9.Sınıf Sağlık Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları


1. Anne sütünün özellikleri nelerdir?
Fe, hastalıklara karşı koruyan IgG, protein, yağ, KH, su, mineral maddeler, bulunur.

2. Bebeklik döneminde uygulanan aşıları yazınız.
BCG, Difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, hepatit B aşılardır.

3. Bulaşıcı hastalığın dolaylı bulaşma yollarını yazınız.
Eşyalar, hava, vektörler, su ile kaynaktan dolaylı yolla bulaşmadır.

4. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada bulaşma yoluna yönelik alınabilecek tedbirleri yazınız.
Doğrudan bulaşma yollarına karşı alınabilecek tedbirler, aşılar, hastalıktan uzak durmak, cinsel korunmaya dikkat etmek, öksürürken ağzımızı kapatmak sayılır. Dolaylı bulaşma yollarına karşı alınabilecek tedbirler, suyolunu temizlemek, vektörlere karşı önlem almak, kişisel temizliğe dikkat etmek, dezenfektan ve yiyecek temizliklerine dikkat ile kişisel temizlik araçlarını düzenli kullanmak ve değiştirmek.

5. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları yazınız.
Cinsel yolla bulaşan hastalıkları Frengi (sifilis), bel soğukluğu (gonore), AIDS, Hepatit B, mantar hastalıkları ve trichomonas gibi hastalıklardır.

6. Çocuklarda sık görülen ve ölüme yol açan hastalıklar nelerdir.
Ateş, İshal, Zatürre, Pamukçuk, Kan uyuşmazlığı, Kalıtsal hastalıklar, Sarılık sayılabilir.

7. Epidemi terimi açıklayınız.
Bir hastalığın bir bölgede alışılagelenden fazla sık görülmesine epidemi denir.

8. Evde hasta bakımı ile ilgili bakım prensiplerini yazınız.
İlaç kullanımı, hasta odası, ateş ve nabız, beslenme, tecrit, mikroorganizmalardan arındırma konularına dikkat edilmelidir.

9. Hastalandığımız zaman nereye gideriz.
I. , II. de III. derece sağlık kuruluşlarına gidilir.

10. Enfeksiyon ve hastalık arasındaki farkı belirtiniz.
Bir mikroorganizmanın konakta yerleşip çoğalmasına enfeksiyon denir. Hastalık ise insanın ruhen ve bedenen tam bir iyilik halidir. Arasındaki fark ise enfeksiyon her zaman hastalık belirtisi ortaya çıkmaz. Enfeksiyona haslık denebilmesi için ateş, kusma, öksürük gibi bazı belirtilerin ortaya çıkması gerekir.


1. Bir ilk yardım çantasında bulunan malzemeleri yazınız.
Sargı bezi, üçgen sargı, steril gazlı bez, yara bandı, plaster, esmark bandı, plastik örtü, çengelli iğne, makas, turnike, pamuk vb …

2. Bulaşıcı hastalığın doğrudan bulaşma yollarını yazınız.
Enfeksiyon etkeninin hiçbir aracıya gerek kalmadan direk temas, cinsel ilişki, damlacık, kan ve plasenta yoluyla sağlam kişiye bulaşma yollarıdır.

3. Bulaşıcı hastalık etkenlerini yazınız.
Başlıca bulaşıcı hastalık etkenleri, bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler sayılabilir.

4. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada sağlam kişiye yönelik alınabilecek tedbirleri yazınız.
Bulaşıcı hastalıklardan korunmada sağlam kişiye yönelik alınabilecek tedbirler arasında; sağlık eğitimi, kişisel temizlik, beslenme, ilaçla korunma, aile planlaması, bağışıklanma, erken tanı ve erken tedavi sayılabilir.

5. Endemi terimi açıklayınız.
Bir hastalığın bir bölgede sürekli bulunmasına endemi denir.

6. Enfeksiyon zincirinin öğelerini sırayla yazınız.
Kaynak : bulaşma yolu: sağlam kişi

7. Hastalık oluşumunda çevresel sebeplerini yazınız.
Fiziksel nedenler, kimyasal nedenler, biyolojik nedenler, temel madde eksiklikleridir.

8. Hepatit hastalığı hakkında bilgi veriniz.
Hepatit, çeşitli nedenlere bağlı karaciğer iltihaplanması hastalığıdır. Virüsler, zehirli maddeler ve bazı ilaçlar neden olabilir. A, B, C ve D olmak üzere 4 tip hepatit vardır. Bunlardan en çok bilineni Hepatit A ve B dir. Hepatit A dolaylı (su) temas ile ve virüslerle bulaşır. Kuluçka süresi 30 gündür. Vücut bağışıklık geliştirebilir. Karaciğer harabiyeti oluşmaz. Temizliğe dikkat edilerek korunulabilir. Hepatit B direk temas ile ve virüslerle bulaşır. Kan yoluyla bulaşması daha çoktur. Özel tedavisi yokur. Vücut bağışıklık geliştirebilir. Karaciğer harabiyeti oluşur. Aşılar ve gerekli önlemlere dikkat edilirse korunulabilir.

9. Kan uyuşmazlığını açıklayınız.
Kan uyuşmazlığı genellikle Rh faktörü uyumsuzluğuna bağlı olarak gelişir. Rh- bir annenin Rh + bir çocuğu olursa, anne kanında buna karşı antikor gelişir. 2. çocuktan itibaren kalıcı hasarlar yol açabilir ve hatta öldürücü olabilir.

10. Yurdumuzda düzenli olarak uygulanan aşılar hangileridir?
BCG, Difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, hepatit B aşılardır.


1. Antikor nedir?
İnsan vücudu hastalıklı yapan mikroorganizmalarla karşılaştığında, mikroorganizmalar ile savaşmak için özel maddeler yapar. Bu maddelere antikor denir.

2. Bebeklik döneminde görülen sarılık hakkında bilgi veriniz.
Yeni doğan çocukta görülen sarılık normal ve normal olmayan sarılık diye ikiye ayrılır.
Normal Sarılık (Fizyolojik Sarılık): Doğumdan sonra 2. – 3. günde ortaya çıkar ve 1 hf sonra kaybolur. Zamanında doğmuş bebeklerin çoğunda görülür. Nedeni bebeğin kanındaki görevini tamamlayan alyuvarların yıkılıp içindeki biluribin’in kanda açığa çıkmasıyla olur. Bebeğe zararı yoktur.
Normal Olmayan (Fizyolojik Olmayan) Sarılık: Doğumdan sonraki ilk gün içinde ortaya çıkar. 15 günden uzun sürebilir. Anne ile bebek arasındaki kan uyuşmazlığından kaynaklanır. Bebekte kalıcı sağırlık veya çeşitli beyin hasarları oluşabilir.

3. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada kaynağa yönelik alınabilecek tedbirleri yazınız
Bulaşıcı hastalıklardan korunmada kaynağa yönelik alınabilecek tedbirler arasında kaynak insan veya hayvan olmasına göre değişir. Bulaşıcı hastalığın kaynağı insan ise tecrit edilir. Eğer kuduz gibi bir hayvan ise bu hayvanı yok etmek gerekir.

4. Çocukluk çağı hastalıklarını yazınız
Ateş, İshal, Zatürre, Pamukçuk, Kan uyuşmazlığı, Kalıtsal hastalıklar, Sarılık sayılabilir.

5. Enfeksiyon ve hastalık arasındaki farkı belirtiniz.
Bir mikroorganizmanın konakta yerleşip çoğalmasına enfeksiyon denir. Hastalık ise insanın ruhen ve bedenen tam bir iyilik halidir. Arasındaki fark ise enfeksiyon her zaman hastalık belirtisi ortaya çıkmaz. Enfeksiyona haslık denebilmesi için ateş, kusma, öksürük gibi bazı belirtilerin ortaya çıkması gerekir.

6. Hastalıklardan korunmak için neler yapmalıyız.
Temizlik, beslenme ve diğer hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz.

7. İlk yardımın tanımını yapınız.
Kaza, yaralanma ve ya beklenmedik bir hastalık ortaya çıktığında, doktora ulaşana dek yaralı ya da hastanın durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla, ortamdaki kişi ve olanaklarla yapılan uygulamalara ilk yardım denir.

8. Kuluçka süresi ne anlama gelir.
Hastalık etkeninin vücuda girişinden, hastalık belirtilerinin ortaya çıkışı arasında geçen zamana kuluçka süresi denir.

9. Pandemi terimi açıklayınız.
Salgın hastalık bir çok ülkeye yayılırsa pandemi adını alır.

10. Tecrit ne demektir?
Hastaların sağlam kişilerle temasını önlemek için tamamen ayrılmasına hasta ayırımı (tecrit) denir

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir