sosyoekonomik düzeyi ile sorunların niteliği arasında bir ilişki vardır.

Miktar bakımından ise, çocuğun sorunlu olma ihtimali zengin ailede de, dar gelirli ailede de hemen hemen eşittir.

Çalışan Çocuklar

Çocukların çalıştırılması oldukça eski bir olgu iken, bir sosyal sorun haline gelişi büyük ölçüde sanayi devriminden sonra olmuştur. Bugün ülkemizde çocuk emeği özellikle tarım, metal sanayi, ağaç işleri, otomotiv sanayi, konfeksiyon, tekstilderi, eşya sanayi ve özel hizmetler gibi iş alanlarında yoğunlaşmış durumdadır. Toplam işgücünün yüzde 33’ü okul çağındaki çocuklardan oluşmaktadır. 1219 yaş grubundaki her 3 çocuktan biri çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmaktadır. Kırda bu oran neredeyse işgücünün yarısı, kentlerde ise yüzde 22.3’üdür. Yaş yükseldikçe çalışan çocuk sayısı artmakta buna karşılık, okula devam eden çocuk sayısı da azalmaktadır.

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir