Avrupa tarihi ders notları

AVRUPA TARİHİ

1-Orta Çağda Avrupa

 Avrupa’da millet olma fikri ilk defa kavimler göçü ile ortaya çıkmıştır.

İlk savaş topu Yüzyıl Savaşlarında (Kresy Savaşı) İngilizler tarafından kullanılmıştır. (13. yy)

Demokrasi yolunda Avrupa’da atılan ilk adım İngiltere’de ilan edilen Manga Charta’dır (Büyük Şart).

Derebeylikler ilk defa kavimler göçünden sonra kuruldular.

Derebeyliklerin gücü ilk defa haçlı seferleri ile yayılmaya başlamıştır.

 • Avrupalılarbarut,pusula,kağıt,matbaa,yel değirmeni ve dokuma tezgahlarını ilk defa haçlı seferleri sırasında Türklerden öğrenmişlerdir.
 • Haçlı Seferiamacına ulaşan tek seferdir.
 • Haçlı Seferleriilk defa 1906 yılında düzenlenmiştir.
 • Avrupa’dadin adamlarına duyulan güven ilk defa Haçlı Seferleri ile zayıflamıştır.
 • 2- Yeniçağ’da Avrupa
 • Ümit burnunuilk defa Bartemi Diyaz buldu. (1487)
 • Hindistan deniz yolunuilk defa Vasko Dö Gama bulmuştur.(1498)
 • Dünyanın yuvarlaklığınıilk defa Bar temi Diyaz ve Del-Kano ispat etti. (1519-1522)
 • Amerika kıtasınailk giden Kristof Kolomb’tur. (1292)
 • Amerika’nınyeni bir kıta olduğunu Americo Vespucci ilk defa anlamıştır.
 • Coğrafi keşifleri başlatan veilk sömürge imparatorluklarını kuranlar İspanya ve Portekiz’dir.
 • Rönesans hareketleri ilk defaİtalya’da başlamıştır.
 • Rönesans ilk kezsanat alanında din dışı eserler verilmiştir.
 • Hümanizma hareketiilk defa İtalya’da doğmuştur.
 • Skolastik düşüncerönesansla yıkılmıştır.
 • Laik eğitim kurumları Reform hareketleriyleaçılmaya başlanmıştır.
 • Reform hareketleri ilk defaAlmanya’da ortaya çıkmıştır.
 • İncililk kez Almanca’ya çevrilmiştir.
 • Reform’dan sonra ortaya çıkanilk mezhep Protestanlıktır. (Martin Luther)
 • Avrupa’da mezhep ayrılıkları ve savaşları Reform ile başlamıştır.
 • Papa’nın onayına sunulmayanilk antlaşma Westfalya antlaşmasıdır. (1468)
 • Modern anlamda matbaayıilk defa Jean Gutenberg icad etmiştir.(1450)
 • İlk kurşunatan silahları Venedikliler yapmıştır.

3- Yakın Çağ’da Avrupa

 • Fransız İhtilali ilelaik hukuk kuralları ortaya çıkmıştır.
 • Viyana kongresi (1815)ilk uluslar arası kongredir.
 • Milli devletler ilk defaFransız İhtilali’nden sonra kurulmaya başlamışlardır.
 • İnsan hakları beyannamesi ilk defaAmerika’da 2. Fledelfiya Kongresi’nde kabul edilmiştir.(1776)
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilk kezFransız İhtilali ile ortaya çıkmıştır.
 • Napolyon ilk yenilgisiniAkka önlerinde Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Nizam-ı Cedit adlı Osmanlı ordusundan almıştır.
 • Viyana Kongresi’nde(1815) Rus Çarı tarafından Osmanlı Devleti’ni parçalama tekliflerini (şark meselesi) ortaya atılmıştır
 • Sanayi devrimiilk defa ingilterede görülmüştür
 • Avrupa da sanayi dönemimakineleşme ilk defa dokuma sanayisinde başlamıştır
 • İşçi sınıfıilk defa sanayi inkılabından sonra ortaya çıkmıştır
 • Avrupa dasosyalist akımlar ilk defa 1848 ihtilallerinden sonra görülmüştür
 • Sanayi inkılabıJames Wat tarafından buhar gücünün bulunmasıyla başlamıştır
 • Sanayi inkılabı ilk defakapitalizm, sosyalizm, liberalizm gibi kavramları ortaya çıkarmıştır
 • Gerçek anlamda sömürge imparatorluklarısanayi inkılabı ile kurulmuştur

İlgili Kategoriler

Tarih Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.