AÖF Adalet Meslek Etiği Final öncesi hatırlatmalar


Final Öncesi
ADALET MESLEK ETİĞİ
Sınav öncesinde son tekrar için hazırladığımız bu Gümüş Not;
Altın Notlar, Altın Sorular ve Çıkmış Sorular kaynaklarımızın tümünden hazırlık yapan öğrencilerimizin anlayacağı şekilde kısaltılarak sizlere sunulmuştur.
Etik Mevzuatı  Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun  alandaki temel düzenleme
Kamu Görevlilerinin Tabi Oldukları Etik Davranış İlkeleri  Saydamlık, Tarafsızlık, Dürüstlük, Hesap Verebilirlik, Kamu Yararını Gözetme
Kamu Görevlileri Etik Kurulu  on bir üye
Kamu Görevlileri Etik Kurulu  Bakanlar Kurulu
Başvuru  Yazılı Dilekçe, Elektronik Posta Veya Tutanağa Geçirilen Sözlü Başvuru
Etik İhlal Bildiri  İlgililere, Başvuru Sahibine, Hakkında Karar Verilen Kişi, Başbakanlık Makamı
Etik komisyon  en az üç kişi  özgeçmiş ve iletişim bilgileri, ÜÇ AY içinde Kurul’a bildirilir
Etik Sözleşme  Bir AY
Kamu görevlileri  Sürekli Gelişimi, Katılımcılığı, Saydamlığı, Tarafsızlığı, Dürüstlüğü, Kamu Yararını Gözetmeyi, Hesap Verebilirliği, Öngörülebilirliği, Hizmette Yerindeliği Ve Beyana Güveni
Kamu görevlisi  takdir yetkisi  kamu yararı / keyfilikten uzak/ tarafsızlık ve eşitlik
Mal bildirimi  doğruluğu kontrol  30 GÜN
Rüşvet  yapmaması gereken bir işlemi yapmak
İrtikap  zaten yapması gereken bir işlemi  zorlamak suretiyle kendisine kazanç
On Aylık Net Asgari Ücret Toplamını Aşan  Bir Ay İçinde  teslim etmek

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir