9.Sınıf Sağlık Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları


……………LİSESİ 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI

 

 

A. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz? (30 puan)

1- Aşağıdakilerden hangisi bireyin gelişmesinde rol oynayan faktörlerden değildir?
A) Beslenme

B) Medeni durum
C) Hormonlar

D) Genetik
E) Fiziksel çevre

2- Aşağıdakilerden hangisi yeni doğan bebeklerin özelliklerinden değildir?
A) Hareket hâlindeki cisimleri gözleriyle izleyebilir.
B) Çevreye karşı ilgisizdir.
C) Emme ve tutma refleksleri vardır.
D) Işığı ayırt edemez.
E) Başını dik tutabilir.

3- Tam ergenlik dönemi aşağıdaki yaş gruplarından hangisini kapsar?
A) 29–36 B) 18–21 C) 45–46
D) 12–15 E) 15–18

4- Kişinin kendini ifade etmesi, duygularını denetleyebilmesi, kendisiyle ve çevresiyle barışık ve uyum içinde olabilmesi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle adlandırılır?
A) Ergenlik B) Sosyal yönden gelişim
C) Bilişsel gelişim D) Büyüme
E) Duygusal gelişim

5- Büyüme ve gelişmede çocukluk dönemi aşağıdaki hangi yaşlar arasını kapsar?
A) 7–15 B) 6–11 C) 1–6
D) 6–9 E) 7–12

B. Aşağıda verilen cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. (30 puan)
3–6, 1–7, ruhsal, hormon, genetik, hastalık, genler, beslenme, büyüme, öğrenme, azalmaları, değişmeleri
1. Çocuklukta oyun dönemi …………… yaşlar arasını kapsar.
2. Kalıtsal olarak anne ve babada bulunan birtakım özellikler ………………… yoluyla çocuğa geçer.
3. Gelişme, organizmadaki hem nitelik hem de nicelik olarak meydana gelen ………………………… içerir.
4. Duygusal gelişim, olgunlaşma ve ………………… sonucu oluşur.
5. Ergenlik döneminde bireyde çeşitli …………….. değişiklikler de gözlenir.

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız. (20 puan)
( ) 1. Geç ergenlikte kişinin sosyal ve aile içi ilişkileri düzene girer.
( ) 2. Büyüme hormonu olan tiroksinin ergenlik döneminde fazla salgılanması devlik, yetişkinlik döneminde fazla salgılanması ise akromegali hastalığına yol açar.
( ) 3. Erkeklerde 50–55 yaşları arasında görülen andropoz, kadınlarda 45–49 yaşları arasında görülen menopoz dönemleri yaş dönümü olarak adlandırılır.
( ) 4. Çocuklarda oyun dönemi 9–11 yaşlar arasını kapsar.
( ) 5. Gelişmede fiziksel değişim olurken büyümede fiziksel özelliklerin yanı sıra bilişsel, duygusal ve sosyal özellikler ortaya çıkar.

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (20 puan)

1. Bilişsel gelişim nedir ve neleri kapsar?

2. Ergenlik döneminde görülen sorunlar nelerdir?

3. Beslenmenin büyüme ve gelişmeye etkileri nelerdir?

4. Bebeklik dönemi hangi süreyi kapsar ve özellikleri nelerdir?

Süre: 40 dk.
BAŞARILAR…

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir