AÖF Arapça 2 ders notu-Tüm üniteler


Arapça II Ders Notu

1.ÜNİTE
TÜREYİŞ YÖNÜNDEN İSİMLER
2’ye ayrılır.1
-CAMİD 2-MÜŞTAK
CAMİD:
İsmin doğal halidir.Ek almamıştır.Herhangi bir fiilden türememiştir. gibi ال م ثل : ع ين ماء
MÜŞTAK:
Başka bir kelimeden türetilen isimdir. gibi ال م ثل : ج لس =مج لس ك تب =م ك تب
MÜŞTAK İSİMLERİN ÇEŞİTLERİ 2ye ayrılır
.
·
1.Fiileden türeyen isimler onlarda 8 çeşittir.
·
2. İsimden türeyen isimler toplam 2 çeşittir.

FİİLDEN TÜREYEN İSİMLER 1.İSMİ FAİL=
İsmi yapanı gösterir. yapılışı=Eğer fiil 3 harfli ise ا ع ل kalıbında yapılır.
yazan:
ك تب كا ت ب = :yazdı
giden:
ذهب ذا ه ب = :gitti
Eğer fiil 3 harften fazla ise başına ötreli mim getirilir. sondan bir önceki
harfin harekesi kesra olur. öğretmen: م ل = ع ل :öğrettimütercim: م ت ج = ت ج :tercüme etmek

2.İSMİ MEFUL=İ
smi meful fiilin ifade ettiği işten etkilenendir ve edilgendir. yapılışı=Eğer kalıp 3 harfli ise; yazılmış: ك تب م ك ت ب = :yazdı
kesilmiş: ق طع م ط
= :kesti
Eğer fiil 3 harften fazla ise başına ötreli mim getirilir. sondan bir önceki hareke fetha olur. م ل
= عل :öğretti öğretilmiş:

3.SIFATI MÜŞEBBEHE=
İsmi fail türünden olup,türediği fiilin ifade ettiği güzellik,çirkinlik,sakatlık ve kusurluluk gibi sıfatlarda ve bazı duygularda devamlılık ifade eden müştak (türemiş) bir kelimedir. 4 veya daha fazla harften oluşmuşsa ismi fail kalıbında elde edilir.Ek almamış 3 harfli fiillerde belli bir kalıbı yoktur. çekimi:Renk,engellilik.şekil bildiren fiillerin sıfatları ل vezninde gelir.
kel:
ل ع sağır:ط ش topal: ع kör: عم

4.İSMİ MEKAN/İSMİ ZAMAN=
Fiillerin yapılış yeri ve zamanını gösteren isimdir. Kalıpları 3 harfli fiillerde م ل م ل kalıbında
türetilir. örnekler:ك ان مكان
= سجد م س ج د = ن زل ز ل م ن =
AKSAMI SEB’A=İçerisinde illet harfi bulunan fiillerdir. ى ا
misal
جد illet harfi başta ecvaf ق ال illet harfi ortada nakıs م illet harfi sonda lefif mefruk ق illet harfi başında ve sonunda lefif makrun ط ى ikinci ve üçüncü harf illetli misal fiiller ve ecvaf ya sı ve lefif mefruk fiiller ve muzarinin ikinci harfinin harekesi kesra ise م ل kalıbında yapıcaz.
örnek: ج لس مجل س يج لس

5.MİMLİ MASTAR=
Diğer mastarlarda olduğu gibi zaman belirtmeksizin iş,oluş,eylem bildiren ve adındanda anlaşılacağı üzere başında mim harfi bulunan mastarlardır. misal,ve lefifi mefruk fiillerin mimli masdarları م ل vezninde gelir.
örnek: randevu عد م ع د
= vaat etmek
diğer fiillerin mimli mastarları ise م ل vezninde türetilir.
örnek:giyinmek ل بس
= م ل بس giydi 6.İSMİ ALET=Türediği fiili yapma kolaylığı sağlayan alet ve edevatı ifade eder.sadece 3 harfli fiillerde yapılır. Kalıpları== ١ = م ل = ٣ م ا ل = ٢ م ل

7.MÜBALAĞA SIYGASI=
Bir varlıkta bir özelliğin çok olduğunu gösteren,fiilden türeyen,sıfat cinsinden isimlerdir.Belli başlı bir kalıpları yoktur.Ezbere dayalıdır. Örnek= =güldü / ا =çok gülen

8.İSMİ TAFDİL=
Türkçedeki “daha” ve “en” gibi üstünlük ifade eder.3harfli fiillerde ل kalıbında yapılır.
Örnek= بي ك
— ك ب — ك ب
En büyük
— büyüdü — büyük İSİMDEN TÜREYEN İSİMLER 1.İSMİ TASĞİR=Türkçedeki küçültme isminin karşılığıdır.Acıma,sevimlilik katma ya da aşağılama amacıyla isimler tasğir işlemine tabi tutulur. Yapılışı=3 harfli isimler ي ل vezninde yapılır.örnek= ج ل = ج ي ل
3 harften fazla olan isimler
ي ل vezninde yapılır.örnek= س ي س جل
İkinci harfi “elif” olan isimler küçültme işlemine tabi tutulurken,söz konusu “elif” harfi “vav” harfine çevrilir. Örnek=kapıcık ب اب ب ي ب kapı

2.İSMİ MENSUP=
Bir yere,bir millete,bir topluluğa veya bir aileye aidiyet bildiren isimlerdir.Türkçedeki “-li” yapım ekine karşılık gelen öncesi kesralı şeddeli ya ( )nın ismin sonuna eklenmesiyle yapılır. Örnek=Türkiyeli ت ك ت Türk

2.ÜNİTE SAHİH FİLLERİN ÇEKİMİ
Sahih fiillerin kök (asıl) yapısı açısından med harfi olmayandır. 1.SALİM=Kök harflerin içerisinde hemze ve şedde bulunmayandır. gibi ك تب

2.MUZAAF=
Kök harflerinin içerisinde aynı harften iki tane bulunan filldir. gibi د ق د

3.MEHMUZ=
Kök harflerinin içerisinde hemze bulunan fiildir. gibi م سأل ق
SALİM FİİLLERİN MAZİ ÇEKİMİ SF 32 DE MUZAAF FİİLİN MAZİ ÇEKİMİ SF 35 DE MUZAAF FİİLİN MAZİ ÇEKİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUS ه ن DURUMU DAHİL İDĞAMI ÇÖZÜLÜR.
MUZAAF FİİLİN MUZARİ ÇEKİMİ SF 3
6 DA MUZAAF FİİLİN MUZARİ ÇEKİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUS SADECE ن ت ن ه ن DURUMLARINDA İDĞAMI ÇÖZÜLÜR.
NOT=FİİL BAŞTA ÇEKİM ALMAZ.ORTADA ÇEKİM ALIR. ذهب ال م لم ن ال ف ÖĞRETMENLER SINIFA GİTTİ. ال م لم ن ذه ب ا ال ف ÖĞRETMENLER SINIFA GİTTİLER.

MEHMUZ FİİLİN MAZİ VE MUZARİ ÇEKİMİ SF 38 DE
SÜLASİ FİİLLERİN 6 BABI

1 ي ك ت ب ك ت ب ي ل ل .BAB
ي ل ل ب

2 ي ب .BAB

3
ي ت ت ي ل ل .BAB

4
ي ل عل ي ل ل .BAB

5
ي س ن س ن ي ل ل .BAB
ي س ب س ب ي ل ل
. 6 BAB

4.ÜNİTE BEŞ İSİM VE İ’RABI
1baba ب
2erkek kardeş 3kayın beder 4ağız
5sahiplik ذ

5İSMİN İ’RABI
raf durumu vav dır. جاء ب vav ile merfudur.
nasp durumu elif dır. ا ه د ب ا
mefuldur.elif ile mansuptur.
c
er durumu ya dır. سل م ع ل ب ي ismi mecrurdur.

5 İSMİN ÖZELLİĞİ
1.Mutlaka sonunda bitişik zamir bulunur.mütekellim yası hariç!

(kardeşim) 5 isimden değildir.çünkü sonunda mütekkelim ya ‘sı var. ه
– beş isimdendirler.sonunda bitişik zamir var. 2.Tesniye (ikili) veya cemi olduklarında 5 isimden sayılmazlar. 3.5 isim yalın olarak gelmez.yani ya zamir alır yada isme izafet olur. örnek م مد beş isimden (isme izafet olmuş) beş isimden değil çünkü yalın ك ان ismi raf haberi nasp eder. ك ان ve arkadaşları geldikleri zaman boşluk hemen ك ان den sonra ise raf durumu seçilir. Eğer ك ان den sonra bir isim varsa isimden sonra boşluk varsa nasp durumu seçilir. örnek=ك ان ب ذا ع ل nasp ك ان ذ ب ع ل raf ÖNEMLİ BİR NOT= ذ DAN SONRA SADECE İSİM GELİR. YANİ…ZAMİR OLMAZ + ذ İSİM OLUR + ذ
ن VE KARDEŞLERİ İSMİNİ NASP HABERİNİ RAF YAPAR.
YANİ KANE İLE TAM TERSİDİR. NOT=5 İSİMLER HARF İLE İRAB OLUR.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir