9.Sınıf Sağlık Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları


1. Bağımlılık nedir?
Kişinin sigara, alkol, uyuşturucular gibi maddelerle kurduğu ilişki sonucu özdenetimini ve özerkliğini yitirmesi, o süre kadar sergilemediği yeni davranışlar göstermesi sürecine bağımlılık denir.

2. Sigaraya başlama nedenlerinden 5 tanesini yazınız.
Büyükleri taklit etmek
Arkadaşlar arasında kendini kanıtlamak
Basından etkilenmek
Grup içinde kabul görmek
Gruptan kopmamak
Aşağılık duygusundan kurtulmak
Arkadaşlarına üstünlük sağlamak
Kişilik kanıtlamak
Üzüntü ve yalnızlığı gidermek

3. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden 5 tanesini yazınız.
Aseton, amonyak, anilin, benzen, karbon monoksit, nikotin, zifir, formaldehit, metanol vb…

4. Sigaranın vücuda uzun süreli zararlarından 5 tanesini yazınız.
Akciğer kanseri, kalp krizi, damar tıkanıklılığı, kanger, solunum yetmezliği, bazı kanserler vb,

5. Ana akım dumanı ne demektir?
Ana akım dumanı: İçicinin akciğerine çekip sonra ortam havasına bıraktığı dumandır.

6. Yan akım dumanı ne demektir?
Yan akım dumanı: Doğrudan yanan tütünden ortam havasına karışan dumandır.

7. Nikotinin vücutta oluşturduğu zararlı etkileri yazınız.
Nikotin: Uyarıcı niteliktedir, bağımlılık yapar, beyin dalgalarının yapısını değiştirir, kalp hızını, kan basıncını, kan hacmini ve kalbin kasılma kuvvetini artırır, deriye giden damarları daraltır, sempatik sinir aktivitesini düşürür, hormon salgılanmasının artırır, solunum güçlüğüne neden olur, pankreas salgısı azalır, kanda şeker, laktik asit ve yağ seviyesi artar.

8. Bağımlılık yapan maddeleri yazınız.
Tütün, Alkol ve türevleri ile uyuşturucu maddeler ve türevleridir.

9. Detoksifikasyon terimini açıklayınız.
Detoksifikasyon: Alkolun fiziksel etkilerini uzaklaştırmak için, uygulanan 7- 10 günlük bir tedavidir. Bu sürede kişi alkol kullanmaz. Vücuttan alkolün tüm fiziksel etki, eser ve izlerinin uzaklaştırılması amaçlanır.

10. Alkol bağımlılığının toplumsal etkilerini anlatınız.
Alkol bağımlısı kişi alkolün etkisi ile sosyal hayatta bilerek veya bilmeden birçok zarar verebilmektedir. Örneğin Trafik Kazaları, Alkolik kişilerin sataşması vb…


1. Aile planlamasının amaçlarını yazınız.
Aile planlaması öncelikli amacı ana ve çocuk sağlığının korunmasıdır.

2. Sigaranın vücuda uzun süreli zararlarından 5 tanesini yazınız.
Akciğer kanseri, kalp krizi, damar tıkanıklılığı, kanger, solunum yetmezliği, bazı kanserler vb,

3. Nikotinin vücutta oluşturduğu zararlı etkileri yazınız.
Nikotin: Uyarıcı niteliktedir, bağımlılık yapar, beyin dalgalarının yapısını değiştirir, kalp hızını, kan basıncını, kan hacmini ve kalbin kasılma kuvvetini artırır, deriye giden damarları daraltır, sempatik sinir aktivitesini düşürür, hormon salgılanmasının artırır, solunum güçlüğüne neden olur, pankreas salgısı azalır, kanda şeker, laktik asit ve yağ seviyesi artar.

4. Çekirdek aile tanımını açıklayınız.
Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir.

5. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden 5 tanesini yazınız.
Aseton, amonyak, anilin, benzen, karbon monoksit, nikotin, zifir, formaldehit, metanol vb…

6. Ana akım dumanı ne demektir?
Ana akım dumanı: İçicinin akciğerine çekip sonra ortam havasına bıraktığı dumandır.

7. Detoksifikasyon terimini açıklayınız.
Detoksifikasyon: Alkolun fiziksel etkilerini uzaklaştırmak için, uygulanan 7- 10 günlük bir tedavidir. Bu sürede kişi alkol kullanmaz. Vücuttan alkolün tüm fiziksel etki, eser ve izlerinin uzaklaştırılması amaçlanır.

8. Medeni kanuna göre evlenebilme yaş sınırı nedir?
Medeni Kanuna göre evlenebilmek için erkeklerin en az 17, kadınların en az 15 yaşında olması gerekir. Yaşı 18’den küçük olanların ana baba izniyle evlenebilcekleri hükme bağlanmıştır.

9. Aşırı doğurganlığın anne sağlığı üzerine olumsuz etkilerini açıklayınız.
Aşırı doğurganlığın anne sağlığı üzerine birçok olumsuz etkileri vardır. Bunlar arasında; kansızlık, vücut direncinin düşmesi, enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinde artış, ölüm oranlarında artış, rahim ağzı kanseri, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, romatizmal hastalıklar ve varisler gibi hastalıkların ortaya çıkma olasılığı artmaktadır.

10. Aşırı doğurganlığın çocuk sağlığı üzerine olumsuz etkilerini açıklayınız.
Bebek ölümleri, ölü doğumlar, prematüre, düşük doğum ağırlığı ve düşük zeka düzeyi gibi hastalıkların ortaya çıkma olasılığı artmaktadır.


1. Yan akım dumanı ne demektir?
Yan akım dumanı: Doğrudan yanan tütünden ortam havasına karışan dumandır.
2. Bağımlılık nedir?
Kişinin sigara, alkol, uyuşturucular gibi maddelerle kurduğu ilişki sonucu özdenetimini ve özerkliğini yitirmesi, o süre kadar sergilemediği yeni davranışlar göstermesi sürecine bağımlılık denir.
3. Aile planlaması tanımını açıklayınız.
Aile planlaması özellikle annelerin ve çocukların daha sağlıklı olabilmesi için alınan önlemlerden oluşan sağlık bir hizmetleri, ya da çocuğu olmayan ailelerin çocuk sahibi olma isteklerini gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmak için yapılan uygulamaların tümüne aile planlaması denir.
4. Geniş aile tanımını açıklayınız.
Geniş aile: Ana, baba, çocuklar, çocukların eşleri ve çocukları, anne ve babanın kardeşlerini de içeren ailedir.
5. Bağımlılık yapan maddeleri yazınız.
Tütün, Alkol ve türevleri ile uyuşturucu maddeler ve türevleridir.
6. Alkol madde bağımlılığının sebeplerini yazınız.
Kişinin kendini rahat hissetmek ve gevşemek
Aile üyelerinin alkol kullanıyor olması
İlaçlara göre daha kolay erişilebiliyor olması
Basındaki reklamlar
Kutlamalar
Aile ve arkadaşlar özenti
Üzüntü, neşe, yalnızlık gibi nedenler
Stresten kurtulma,
Unutmak,
Büyükleri taklit etmek
Arkadaşlar arasında kendini kanıtlamak
Basından etkilenmek
Grup içinde kabul görmek
Gruptan kopmamak
Aşağılık duygusundan kurtulmak
Arkadaşlarına üstünlük sağlamak
Kişilik kanıtlamak
Üzüntü ve yalnızlığı gidermek
7. Nüfus planlaması tanımını açıklayınız.
Nüfus planlaması; çeşitli önlemler alarak bir toplumun nüfus artışının kontrol altına alınması olayına denir.
8. Alkol bağımlılığının sonuçlarından 5 tanesini yazınız.
Kazalar artar
Suç işleme oranı artar
Aile ve sosyal çevre ile ilişkiler bozulur
Çevresinden uzaklaşır.
Kişide duygusal, fiziksel ve bilinç sorunları yaşanır.
Beslenme bozukluğu oluşur.
Beyin kanaması gözlenir
Karaciğer hastalıkları ortaya çıkar.
Çeşitli kanser tipleri oluşur.
Kalp krizi ve solunum yetmezliği olayları meydana gelir.
9. Evlilikte dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
Evlilikle dikkat edilmesi gereken konular arasında; sosyal durum (kişilerin yetiştiği ortamlar), eğitim durumu (kişilerin eğitim düzeyleri), ekonomik durum (yeterli ekonomik durumun varlığı), aile bireylerine ait faktörler (sevgi, saygı, ahlakı durumu) gibi konular arasında sayılabilir.
10. Sigaraya başlama nedenlerinden 5 tanesini yazınız.
Büyükleri taklit etmek
Arkadaşlar arasında kendini kanıtlamak
Basından etkilenmek
Grup içinde kabul görmek
Gruptan kopmamak
Aşağılık duygusundan kurtulmak
Arkadaşlarına üstünlük sağlamak.


1. Alkol madde bağımlılığının sebeplerini yazınız.

Kişinin kendini rahat hissetmek ve gevşemek
Aile üyelerinin alkol kullanıyor olması
İlaçlara göre daha kolay erişilebiliyor olması
Basındaki reklamlar
Kutlamalar
Aile ve arkadaşlar özenti
Üzüntü, neşe, yalnızlık gibi nedenler
Stresten kurtulma,
Unutmak,
Büyükleri taklit etmek
Arkadaşlar arasında kendini kanıtlamak
Basından etkilenmek
Grup içinde kabul görmek
Gruptan kopmamak
Aşağılık duygusundan kurtulmak
Arkadaşlarına üstünlük sağlamak
Kişilik kanıtlamak
Üzüntü ve yalnızlığı gidermek

2. Evlilikte dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
Evlilikle dikkat edilmesi gereken konular arasında; sosyal durum (kişilerin yetiştiği ortamlar), eğitim durumu (kişilerin eğitim düzeyleri), ekonomik durum (yeterli ekonomik durumun varlığı), aile bireylerine ait faktörler (sevgi, saygı, ahlakı durumu) gibi konular arasında sayılabilir.

3. Alkol bağımlılığının sonuçlarından 5 tanesini yazınız.
Kazalar artar
Suç işleme oranı artar
Aile ve sosyal çevre ile ilişkiler bozulur
Çevresinden uzaklaşır.
Kişide duygusal, fiziksel ve bilinç sorunları yaşanır.
Beslenme bozukluğu oluşur.
Beyin kanaması gözlenir
Karaciğer hastalıkları ortaya çıkar.
Çeşitli kanser tipleri oluşur.
Kalp krizi ve solunum yetmezliği olayları meydana gelir.

4. Geniş aile tanımını açıklayınız.
Geniş aile: Ana, baba, çocuklar, çocukların eşleri ve çocukları, anne ve babanın kardeşlerini de içeren ailedir.

5. Nüfus planlaması tanımını açıklayınız.
Nüfus planlaması; çeşitli önlemler alarak bir toplumun nüfus artışının kontrol altına alınması olayına denir.

6. Çekirdek aile tanımını açıklayınız.
Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir.

7. Aile planlamasının amaçlarını yazınız.
Aile planlaması öncelikli amacı ana ve çocuk sağlığının korunmasıdır.

8. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden 5 tanesini yazınız.
Aseton, amonyak, anilin, benzen, karbon monoksit, nikotin, zifir, formaldehit, metanol vb…

9. Sigaranın vücuda uzun süreli zararlarından 5 tanesini yazınız.
Akciğer kanseri, kalp krizi, damar tıkanıklılığı, kanger, solunum yetmezliği, bazı kanserler vb,

10. Detoksifikasyon terimini açıklayınız.
Detoksifikasyon: Alkolun fiziksel etkilerini uzaklaştırmak için, uygulanan 7- 10 günlük bir tedavidir. Bu sürede kişi alkol kullanmaz. Vücuttan alkolün tüm fiziksel etki, eser ve izlerinin uzaklaştırılması amaçlanır.


Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir