10.sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı Soruları


10.SINIFLAR

BİYOLOJİ  DERSİ   2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

SORULAR

ADI:                                     SOYADI:                     SINIF:                            NO:

  1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(12P)
  2. İnterfazın …………………………………. evresinde DNA eşlenir.
  3. Sperm yapısındaki ………………………………., döllenme sırasında yumurta zarını delebilen enzim içerir.
  4. Homolog kromozom çiftlerinin yan yana gelerek oluşturduğu dörtlü kromatit gruplarına……………………………………………. denir.
  5. Erkek üreme organı olan testislerde , mayoz bölünme ile sperm hücrelerinin oluşmasına ………………………………………………………………. adı verilir.
  6. ………………………………………….. üreme kalıtsal çeşitliliği sağlamaz.
  7. Sentromerde iğ ipliklerinin bağlandığı protein yapılı bölgeye ………………………………denir.
  1. Aşağıdaki ifadelere doğru olanlara ‘D’, yanlış olanlara ‘Y’ harfi yazınız.(16p)

1(  ) Bitki hücrelerinde sitokinez boğumlanma ile gereçekleşir.

2(  ) Siklinler ve siklin bağımlı kinazlar hücre döngüsünü kontrol eden protein yapılı moleküllerdir.

3(  ) Mitozun anafaz safhasında homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilir.

4(  ) Gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır..

5(  ) Plasmodyum hayat devrinin eşeyli üremesini insan vücudunda

tamamlar.

6(  ) Spermatogenez sonucu oluşan  sperm hücreleri farklı miktarda sitoplazma içerir.

7(  ) Öglena tomurcuklanarak ürer.

8(   ) Kemosentetik bakteriler hidorjen sülfürü enerji kaynağı olarak kullanır.

 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız

1) Eşeysiz üreme çeşitleri nelerdir? Yazınız.(10p)

 

 

 

 

 

2) Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farklar nelerdir? 4 tane yazınız.(16p)

Mitoz bölünme                                                    Mayoz bölünme

 

 

 

 

3) Bakterilerde ve paramesyumda  görülen konjugasyon olaylarının farkı nedir?(8p)

 

 

4) Komozom sayısı 2n=12 olan bir karaciğer hücresi arka arkaya 2 kez mitoz bölünme geçirirse sonuçta toplam kaç hücre oluşur , oluşan hücrelerin kromozom sayısı nedir ve kaç tane kromatit içerir.(18P)

 

 

 

5) Mayoz bölünmenin hangi evresinde parça değişimi görülür ve hangi evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılır?(10P)

 

 

6) Bal arılarında görülen haploit partenogenez  olayını  şekil çizerek gösteriniz.(10P)

 

 

 

 

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir