10.Sınıf Biyoloji Kısa Cevap ve Boşluk Doldurma Yazılı Soruları10. SINIFLAR YAZILI SORULARIDIR.
Kısa Cevap /Yazılı Soruları
1.Mayozun profaz 1 evresinde meydana gelen temel olayları yazarak açıklayınız.
2.2n=4 kromozomlu bir hücrenin anafaz 1 ve anafaz 2 evrelerini çizerek açıklayın.
3. Aşağıdaki kavramları açıklayınız?
Tetrat:
Sinapsis:
Krossing over:
Homolog Kromozom:
4.Hücrelerin bölünmesi için hangi şartlat gereklidir?
5.Bitki ve hayvan hücrelerindeki mitoz bölünmedeki farklılıkları yazarak açıklayınız?
6. 2n=52 kromozomlu üreme ana hücrelerinde mayoz bölünme sırasında
a) Oluşan tetrat sayısı
b) Profaz1 deki kromatit sayısı
c) Oluşan her bir gametin kromozom sayısı kaçtır?
7.Eşeysiz üreme çeşitlerini yazınız.Her bir eşeysiz üreme çeşidine ikişer örnek ve
İniz.
8. Vejetatif üreme çeşitlerini yazınız.
9.Mitozun karyokinez bölünmesi sırasında gerçekleşen evreleri açıklayarak yazınız.
10. Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki 10 tane farkı yazınız.
Doğru/Yanlış Soruları
1. Canlının gelişmişlik derecesi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır.
2. DNA eşlenmesi interfazın G1 evresinde gerçekleşir.
3. Aynı kromozom üzerinde bulunan genler arasındaki uzaklık arttıkça bu genlerin kroosing over ile birbirinden ayrılma olasılığı azalır.
4. Metafaz 1 evresinde homolog kromozomlar karşılıklı olarak hücrenin ekvator düzleminde dizilir.
5. Mayoz bölünmenin anafaz 1 evresinde homolog kromozomlar , anafaz 2 evresinde kromatitler birbirinden ayrılır.
6. Mitoz bölünme sırasında iğ ipliklerinin kısalması metafaz evresinde gerçekleşir.
7. Çok hücreli canlıların mitoz bölünme yaşam boyu devam ederken, mayoz bölünme üreme dönemi boyunca devam eder.
8. Mayoz bölünme sırasında karyokinez ve sitokinez iki kez gerçekleşir.
9. Mayoz bölünme tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
10. Bölünme denetimini kaybederek sürekli bölünen hücrelere kanser hücreleri denir.
BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
1. Mitoz bölünme bir hücrelilerde……………….sağlar.
2. Hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesi…………………..ile gerçekleşir.
3. Bitki hücrelerinde……………varlığı sitokinezin boğumlanma ile gerçekleşmesini engeller.
4. Mayoz bölünmede homolog kromozom çiftlerinin kardeş olmayan kromatitlerin in karşılıklı bölgeleri arasında meydana gelen parça değişimi olayına………………..denir.
5. Mayoz bölünme ………………….kromozom sayısına sahip …………………..hücrelerinde gerçekleşir.
6. Bitki hücrelerinde sitoplazma ……………oluşumu ile bölünür.
7. Mayoz bölünmenin …………evresinde ……………….yan yana gelerek oluşturduğu 4 kromatitli yapıya …………….denir.
8. Mayoz bölünmede oluşan tetrat sayısı o canlının…………………..sayısına eşittir.
9. Sadece bir hücreli canlılarda gözlenen eşeysiz üreme çeşidi…..…………………………dir.
10. Mitozda kromatin ipliklerin kromozom haline dönüştüğü evre…………………………dir.
(ÜREMEYİ, BOĞUMLANMA, HÜCRE DUVARI, KROSS OVER, DİPLOİT-EŞEY ANA, ARALAMEL, PROFAZ1-HOMOLOG KROMOZOMLARIN-TETRAT, n KROMOZOM, BÖLÜNREK ÜREME, PROFAZ)

İlgili Kategoriler

10.Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları 10.Sınıf Yazılı SorularıBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir