Türkiye Tarihi ilkeler inkılaplar kronolojisi

İLKELER-İNKILAPLAR KRONOLOJİ

 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) > TBMM
 • İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923) > TBMM
 • Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) > TBMM
 • Halk Fırkası Kuruldu (9 Eylül 1923)
 • Ankara Başkent Oldu (13 Ekim 1923)
 • Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Şeriyye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunun Kabulü (3 Mart 1924)
 • Teşkilat-ı Esasiye Kabul Edildi (20 Nisan 1924) TBMM
 • Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)
 • Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
 • Miladi Takvim ve Uluslararası Saatin Kabulü (1 Ocak 1926)
 • Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926)
 • Türk Ceza Kanununun Kabulü (1 Mart 1926)
 • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (2 Mart 1926)
 • Uluslararası Rakamların Kabulü (20 Mayıs 1928)
 • Harf İnkılabı (1 Kasım 1928)
 • Millet Mektepleri (11 Kasım 1928)
 • Türk Parasını Koruma Kanunu (20 Şubat 1930)
 • Nüfus Mübadelesi Antlaşması (10 Haziran 1930)
 • Ölçülerde Değişiklik Yapılması (26 Mart 1931)
 • Türk Tarih Kurumunun Açılması (12 Nisan 1931)
 • Halkevlerinin Açılması (19 Şubat 1932)
 • Türk Dil Kurumunun Açılması (12 Temmuz 1932)
 • Milletler Cemiyetine Üyelik (18 Temmuz 1932)
 • Soyadı Kanunun Kabulü (21 Haziran 1934)
 • Lakap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
 • Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun (3 Aralık 1934)
 • Hafta Tatilinin Değiştirilmesi (1 Haziran 1935)
 • Aşar Vergisi (17 Şubat 1925)
 • Kabotaj Kanunu (19 Nisan 1926)
 • Alpullu Şeker Fabrikası (26 Kasım 1926)
 • Uşak Şeker Fabrikası (17 Aralık 1926)
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu (28 Mayıs 1927)
 • Koruyucu Gümrük Politikası (1 Haziran 1929)
 • Turhal Şeker Fabrikası (19 Ekim 1934)
 • TCF (17 Kasım 1924)
 • SCF (12 Ağustos 1930)
 • ACF (26 Eylül 1930)
 • Menemen (Kubilay) Olayı (23 Aralık 1930)
 • Bursa Olayı (1 Şubat 1933)
 • Vagon-Li Olayı (25 Şubat 1933)
 • Razgart Olayı (20 Nisan 1933)
  TAKRİR-İ SÜKUN DÖNEMİ OLAYLARI :
 • Şeyh Sait İsyanı (13 Şubat 1925)
 • Aşar Vergisi (17 Şubat 1925)
 • Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)
 • Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
 • Miladi Takvim ve Uluslararası Saatin Kabulü (1 Ocak 1926)
 • Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926)
 • Türk Ceza Kanununun Kabulü (1 Mart 1926)
 • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (2 Mart 1926)
 • Kabotaj Kanunu (19 Nisan 1926)
 • Kemal’e Suikast Girişimi (16 Haziran 1926)
 • Bozkurt Lotus Olayı (2 Ağustos 1926)
 • Alpullu Şeker Fabrikası (26 Kasım 1926)
 • Uşak Şeker Fabrikası (17 Aralık 1926)
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu (28 Mayıs 1927)
 • Uluslararası Rakamların Kabulü (20 Mayıs 1928)
 • Harf İnkılabı (1 Kasım 1928)
 • Millet Mektepleri (11 Kasım 1928)
 • Koruyucu Gümrük Politikası (1 Haziran 1929)

  NUTUK :

 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)
 • Halk Fırkası Kuruldu (9 Eylül 1923)
 • Ankara Başkent Oldu (13 Ekim 1923)
 • Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Şeriyye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunun Kabulü (3 Mart 1924)
 • Teşkilat-ı Esasiye Kabul Edildi (20 Nisan 1924)
 • TCF (17 Kasım 1924)
 • Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)
 • Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
 • Şeyh Sait İsyanı (13 Şubat 1925)
 • Miladi Takvim ve Uluslararası Saatin Kabulü (1 Ocak 1926)
 • Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926)
 • Türk Ceza Kanununun Kabulü (1 Mart 1926)
 • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (2 Mart 1926)
 • Kemal’e Suikast Girişimi (16 Haziran 1926)
 • Bozkurt Lotus Olayı (2 Ağustos 1926)

  İlkelerin Yapılma Sırası ;

 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
 • Devletçilik
 • Laiklik

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar