10. Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı soruları

10. Sınıflar Biyoloji Dersi I. Dönem 1. Yazılı Yoklama Sorularıdır.

1.Metabolik faaliyetlerdeki kimyasal tepkimeler, enerjiye ihtiyaç duyma veya enerjiyi açığa çıkarmalarına göre gruplandırılabilir. Buna göre ekzergonik tepkimenin tanımını ve bir örnek yazınız? (6 Puan)

Enerji açığa çıkaran tepkimelere ekzergonik (enerji veren) tepkime denir.

Örnek; Oksijenli ve oksijensiz solunum

2. ATP molekülünün yapısına katılan elemanlar nelerdir isimlerini yazınız? (6 Puan)
Adeniz Bazı
Riboz Şeker (Pentoz Şeker)
Üç tane fosfat molekülü

3. Fosforilasyon nedir tanımlayarak fosforilas-yon çeşitlerinin adlarını yazınız? (5 Puan)

Canlıda ATP üretme işine fosforilasyon denir.
Substrat Düzeyinde Fosforilasyon
Oksidatif Fosforilasyon
Fotofosforilasyon
Kemofosforilasyon

4. Lipit molekülünün oksijenli solunuma katılım basamaklarının isimlerini yazınız? (4 Puan)
Gliserol glikolizden (PGAL)
Yağ asitleri Asetil CoA ‘dan

5. Oksijenli solunum reaksiyonları sonunda oluşan Karbondioksitin kaynağı nedir yazınız? (4 Puan)

Glikoz molekülündeki Karbon ve Oksijendir.
6. Solunum reaksiyonları sırasında hangi molekülün kullanılması bu reaksiyonun bir oksijenli solunum olduğunu gösterir. (3 Puan)

FAD molekülünün kullanılması

7. ETS’nin son elektron alıcı molekülün adını yazınız? (3 Puan)

Oksijen

8. Bir etil alkol fermantasyonunda 6 molekül CO2 (karbondioksit) çıktığına göre bu solunum reaksiyonları sonucunda kaç ATP molekülü sentezlenmiştir? (6 Puan)

1 glikozdan etil alkolde 2 CO2 çıkarırsa
X 6 CO2 çıkarır.
X= 6/2 = 3 glikoz molekülü

1 glikozdan etil alkolde 4 ATP üretilirse
3 X ATP üretilir
X= 3.4 = 12 ATP üretilir.

9. Bir glikoz molekülünün enerji elde etmede kullanılırken Etil alkol veya Laktik asit Fermantasyonunda yıkımı sırasında ortak özelliklerden dört tanesini yazınız? (8 Puan)
Glikoliz evresi
ATP üretilmesi (SDF)
ATP tüketilmesi (aktivasyon)
NAD koenziminin kullanılması
Sitoplazmada gerçekleşmesi
Glikoliz sonunda piruvat oluşması

10. Prokaryot hücreli canlılarda oksijenli solunumun gerçekleştiği yapının adını yazınız? (3 Puan)
Mezozom veya hücre zarının özel kıvrımlı bölgelerinde gerçekleşir

11. ETS elemanlarından protein yapıda olmayıp koenzimi olarak görev alan molekülün adını yazınız? (3 Puan)

Ubikinon3

12. Krebs döngüsü (sitrik asit döngüsü) nerede gerçekleşir ismini yazınız? (3 Puan) Mitokondrinin matriksinde
13. ETS elemanlarından protein yapılı olanlardan üç tanesinin ismini yazınız? (6 Puan)

NADH-Q redüktaz,
Sitokrom redüktaz,
Sitokrom c
Sitokrom oksidaz

14. 3 maltoz molekülünün oksijenli solunumda yakılması sırasında kaç krebs (sitrik asit) devri reaksiyonu gerçekleşir? (5 puan)
1 Maltoz 2 glikoz ise
3 maltoz x glikoz
X= 3.2 = 6 glikoz

1 glikoz 2 Krebs devri reaksiyonu
6 “ X “ “ “
X= 2.6 = 12 Krebs devri

15. Oksijenli ve Oksijensiz solunum ortak evresinin adını ve bu evrenin ortak gerçekleşmesinin sebebini yazınız? (5 Puan)

Glikoliz Evresi
Bu evrede kullanılan enzimler tüm canlılar için ortaktır.

16. Glikoliz tepkimeleri sonunda açığa çıkan enerji hangi molekülde tutulur adını yazınız? (3 Puan)
ATP molekülü

17. ATP’nin yapısında bulunan azotlu organik bazla pentoz şeker arasındaki bağın adını yazınız? (3 Puan)

Glikozit bağı

18. Etil alkol fermantasyonunda (CO2) çıkışı ile oluşan ara bileşiğin adını yazınız? (3 Puan)

Asetaldehit

19. Bir hücrede hücresel solunum denilince ilk akla gelen, oysa fermantasyonun gerçekleşmesi için bulunması zorunlu olmayan element hangisidir? (3 Puan)

Oksijen

20. Oksijenli solunumda krebs (sitrik asit) döngüsünde okzaloasetik asitle birleşerek sitrik asidi oluşturan molekülün adını yazınız? (3 Puan)
Asetil CoA
21. Oksijenli solunumda oksijensiz solunuma göre enerji üretiminin daha fazla olmasının sebebi nedir yazınız? (3 Puan)

Organik maddelerin inorganik maddelere kadar parçalanmasıdır.
22. Glikoliz reaksiyonları sırasında yıkım tepkimelerinin başlamasıyla früktoz difosfot molekülünden sonra oluşan 3 karbonlu molekülün adını yazınız? (3 Puan)

Fosfogliseraldehit (PGAL)
23. Enerji metabolizmasında bulunan ve Glikoliz evresinde elektron taşıyıcı molekül olrak görev alan koenzimin adını yazınız?(3 Puan)

NAD (Nikotinamit adenin dinükleotit)

24. 3 glikoz molekülünün oksijenli solunumda parçalanması ile glikolizde kaç ATP sentezlenir hesaplayınız? (3 Puan)
1 glikozdan glikolizde 4 ATP üretilirse
3 X ATP üretilir
X= 4.3 =12 ATP üretilir.

25. Bir glikozun oksijenli solunumda parçalanması sırasında krebs (sitrik asit) devri reaksiyonlarında ETS ye NAD tarafından taşınan hidrojen sayısı kaçtır yazınız? (3 Puan)

16 Hidrojen atomu (8 molekül)

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir